Iš viso už 5-6 mėnesius – nuo 200 tūkst. iki 300 tūkst. rublių kiekvienam, skelbia novajagazeta.ru.

„Į Siriją išvykome gavę dalinio vado nurodymą. Jokių raštiškų prašymų mus išsiųsti į Siriją niekas nerašė. Kur važiuosime, sužinojome tik likus savaitei iki išvykimo“, – „Novaja Gazeta“ pasakoja vienas iš pinigų negavusių karių.

Prisistatyti žurnalistams pašnekovas nepanoro: sako, kad kariams griežtai draudžiama bendrauti su žiniasklaida.

Didžioji dalis informacijos apie karių ir vadovybės nesutarimų nagrinėjimą teisme taip pat slapta. Nepaisant to, žinoma, jog mažiausiai trys ieškinius pateikę kariai tarnauja kariniame laive „Kovrovec“. Sirijoje Rusijos kariai dalyvavo minų paieškų operacijose, saugojo karinius ir didelės socialinės reikšmės objektus.

„Iš pradžių mūsų išvyka nebuvo deklaruojama kaip komandiruotė. Oficialiai mus, tarnaujančius skirtinguose laivuose, tiesiog perkėlė į kitą laivą – tą, kuris plaukė į Siriją. Nepaisant to, mes vis tiek esame tikri, jog tai buvo komandiruotė“, – teigia pašnekovas.

„Mūsų išvyka pilnai atitinka Rusijos Federacijos vyriausybės 2005 metų gruodžio 26 dieną parengtame dokumente įvardytas sąlygas: mes buvome karinio konflikto zonoje, mūsų tikslas buvo parama taikai. Maisto gaudavome tarnybos vietoje, tad mums priklauso 30 proc. nuo oficialiai skiriamų dienpinigių“, – teigia kitas karys, taip pat pateikęs ieškinį dėl jam nesumokėtų pinigų.

Išmokos dydis – 62 skaičiuojant doleriais už dieną kariniams pareigūnams, ir 43 skaičiuojant doleriais – karinio laipsnio neturintiems. Ieškinių karinio dalinio (jo numeris įslaptintas) vadovybei pateikė asmenys, Sirijoje tarnavę 2016–2018 metais.

Dalinio vadovybės interesus ginantys teisininkai savo atsake į ieškinį tvirtina, kad karių kelionė į Siriją nebuvo komandiruotė.

„Minėtieji kariai dalyvavo atliekant specialias užduotis, patikėtas laivų įguloms. Užduočių vykdymas laivo ekipažo sudėtyje nėra komandiruotė. Už tokį darbą numatytas kitas užmokestis – kiekvieną mėnesį mokamas priedas už užduotis, susijusias su rizika sveikatai ir gyvybei“, – paaiškino teisininkų komanda.

Jie taip pat remiasi 2011 metų gruodžio 30 dieną šalies gynybos ministro įsaku nr. 2700 , kuriame nurodyta, jog laivų dalyvavimas mokymuose, kariniuose manevruose ir pratybose nėra komandiruotė.

„Pirmoje instancijoje mums nepasisekė. Sevastopolio karinis teismas nusprendė, kad kariams dienpinigiai nepriklauso, nes jie buvo ne komandiruotėje, o atliko tarnybą laive. Mes ne tik ketiname apskųsti tokį teismo sprendimą, bet ir kreiptis į Konstitucinį teismą, nes manome, jog 13-asis gynybos ministro įsako nr. 2700 punktas (minėtasis punktas numato, jog dienpinigiai už laivų plaukiojimą nepriklauso) pažeidžia Rusijos Federacijos Konstitucijos 55-ąjį straipsnį, draudžiantį priimti įstatymus, ribojančius žmogaus teises ir laisves. Dėl minėtojo įsakymo laivuose tarnaujantys kariai diskriminuojami kitų karių atžvilgiu“, – teigia karių interesus ginantis advokatas.

Sevastopolio atvejis – jau ne pirmasis, kai operacijoje Sirijoje dalyvavę Rusijos kariai skundžiasi, jog jiems nemokami pinigai.

Balandžio pradžioje „Kommersant“ skelbė, jog 49 laivo „Altai“ ekipažo nariai šiuo metu teisiasi su strategine Šiaurės jūros flotilės vadovybe, reikalaudami pripažinti juos karinių veiksmų veteranais.

Didžioji dalis ir su šia byla susijusios informacijos taip pat įslaptinta, tačiau žinoma, jog ieškovai – karinio dalinio nr. 40658 kariai. Sirijoje jie buvo nuo 2016 metų lapkričio 8 iki 2017 metų sausio 6 dienos. Tarp jiems tekusių užduočių – manevrai ir lėktuvnešio „Admiral Kuznecov“ priežiūra.