BBC Rusijos tarnyba atrinko kelis ryškiausius šio interviu momentus.

– 2014 metais Ukrainoje buvo numuštas MH17 reisu skridęs lėktuvas. Žuvo 290 žmonių. Tarptautinė tyrimo komisija prieš kelias dienas pareiškė, kad lėktuvas buvo numuštas rusų armijos raketų sistema, kad tai buvo Rusijos vilkstinė, atvykusi pas ukrainiečių separatistus Ukrainos rytuose. Yra vaizdo įrašas, yra pokalbiai telefonu ir dešimtys liudininkų. Jūs jau metus laiko kalbate, kad tai netiesa, tačiau praktiškai niekas jūsų žodžiais netiki.

Argi jūs nerizikuojate Rusijos pareiškimų patikimumu? Galbūt po daugelio metų vertėtų iš tikrųjų pripažinti, kad separatistai Ukrainos rytuose panaudojo Rusijos ginkluotę, kad įvykdytų šį siaubingą nusikaltimą?

– Noriu pažymėti, kad abi konfliktuojančios pusės – ir Ukrainos kariuomenė, ir net ukrainiečių nacionalistiniai batalionai, kurie niekam nepaklūsta, išskyrus savo lyderius, ir Donbaso milicija, Donbaso karinės formuotės – naudoja sovietų ir rusų gamybos ginklus. Visi. Tiek viena, tiek kita pusė savo arsenale turi įvairių kompleksų: ir šaunamųjų ginklų, ir aviacijos, ir kovos su aviacija kompleksus. Jie visi yra rusų gamybos.

– Tačiau dabar jau žinoma, kokia tiksliai tai buvo raketa – komplekso „Buk“ raketa. Tai buvo rusų armijos Kurske brigada. Tai jau tiksliai žinoma, tačiau jūs tai neigiate. Argi nevertėtų pripažinti, kad ši raketa tikrai yra rusų gamybos? Argi nevertėtų oficialiai pripažinti, kad Rusija rėmė ginklais separatistus Ukrainos rytuose?

– Jei būsite kantrus ir išklausysite mane iki galo, tai sužinosite mano požiūrį šiuo klausimu, gerai? Taigi, jau sakiau, kad abi pusės naudoja rusų gamybos ginklus, ir Rusijos armijos ginkluotę sudaro lygiai tokios pačios sistemos, apie kurias kalba ekspertai. Lygiai tokios pačios, veikiausiai gamintos buvusioje Sovietų Sąjungoje arba Rusijoje. Tai pirma.

Antra, rusų ekspertams neleidžiama dalyvauti tyrime, į mūsų argumentus neatsižvelgiama. Šioje komisijoje mūsų niekas nenori klausyti. Tačiau Ukraina, kuri yra suinteresuota šio tyrimo rezultatais, prieš šio tyrimo yra prileista. O ji bent jau yra atsakinga už tai, kad pažeisdama Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) taisykles, neuždraudė civilinių orlaivių skrydžių konflikto zonoje...

– Tačiau kokie yra Olandijos, Australijos ar Malaizijos motyvai versti kaltę Rusijai, jei tai buvo ne rusų raketa, priklausiusi Rusijos ginkluotosioms pajėgoms?

– Ne, mes mąstome ne taip. Mūsų požiūris kitoks. Jūs dabar išvardijote šalis, kurios esą mano, kad tai buvo Rusijos raketa ir kad Rusija yra susijusi su šia siaubinga tragedija. Turiu jus nuvilti ir nuliūdinti. Visai neseniai oficialūs Malaizijos asmenys pareiškė, kad jie nemato Rusijos vaidmens šiuose siaubinguose ir tragiškuose įvykiuose, kad jie neturi įrodymų, jog Rusija prie to prisidėjo.

Vladimiras Putinas

– Daugelis žmonių netiki rusų argumentais, nes prieš daug metų Kryme jūs sakėte, kad garsieji „žalieji žmogeliukai“ – kovotojai žaliomis uniformomis be skiriamųjų ženklų – buvo vietos savigynos pajėgos. Tačiau po kurio laiko staiga paaiškėjo, kad tai iš tikrųjų buvo rusų kariai. Po šito jūs daug kartų pripažinote, kad tai buvo Rusijos armijos atstovai, nors anksčiau tai neigėte. Kodėl jumis reikėtų tikėti šį kartą?

– Ten visada buvo Rusijos armijos karių. Aš noriu, kad kai kurių dalykų jūs nekartotumėte mechaniškai, o realiai įsigilintumėte, kas ten vyko. Kryme visada buvo Rusijos armijos karių. Ten buvo mūsų karinis kontingentas.

(...) Sekundę, leiskite man pasakyti. Jūs norite visą laiką uždavinėti klausimus ar norite išgirsti mano atsakymus?

Pirma, ką mes darėme, kai prasidėjo įvykiai Ukrainoje... Kas tai per įvykiai? Aš dabar pasakysiu, o jūs atsakysite, taip arba ne. Tai ginkluotas nekonstitucinis perversmas ir valdžios užgrobimas. Taip ar ne? Galite man atsakyti?

– Aš nesu Ukrainos konstitucijos ekspertas.

– Šiuo atveju nereikia būti Ukrainos specialistu. Reikia tiesiog žinoti teisę, bet kurios šalies konstitucinę teisę.

