„ES tebemano, kad bendradarbiavimas ir derybos siekiant tvaraus sprendinio dviejų valstybių pagrindu yra vienintelis patikimas būdas pasiekti tvarią taiką regione“, – savo vaizdo pranešime sakė Bendrijos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis.

J. Borrellis antradienį organizavo Specialiojo ryšių palaikymo komiteto (AHLC) – Norvegijos pirmininkaujamos tarptautinę pagalbą palestiniečiams koordinuojančios donorų grupės – pasitarimą vaizdo konferencijos būdu.

Kreipdamasis į pasitarimo dalyvius J. Borrellis sakė, kad ES toliau bendradarbiaus su Norvegija ir kitais partneriais, siekiant atkurti pasitikėjimą tarp Izraelio ir palestiniečių, taip pat palaikys pastangas atgaivinti politinį procesą, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis, užtikrinančiomis lygias teises ir priimtinomis abiem konflikto pusėms.

Pasitarime dalyvavo 25 šalys.

Pastarąjį dešimtmetį ES ir atskiros Bendrijos narės kasmet skirdavo apie 600 mln. eurų palestiniečiams paremti.

Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas praeitą mėnesį pareiškė, kad Palestinos Administracija nebesilaikys jokių su Izraeliu ar Jungtinėmis Valstijomis pasirašytų susitarimų, kai žydų valstybė paskelbė ketinanti aneksuoti didelę dalį okupuoto Vakarų Kranto teritorijų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pasiūlytą planą.