„Mūsų mylimas Šventasis Tėvas Jonas Paulius II grįžo į Tėvo namus", pasakė arkivyskupas Leonardo Sandri, šeštadienį paskelbęs apie popiežiaus mirtį didžiulei Romos Šv. Petro aikštėje susirinkusiai miniai.

Minia šią žinią pasitiko plojimais - Italijoje tai yra pagarbos mirčiai ženklas. Po to stojo tyla, daugelis tikinčiųjų verkė, nesistengdami sulaikyti savo ašarų. Praėjus porai valandų po šio pranešimo, Šv. Petro aikštėje jau buvo susirinkę apie 130 tūkst. žmonių.

Jonas Paulius II mirė 22 val. 37 min. Lietuvos laiku, apsuptas vienintelės šeimos, kurią jis turėjo - savo artimiausių padėjėjų, tautiečių lenkų.