Juodosios jūros televizija ir radijas buvo privati kompanija, veikusi 22-ejus metus ir kritiškai nušvietusi Krymo okupaciją ir aneksiją. Rugpjūčio 1 d. atvykę antstoliai užplombavo pastatą ir konfiskavo įrangą, o tai, kas nebuvo išvežta, sunaikinta vietoje. Ukrainos teisingumo ministerijos duomenimis per 8 Krymo aneksijos mėnesius taip pasielgta su 4000 privačių verslų.

Naujasis Krymo vadovas, kurio sąsajos su organizuoto nusikalstamumo pasaulio ne kartą išsamiai aprašytos Ukrainos spaudoje, sako, kad privačių verslų nacionalizavimas – kova su valstybės turto švaistymu.

Sergejus Aksionovas
„Per pastaruosius dešimt metų didžioji dalis valstybinės nuosavybės buvo neteisėtai privatizuota ir valstybė iš to negavo jokio pelno. Tad kodėl turėtume toleruoti nesąžiningus verslininkus, kurie vogė?“ – klausia Krymo vyriausybės vadovas Sergejus Aksionovas.

Tačiau net jei verslai ir nebuvo privatizuojami skaidriai, tai buvo Ukrainos valstybės turtas, o dabar jis perimamas Rusijos marionetinės valdžios arba paties Rusijos prezidento, kaip kad vienas vynuogynas, kurio didžioji dalis perduota Rusijos prezidento agentūrai.

„Krymavtotrans“, vienintelis legalus autobusų bilietų pardavėjas pUsiasalyje, kasmet gaunantis po 4,5 lnm. dol. pajamų, naujosios Krymo valdžios perimtas greitai ir be didelių teisinių ceremonijų.

„Jie buvo kaukėti ir ginkluoti, išmetė vadybininkus ir paskelbė, kad kompanija išperkama. Parodė mums Krymo tarybos ir Transporto ministerijos dekretus, paskyrė naujus vadybininkus ir nuo to laiko jie čia, valdo kompaniją“, – pasakoja autobusų kompanijos „Krymavtotrans“ teisininkas Žanas Zapruta.

Krymo verslininkai skundžiasi, kad naudos iš privatizacijos turi ne Krymas, bet tik Rusijos remiami vietiniai politikai. Tačiau skundai nesulaukia atsako nei iš Rusijos prezidentūros, nei iš vietinių teismų ar policijos.

Vietoj jos šalia perimtų verslų ir pačiame Kryme – tiesiog vyrai su ginklais, pavaldūs neaišku kam, su Rusijos vėliavėlėmis ant uniformų, kurios nereprezentuoja jokios valstybinės institucijos. Tokias galima nusipirkti bet kokioje parduotuvėje.