aA
Baltarusijos specialiųjų pajėgų kariai ir omonininkai išstūmė iš Nepriklausomybės aikštės demonstrantus. Demonstrantai buvo nustumti prie Raudonosios bažnyčios, kai kurie jų skambino varpais ir giedojo religines giesmes. Dalis demonstrantų buvo sukišti į specialiosios technikos mašinas. Tūkstančiai Baltarusijos opozicijos šalininkų sekmadienį suplūdo į Minsko centrą, protestuodami prieš prezidento rinkimus, kuriuos greičiausiai laimėjo dabartinis šalies lyderis Aleksandras Lukašenka.
Protestas Minske po prezidento rinkimų 2010
© AFP/Scanpix

Protestuotojai reikalavo surengti antrą rinkimų turą. Be to, jie pranešė, kad yra formuojama "nacionalinio gelbėjimo vyriausybė".

Kai prasidėjo demonstrantų išvaikymas jėga, dalis, kad išvengtų suėmimo, bando susistabdyti pro šalį važiuojančius automobilius ir prašo vairuotojų juos išvežti iš Nepriklausomybės aikštės prieigų.

Ministerija ir liudininkai regėjo skirtingą minios dydį

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, akcijoje prie Vyriausybės rūmų dalyvavo apie tris tūkstančius žmonių. Organizatorių teigimu, protestuotojų buvo kelissyk daugiau.

DELFI korespondentas Minske praneša, kad apie 21 val. taikių protestuotojų skaičius išaugo iki 40 tūkst. ir užtvindė prospektą, netrukus minia užpildė Nepriklausomybės aikštę ir šaukė "Išeik!".

Vaikant demonstrantus Nepriklausomybės aikštėje nukentėjo du Rusijos televizijos kanalo "Russia Today" operatoriai - Antonas Charčenka ir Filiajevas Viktoras.

Kanalo teigimu, operatoriai filmavo protestuotojus tuo metu, kai milicininkai pradėjo juos mušti guminėmis lazdomis per veidus.

Protestuotojai reikalavo surengti antrą rinkimų turą. Be to, jie pranešė, kad yra formuojama "nacionalinio gelbėjimo vyriausybė".

Kaip Nepriklausomybės aikštėje sakė kampanijos "Už teisingus rinkimus" koordinatorius Sergejus Kaliakinas: "Arba antras rinkimų turas, arba Lukašenka ne prezidentas".

Pasak jo, stebėtojams neleidžiama dalyvauti balsų skaičiavimo procese. "Apie jokius sąžiningus rinkimus negali būti nė kalbos", - sakė S.Kaliakinas.

Jėgą teisino būtinybe, pavojumi

Kaip pranešta, demonstrantai nuniokojo centrinį Vyriausybės rūmų įėjimą į ir mėgino įsiveržti į pastato vidų.

Baltarusijos vidaus reikalų ministerijoje teigiama, kad šį susidūrimą išprovokavo patys nesankcionuotos akcijos dalyviai.

Žinybos teigimu, milicija veiksmų ėmėsi todėl, kad "transporto priemonėse, operatyvinės informacijos žiniomis, galėjo būti sprogstamųjų įtaisų".

Milicija ne atsitraukė, o persigrupavo

Kai kurie tinklalapiai pranešė, kad demonstrantai bando laužti Vyriausybės rūmų duris. "Interfax" korespondentas praneša, kad opozicijos akcijos dalyviai Minsko centre mėgina prasiveržti prie Vyriausybės rūmų, girdėti dūžtančio stiklo garsas. Be to, opozicionieriai mėgino įeiti per rūmų centrinį įėjimą, kuris yra atidaromas tik aukštų svečių atvykimo proga.

Tačiau vėliau buvo pranešta, kad specialiosios pajėgos išeina iš aikštės priešais Baltarusijos vyriausybės rūmus ir Centrinę rinkimų komisiją, palikdamos laisvas prieigas prie Vyriausybės rūmų. Kaip pranešė agentūros "Interfax" korespondentas, milicininkai išeina, o akcijos dalyviai jiems šaukė: "Milicija su liaudimi!".

Tačiau demonstrantai džiaugėsi per anksti, Baltarusijos specialiosios pajėgos persigrupavusios grįžo į centrinę aikštę priešais šalies Vyriausybės rūmus ir Centrinę rinkimų komisiją.

Padėti milicijai į aikštę atvyko specialiųjų pajėgų kariai su maskuojamosiomis uniformomis. Aikštė priešais Vyriausybės rūmus prisipildo omonininkų, demonstrantai traukiasi, praneša korespondentas. Baltarusijos teisėsaugos atstovai ragino demonstrantus išsiskirstyti savo noru, kad nereikėtų panaudoti fizinės jėgos ir specialių priemonių.

