Iššifruotus pokalbius išspausdinusiame leidinyje pabrėžiama: „Akivaizdu, kad prieš pakilimą pilotai nėra įsitempę – šmaikštauja, juokiasi. Nepanašu, kad jie kažkur skubėtų ar juos kažkas skubintų. Įprastas reisas“. Kitaip tariant, tai paneigia vieną iš anksčiau iškeltų versijų, jog dėl VIP reisų atvykimo į oro uostą ekipažas galėjo būti skubinamas. Įrašas prasideda 11:43:27 (Maskvos laiku). Ekipažas atlieka standartines procedūras.

11:51:32. Antrasis pilotas (AP): Kiek tau? Devynias?
11:51:35. Vadas (V): Aštuonetą, greičiausiai.
11:51:36. AP: Aštuoni su puse.
(Paaiškinimas: ekipažas renkasi stabilizatoriaus padėtį pakilimui „iš akies“, nes nežino tikslaus orlaivio svorio – bagažas nebuvo pasvertas).

11:55:02. AP: Dešinėje priekyje laisva, leidimas gautas.
(Paaiškinimas: antrasis pilotas gauna pirminį leidimą kilti. Jo žodžiai patvirtina, kad pakilimo takas ir erdvė virš jo buvo laisvi).

11:57:06. AP: Tai ką, pakilsim nominaliu, ane?
(Paaiškinimas: antrasis pilotas ir vadas nusprendžia, kokiu režimu bus atliekamas pakilimas – nominaliu (visiškai neforsuotos variklių traukos režimas paprastai naudojamas, kai lėktuvas nepakrautas) ar pakilimo (tai toks variklio darbo režimas, kuris užtikrina maksimalų galingumą ir traukos jėgą).

Toliau pilotai ginčijasi, nuo kur pradėti pakilimą – iš tolimo juostos krašto ar tos vietos, kur jiems arčiau išvažiuoti. Antrasis pilotas siūlo tolimą kraštą, tačiau vadas aiškina, kad jiems bus ten sunku apsisukti. Pakilimas bus atliekamas nuo vidurio, taip „nuvagiama“ iš savęs keletas šimtų įsibėgėjimui skirtų metrų.

11:58:18. Antrasis pilotas gauna leidimą skristi. Lėktuvas išvairuojamas į pakilimo taką.
11:58:36. Pradedama judėti pakilimo taku. Iki jo pabaigos – apie 2,5 kilometro. Esant tokiam pakrovimui pakaktų 1200 metrų.
11:58:37. V: 74... 76.
11:58:40. Borto inžinierius (BI): 74... 76... Režimas.
11:58:41. V: Laikas, šviesos.
11:58:42. BI: Šviesos, laikas.
11:58:42. V: Ekipažas, kylam. Riba – 190.
(Paaiškinimas: pradedama įsibėgėti. Vadas primena pakilimo greitį - 190 km per valandą. Pasiekus tokį greitį turėjo pradėti kilti nuo žemės priekinė atrama. Jeigu iki 190 ribos nustos veikti sistemos ar varikliai, ekipažas privalo nutraukti pakilimą ir pradėti stabdyti).

Kai kuriose vietose iššifruojant pokalbius nepavyko nustatyti, kas konkrečiai kalba, todėl tokiose situacijose žodžiai priskiriami tiesiog ekipažui.

11:58:44. Ekipažas (E): Reikia ribos 200.
11:58:46. V: Kilimas 200.
(Paaiškinimas: vadas nustato lėktuvo pakilimo greitį iki 200 km per valandą. Atliekant tyrimą specialistai nustatė, kad tokio svorio lėktuvui reikėjo ne mažiau kaip 210 km/h).

11:58:48. E: Vienas... Du...
11:58:53. V: Trys... Keturi... Penki... Nominalas.
(Paaiškinimas: skaičiuoja sekundes iki tol, kol variklis pasieks nominalų režimą).

11:58:58. BI: Nominalas.
11:58:59. BI: Greitis didėja. Parametrai normos ribose. 130... 150... 170... 190...
(Paaiškinimas: borto inžinierius praneša apie didėjantį greitį. Iki šios akimirkos, neatsižvelgiant į kai kuriuos ekipažo darbo trūkumus, viskas klostosi normaliai).

11:59:21. Įraše aiškiai girdėti vis didėjantis triukšmas, kurį kelia priekinės važiuoklės atramos bildesys. Ji šokinėja, tačiau negali atsiplėšti nuo žemės. Kaip nustatė specialistai, prieš tai atsirado stabdymo jėga – kažkuris iš pilotų atsitiktinai nuspaudė stabdžių pedalus. „Juodųjų dėžių“ įrašai nepaaiškina, kas ir kodėl tai padarė.

