Pranciškaus pakeitimai susiję su dviem Vatikano teisės akto straipsniais, kuriuose kalbama apie lytinio išnaudojimo atvejus. Juose patikslinama, kad „popiežiškoji paslaptis netaikoma kaltinimams, teismams ir sprendimams“, susijusiems su tokiais atvejais.

Vadinamoji „pontifiškoji paslaptis“ yra konfidencialumo taisyklė, skirta apsaugoti jautrią informaciją – įskaitant informaciją apie diplomatinį susirašinėjimą, darbuotojų klausimus ir nusikaltimus - susijusią su Romos Katalikų Bažnyčios valdymu.

Romos Katalikų Bažnyčią sukrėtė tūkstančiai pranešimų apie kunigų vykdytą lytinį išnaudojimą, o Bažnyčios vadovybė sulaukė kaltinimų dėl tų nusikaltimų dangstymo.

Praėjusią gegužę pontifikas priėmė teisinę priemonę, įpareigojančią ką nors žinančius apie lytinio išnaudojimo atvejus Katalikų Bažnyčioje informuoti apie juos aukštesniąją vadovybę. Šis popiežiaus įsakas gali padėti išaiškinti naujų lytinių nusikaltimų.

Antradienio pareiškimu argentinietis popiežius nuėjo dar toliau: „Asmuo, pateikęs pranešimą, asmuo, kuris tvirtina nukentėjęs, ir liudininkai nebus suvaržyti jokių įsipareigojimų tylėti klausimais, susijusiais su konkrečiu atveju.“

Maltos arkivyskupas Charles'as Scicluna, Vatikano ekspertas dvasininkų pedofilijos reikalams, šį popiežiaus Pranciškaus žingsnį pavadino „epochos sprendimu, panaikinančiu kliūtis ir trukdymus“.

Interviu portalui „Vatican News“ jis sakė, kad „skaidrumo problema išspręsta aukščiausiu lygmeniu“.