Toks kritiškas suomių nusiteikimas NATO atžvilgiu buvo tik 2003 m., kai JAV pradėjo karą su Iraku.

Per pastarąjį dešimtmetį nusiteikusiųjų prieš narystę NATO niekada nebuvo mažiau nei 53 proc. suomių, o šalininkų - ne daugiau nei 27 proc.