Opozicija įkūrė "nacionalinio gelbėjimo vyriausybę"

Maždaug 20 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku tūkstančiai protestuotojų susirinko pagrindinėje sostinės aikštėje, kur valdžia pastatė Kalėdų eglutę ir įrengė didelę čiuožyklą.

Klausydamiesi opozicijos lyderių kalbų, protestuotojai mosavo Baltarusijos ir Europos Sąjungos (ES) vėliavomis ir skandavo "Už laisvę!", "Šalin gulagą" bei "Tegyvuoja Baltarusija".

Kandidatas į Baltarusijos prezidentus Vitalijus Rymaševskis sostinės Minsko Spalio aikštėje sekmadienį vakare paskelbė apie "nacionalinio gelbėjimo vyriausybės" sukūrimą.

Kaip praneša "Interfax" korespondentas, akcijos dalyviai surengė spontanišką balsavimą, pagal kurį į šią vyriausybę įeis visi kandidatai į prezidentus, išskyrus Aleksandrą Lukašenką ir Viktorą Tereščenką.

Į "nacionalinio gelbėjimo vyriausybę" dar nutarta pakviesti Baltarusijos liaudies respublikos pirmininkę Ivonką Survilą ir Baltarusijos liaudies fronto Konservatyvios krikščionių partijos primininką Zenoną Pozniaką.

Be V.Rymaševskio, Spalio aikštėje šiuo metu yra dar keturi kandidatai į prezidentus - Andrejus Sanikovas, Grigorijus Kostusevas, Jaroslavas Romančukas ir Nikolajus Statkevičius.

Stabdė guminėmis lazdomis ir kurtinančiomis granatomis

Anksčiau maždaug du šimtai vieno iš kandidatų į prezidentus Vladimiro Nekliajevo šalininkų mėgino patekti į Spalio aikštę sostinės centre, kur opozicija buvo numačiusi surengti mitingą.

Kaip rinkimų išvakarėse buvo pareiškęs V.Nekliajevas, šios akcijos metu jo šalininkai ketino pareikalauti, kad būtų surengti nauji rinkimai, kuriuose nedalyvautų ketvirtos kadencijos siekiantis dabartinis šalies lyderis Aleksandras Lukašenka.

Bet kovos su riaušėmis pajėgos ir omonininkai užkirto protestuotojams kelią. Kad išvengtų guminių lazdų smūgių akcijos dalyviai ėmė bėgti ir slėptis.

V.Nekliajevas paguldytas į ligoninę, patyrė galvos smegenų traumą

Išvaikant opozicijos atstovus buvo sužeistas ir V.Nekliajevas. Jis buvo paguldytas į ligoninę su vidutinio sunkumo galvos smegenų trauma, pranešė kandidato atstovė spaudai Julija Rymaševska.

"Vladimiras Nekliajevas dabar yra greitosios pagalbos ligoninėje Kurasovščinos rajone. Su juo yra žmona Olga. Pirminiais duomenimis, Nekliajevui konstatuota vidutinio sunkumo galvos smegenų trauma", - sakė J.Rymaševska.

Pasak jos, demonstrantų kolonoje, kurios priekyje ėjo V.Nekliajevas, buvo apie šimtas žmonių.

Per išvaikymą "nukentėjo dešimtys" protestuotojų, o kiti, vadovaujami V.Nekliajevo rinkimų štabo vadovo Andrejaus Dmitrijevo, sugebėjo nusigauti iki Spalio aikštės.

V.Nekliajevo atstovė spaudai Julija Rymaševska nurodė, kad 64 metų poetas buvo "smarkiai sumuštas" ir paskui žmonės ant rankų jį nunešė į rinkimų štabą.

"Aš iškviečiau greitąją pagalbą, dar nukentėjo Nikolajus Statkevičius ir (V.Nekliajevo patikėtinis) Andriejus Dmitrijevas", - patikslino J.Rymaševska.

Ji taip pat pranešė, kad buvo visiškai nuniokotas mikroautobusas su radijo aparatūra.

"Užpuolė koloną iš užpakalio, mėtė dūminius švytinčius sprogalus, vertė ant žemės žmones", - pasakojo atstovė spaudai.

Nukentėjo rusų žurnalistas

Rusijos Pirmojo kanalo žurnalistas Antonas Vernickis Minsko centre buvo trumpam sulaikytas kartu su kandidato į Baltarusijos prezidentus V. Nekliajevo šalininkais.

"Viskas prasidėjo nuo to, kad kandidato Nekliajevo štabe nusprendė nugabenti į aikštę, kur vyksta mitingas, garso stiprinimo aparatūrą. Bet procesija nepaėjo nė šimto metrų nuo Nekliajevo štabo, kai kelią jiems užkirto milicijos mašina. O tada prieš Nekliajevo šalininkus buvo pradėta kuo tikriausia specialioji operacija", - Pirmojo kanalo eteryje sakė A.Vernickis.