VAK ekspertų manymu galėjo nutikti štai kas: kadangi ekipažas skraidė ir „JAK-40“, ir „JAK-42“, neigiama vieno lėktuvo pilotavimo patirtis perkelta į kitą. Pagal seną įprotį kažkuris iš pilotų kojų pėdas visiškai padėjo ant pedalų – konstrukcija taip leidžia daryti lėktuve „JAK-40“. Orlaivyje „JAK-42“ to daryti nerekomenduojama, nes vos spustelėjus prasidės stabdymas. Galbūt tai buvo antrasis pilotas – pagal VAK ataskaitą dėl sunkios ligos, kurią nuslėpė nuo medikų komisijos (kitaip jam visam laikui būtų uždrausta kilti į dangų), jo kojų jautrumas buvo sumažėjęs. Todėl tuo pačiu metu vyko du vienas kitam prieštaraujantys veiksmai – lėktuvo įsibėgėjimas ir stabdymas.

11:59:24. E: Kilkite.
(Paaiškinimas: pilotai stipriau traukia šturvalą prie savęs, kad priekinė važiuoklė atsiplėštų nuo tako, tačiau tas neįvyksta).

11:59:27. BI: 210.
(Paaiškinimas: specialistai paskaičiavo, kad būtent toks greitis būtų buvęs idealus tokiai pakilimo masei. Vis dėlto net jį pasiekus priekinė važiuoklė nepakyla dėl to, kad tuo pat metu kai didinamas greitis, pristabdoma pagrindinė važiuoklė).

11:59:28. V: Pakilimo.
(Paaiškinimas: iki tako pabaigos lieka mažiau nei kilometras. Vadas nesupranta, kodėl viskas taip yra, tačiau suvokia, kad jam trūksta įsibėgėjimo ilgio. Todėl įsako pakeisti režimą iš nominalaus į pakilimo, kitaip tariant, suteikti varikliams maksimalų galingumą. VAK išvada: jeigu šią akimirką vadas būtų nurodęs nutraukti pakilimą, lėktuvas nors ir būtų išvažiavęs už tako ribų, bet būtų sustojęs be ypatingų padarinių).

11:59:31. BI: 220... 230.
(Paaiškinimas: „JAK-42“ paprastai lengvai pakyla esant ir mažesniam greičiui, tačiau iki šiol net priekinė važiuoklė neatsiplėšė nuo betoninio tako. Toliau variklis kovoja su stabdžiais).
11:59:37. AP: Mes mažai, turbūt, stabilizatorių pasukome.
11:59:41. V: Kylam! Kylam!
11:59:41. BI: 250.
11:59:42. V: Kylam! Stabilizatorius!

11:59:45. Lėktuvas išvažiuoja už pakilimo tako ribų.
11:59:47. Vadas netikėtai šturvalą pastumia nuo savęs, dėl ko lėktuvo priekis prisispaudžia prie žemės. Turbūt jis nusprendžia nutraukti pakilimą. Borto inžinierius, pastebėjęs tai, savarankiškai visus variklius perjungia į nedidelį greitį, kad lėktuvui būtų lengviau sustoti. Pradeda mažėti greitis.

11:59:47. AP: Ką tu čia darai?!
(Paaiškinimas: VAK specialistų manymu, šie antrojo piloto žodžiai adresuoti vadui. Turbūt abu šią akimirką supranta, kad nutraukiant pakilimą lėktuvas bus stipriai pažeistas. O jeigu jiems vis dėlto pavyks pakilti, orlaivis bus išgelbėtas. Pilotai stabilizatorių ir aukščio vairus įjungia į maksimalią padėtį, dvigubai viršijančią pakilimui reikiamą normą. Neįtikėtina jėga šturvalas pradedamas traukti prie savęs. Vėliau specialistai nustatys, kad šturvalą reikėjo traukti ne daugiau nei 65 kg jėga. Tuo metu pilotai visa jėga remiasi į grindis. Gali būti, kad vienas jų šiuo metu atsirėmė būtent į stabdžių pedalus, dėl ko dar labiau sumažino greitį).

11:59:48. V: Pakilimo!!!
11:59:49. AP: Eik tu na**j!
(Paaiškinimas: antras pilotas, pamatęs, kad borto inžinierius sumažino greitį, šaukia ant jo. Borto inžinierius vėl duoda maksimalų greitį visiems trims varikliams).

11:59:52. Lėktuvas atsiplėšia nuo grunto – už 450 metrų nuo pakilimo tako pabaigos. Visu garsu riaumoja pavojaus signalas.
11:59:54. Stabdžiai nebesulaiko lėktuvo ir jis staigiai kyla aukštyn. Tačiau vos pasiekęs 6 metrų aukštį, „JAK-42“ pradeda kristi.
11:59:55. V: Bl**!!!
11:59:56. AP: Andriuša!!!
11:59:57. V: Viskas! Pi***c!
11:59:59. Ryšio pabaiga.