Tai sakoma bendrame ES vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrellio ir už krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus pareiškime dėl Kachovkos užtvankos sunaikinimo, paskelbtame Europos išorės veiksmų tarnybos interneto svetainėje.

„Rusijos išpuoliai prieš Ukrainos civilinę ypatingos svarbos infrastruktūrą šiandien pasiekė beprecedentį lygį – sunaikinta Kachovkos hidroelektrinės užtvanka. Europos Sąjunga kuo griežčiausiai smerkia šį išpuolį. Tai yra naujas Rusijos žiaurumų lygmuo ir gali būti tarptautinės teisės, visų pirma tarptautinės humanitarinės teisės, pažeidimas“, – sakoma pareiškime.

Jame pažymima, kad dėl potvynio žemupyje kyla pavojus šimtų tūkstančių civilių gyventojų gyvybėms maždaug 80-yje gyvenviečių, įskaitant Chersono miestą. Tai dar labiau apsunkina ir taip sunkią humanitarinę padėtį tose vietovėse.

Dokumente teigiama, kad mažėjantis užtvankos vandens lygis taip pat turi įtakos Zaporižios atominės elektrinės reaktorių aušinimo vandeniui. Šiuo desperatišku veiksmu Rusija taip pat tęsia savo neapgalvotą branduolinį lošimą, keldama pavojų tinkamam ZAE saugos sistemų veikimui, aiškiai pažeisdama ankstesnes susijusias TATENA rezoliucijas. Pareiškime pabrėžiama, kad toks elgesys yra „neatsakingas ir visiškai nepriimtinas“.

„Palaikome ryšius su Ukrainos valdžios institucijomis, kad užtikrintume neatidėliotiną ES pagalbą. Europos Komisijos reagavimo į ekstremalias situacijas koordinavimo centras (ERCC) aktyviai stebi padėtį ir palaiko glaudžius ryšius su Ukrainos valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba. Ukraina gali prašyti pagalbos pagal ES civilinės saugos mechanizmą (UCPM). Esame pasirengę patenkinti bet kokius neatidėliotinus poreikius, įskaitant maistą ir geriamąjį vandenį“, – sakoma pareiškime.

J. Borrellis ir J. Lenarčičius priminė, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos civilinę infrastruktūrą gali būti laikomi karo nusikaltimais.

„Mes pabrėžiame savo pasiryžimą užtikrinti, kad visi karo nusikaltimų ar kitų sunkiausių nusikaltimų vadai, vykdytojai ir bendrininkai būtų patraukti atsakomybėn pagal tarptautinę teisę“, – sakoma pareiškime.

„Europos Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainą tiek, kiek reikės“, – sakė J. Borrellis ir J. Lenarčičius.