88 metų amžiaus L. Aleksejevai šis apdovanojimas skirtas už reikšmingą indėlį į žmogaus teisių gynimą. Europos rūmuose Strasbūre apdovanojimą įteikė ETPA pirmininkė Anne Brasseur.

„L. Aleksejeva įkvėpė daug žmogaus teisių gynėjų kartų Rusijoje ir pasaulyje skirti savo gyvenimą kovai už teisingumą“, – pareiškė A. Brasseur.

Maskvos Helsinkio grupė buvo įkurta 1976 metais apie Andrejų Sacharovą susibūrusių disidentų iniciatyva. Tarp jos steigėjų buvo L. Aleksejeva, pirmoji pirmojo Sovietų Sąjungoje opozicinio informacinio biuletenio „Einamųjų įvykių kronika“ mašininkė. Už savo veiklą ji daug kartų buvo sulaikyta ir tardoma.

1977 metais grasinant suėmimu L. Aleksejeva buvo priversta emigruoti. Ji išvyko į JAV ir ten dokumentavo disidentų veiklą. Bendradarbiavo su „Laisvės radiju“ ir „Amerikos balsu“. 1993 metais grįžo į Rusiją, o po trejų metų pradėjo vadovauti Maskvos Helsinkio grupei.