„V. Putinas yra atsakingas už SR (Serbų Respublikos) ir Rusijos bendradarbiavimo, politinių ir draugiškų santykių plėtojimą ir stiprinimą“, – sakė Bosnijos serbų prezidentas Miloradas Dodikas per apdovanojimų ceremoniją Bosnijos serbų tvirtovėje Bania Lukoje.

Rugsėjį Maskvoje V. Putiną aplankęs M. Dodikas palaikė glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu, nepaisant Rusijos karo Ukrainoje. Medalis bus įteiktas V. Putinui per kitą jų susitikimą.

Vakarai dažnai kaltina Maskvą, kad ji per savo įgaliotinius Serbijoje ir Bosnijoje siekia destabilizuoti Bosniją ir kitas Balkanų šalis. M. Dodikas atvirai pasisakė už serbų kontroliuojamos Bosnijos atplėšimą nuo bosnių ir kroatų federacijos ir jos prijungimą prie kaimyninės Serbijos.

1995 metais tarpininkaujant JAV sudarytas taikos susitarimas užbaigė karą Bosnijoje, per kurį žuvo mažiausiai 100 000 žmonių ir milijonai liko be namų, tačiau šalis liko labai susiskaldžiusi tarp trijų pagrindinių etninių grupių. Maskva naudojasi šiuo susiskaldymu, tyliai remdama M. Dodiko separatistinę politiką.

M. Dodikas įteikė V. Putinui apdovanojimą „Serbų Respublikos dienos“ proga, kurią Bosnijos konstitucinis teismas pripažino neteisėta. Tai diena, kai 1992 metais Bosnijos serbai paskelbė atsiskiriantys nuo Bosnijos, siekdami atskirti serbų gyvenamus Balkanų valstybės regionus ir prijungti juos prie Serbijos.

Bosnijoje tvyrojo didelė įtampa, nes serbai pirmadienį planavo surengti pagrindines iškilmes Sarajevo, kurį karo metu trejus metus laikė apgulę, pakraštyje. Tūkstančiai žmonių žuvo per nesiliaujantį Bosnijos sostinės apšaudymą ir snaiperių atakas.