– Nenorėčiau kalbėtis apie Ukrainos politiką, veikiau apie Rusijos politiką. Leiskite suformuluoti kitaip. Kas turi įvykti, kad Rusija grąžintų Krymą Ukrainai?

– Tokių sąlygų nėra ir būti negali.

– Vakarų vyriausybės, Europa ir, visų pirma, JAV kaltina Rusiją, kad ji kišasi į kitų valstybių vidaus politiką įsilaužėlių jėgomis. Visuose interviu jūs sakote, kad taip nėra, tačiau nėra abejonių, kad Sankt Peterburge jau daug metų veikia vadinamoji Interneto tyrimų agentūra („Internet Research Agency“), kuri feisbuke mėgina daryti įtaką viešiems debatams.

Šie vadinamieji trolių fabrikai priklauso Jevgenijui Prigožinui, kurį labai gerai žinote. Jis vadinamas V. Putino virėju, nes aptarnauja visus jūsų svečius. Negi gerai, kad asmuo, palaikantis glaudžius ryšius su Rusijos vadovybe, užsiima trolių fabrikais?

– Jūs sakėte „Rusija“, o tada pradėjote kalbėti apie įsilaužėlius, taip? Kai sakėte „Rusija“, galvoje turėjote Rusijos valstybę, pavienius Rusijos piliečius, įsilaužėlius ar kokius nors juridinius asmenis?

– Galvoje turėjau poną Prigožiną.

– Dabar pakalbėsiu apie Prigožiną. Prašau skirti Rusijos Federacijos vyriausybę ir Rusijos valstybę nuo Rusijos piliečių ar, galbūt, kokių nors juridinių asmenų.

Dabar jūs sakėte, kad ponas Prigožinas vadinamas Putino virėju. Jis iš tikrųjų užsiima restoranų verslu, tai jo ekonominė bazė. Jis turi restoraną Sankt Peterburge.

Tačiau dabar noriu jūsų paklausti: jūs tikrai manote, kad žmogus, kuris užsiima restoranų verslu ar net turi kokias nors įsilaužimo galimybes, kokią nors firmą šioje sferoje – net nežinau, kuo jis užsiima – iš tokių pozicijų gali padaryti įtaką rinkimams Jungtinėse Valstijose ar kokioje nors Europos šalyje? Kaip žemai puolė viskas, kas vyksta susivienijusių Vakarų šalių informacinėje ir politinėje sferoje, jei restorano savininkas iš Rusijos gali padaryti įtaką rinkimams kokioje nors Europos šalyje ar Jungtinėse Valstijose! Argi tai nejuokinga?

– Pone prezidente, gerai tai ar blogai, bet tai veikiausiai netiesa. Ponas Prigožinas užsiima ne tik restoranais. Jis turi daug įmonių, kurios yra sudariusios sutartis su Gynybos ministerija ir gauna daug užsakymų. Milijonus dolerių jis išleidžia trolių fabrikui, kad jis skelbtų šiuos įrašus. Kam restorano savininkui šito reikia?

– Užduokite šį klausimą jam. Rusijos valstybė su tuo nesusijusi... Jungtinėse Valstijose yra toks veikėjas – ponas Sorosas, kuris kišasi į visus reikalus visame pasaulyje. Ir man labai dažnai mūsų draugai amerikiečiai sako: Amerika, kaip valstybė, neturi su tuo nieko bendra. Štai dabar pasklido gandai, kad ponas Sorosas nori įsiūbuoti eurą, Europos valiutą. Apie tai jau diskutuojama ekspertų susibūrimuose. Paklauskite Valstybės departamento: kodėl jis tai daro? Valstybės departamentas jums atsakys, kad jis neturi su tuo nieko bendra, tai asmeninis paties pono Soroso reikalas. Mūsų atveju tai yra asmeninis pono Prigožino reikalas. Štai, prašau, jums atsakymas. Jus tenkina toks atsakymas?

– Jūs jau 18 metų einate prezidento ar ministro pirmininko pareigas. Kai kas sako, kad šalį, kuri žengė demokratijos keliu, jūs pavertėte autoritarine sistema, kad esate tarsi caras. Ar tai tiesa?

– Ne, netiesa. Tai, žinoma, netiesa ir neatitinka jokios tikrovės, nes mūsų valstybė yra demokratiška ir mes visi gyvename pagal galiojančią konstituciją. Mūsų konstitucijoje parašyta (kaip, mano manymu, ir Austrijos konstitucijoje): prezidentas gali būti renkamas dviem kadencijoms iš eilės, ne daugiau.

Taigi po dviejų teisėtų mano prezidentavimo kadencijų aš palikau šį postą, nepradėjau keisti konstitucijos ir perėjau prie kitų pareigų – dirbau Rusijos Federacijos vyriausybės pirmininku. Po to, kaip žinoma, 2012 metais grįžau, dalyvavau rinkimuose ir juos laimėjau.

– Tuomet turiu paskutinį klausimą, galbūt šiek tiek neįprastą. Esame matę labai daug jūsų fotografijų, kuriose esate pusnuogis. Tai tikrai gana neįprasta valstybės vadovui. Šias nuotraukas padaro ne turistai ar paparacai – jas skelbia pats Kremlius. Kas tai per fotografijos?

– Jūs sakėte „pusnuogis“. Ačiū Dievui, kad ne „nuogas“. Jei poilsiauju, tai nemanau, kad turiu slapstytis už krūmų, ir nieko bloga čia nematau.