Pasak jo, "juodai apsirengę žmonės labai profesionaliai, apmėtę visą procesiją šviesos kurtinamosiomis granatomis, panaudoję jėgą, visus suguldė veidais į sniegą, greitai perkėlė opozicionierių aparatūrą į savo tonuotus mikroautobusus, atėmė vėliavas".

"Kurį laiką mes net buvome viename užpuolikų mikroautobuse. Bet tie juodai apsirengę žmonės per raciją gavo įsakymą ir mus paleido", - pažymėjo rusų žurnalistas.

Jis savo akimis matė, kaip buvo traumuotas V.Nekliajevas: "Matau, kaip jį, visą nusėtą įdrėskimų, išveža greitosios pagalbos mašina. Kai kurie jo šalininkai buvo sumušti iki kraujo".

"Valdžia neigia, kad buvo panaudotos šviesos kurtinamosios granatos, bet, kaip matėme iš įrašo, prieš tai, kai jie suguldė mus veidais į sniegą, granatos buvo panaudotos", - pabrėžė A.Vernickis.

Pasak jo, tie žmonės veikė labai profesionaliai ir išvažiuodami pasakė: "Ne su tais, vaikinai, dirbate".

Milicija neigia naudojusi granatas, ragina skirstytis

Tuo tarpu Baltarusijos vidaus reikalų ministerija oficialiai pareiškė, kad "milicija nenaudojo kurtinančių granatų ".

Baltarusijos teisėsaugos atstovai ragina demonstrantus, kurie susirinko Minsko Nepriklausomybės aikštėje, išsiskirstyti savo noru, kad nereikėtų panaudoti fizinės jėgos ir specialių priemonių.

Milicija perspėja, kad masiniai renginiai aikštėje uždrausti ir ragina išsiskirstyti. Be to, milicija perspėja, kad prieš nesankcionuotos akcijos dalyvius gali būti panaudota fizinė jėga.

Opozicijos kandidatai į Baltarusijos prezidentus kvietė generalinį prokurorą į Spalio aikštę Minske, kur sekmadienio vakarą buvo numatyta surengti nesuderintą su valdžia akciją. Opozicija skundžiasi dėl sulaikymų.

CRK: aktyvumas rinkimuose 90 proc.

Baltarusijoje pasibaigus balsavimui atidaromos balsadėžės
Baltarusijoje pasibaigus balsavimui atidaromos balsadėžės
© Reuters/Scanpix

Baltarusijos prezidento rinkimuose aktyvumas buvo 90,4 procento.

Tai pranešė šalies Centrinė rinkimų komisija. Dar prieš 14 val. Baltarusijos Centrinė rinkimų komisija skelbė, kad rinkimai jau įvyko - balsavo 50 proc. rinkėjų.

Apklausos prognozuoja pergalę prezidentui Aleksandrui Lukašenkai.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Korupcija įtariamų teisėjų bylose – kyšiai, už kuriuos parduotas teisingumas (414)

Ikiteisminį tyrimą dėl neregėto masto korupcijos teismų sistemoje atliekantys pareigūnai kol kas...

Stadiono statybas pirmiausia pajus gyventojai: kamščiai didės, o apie „Akropolį“ suksime ratus (86)

Vilniaus miesto taryba trečiadienio posėdyje patvirtino daugiafunkcio komplekso Šeškinėje...

Valinskas prabilo apie rinkimų intrigą: nenoriu būti pranašas, bet mes išgirsime labai įdomių dalykų (252)

Kaip Seimo narių skaičiaus mažinimas, padidins jų darbo kokybę ir kodėl konservatoriams...

Iškart po Putino kalbos Rusija pademonstravo naują savo ginklą iš Šoigu – netikėtas pareiškimas (178)

Rusijos kariškiai trečiadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomas šalies naujosios...

Skirmantas Malinauskas. Kas kitas po teisėjų? (100)

Šiandien Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba ( STT ) sulaikė 8 teisėjus,...

Korupcijos byloje sulaikytas ir buvęs Kurlianskio advokatas (124)

Tyrime dėl korupcijos teismuose pareigūnai sulaikė penkis teisininkų bendruomenėje žinomus...

DELFI komercijos vadovu tapo Jonas Gilys (7)

Bendrovės DELFI komercijos vadovu tapo Jonas Gilys, iki šiol ėjęs pardavimų vadovo pareigas. Ši...

Erica Jennings ir Jurgis Didžiulis metė iššūkį: nusifilmavo nuogi duše ir kreipėsi į gerbėjus (36)

Artėjant nacionalinės „ Eurovizijos “ finalui jo dalyviai žiūrovų dėmesį bando atkreipti ne...

Prieš Lietuvos rinktinę vėl stosiantis Gentile iškeikė Italijos krepšinį (1)

Alessandro Gentile ateinantį pirmadienį Klaipėdoje ves į kovą Italijos krepšinio rinktinę,...

Lietuvoje gimsta visiškai naujas jūros gėrybių verslas: nutarta auginti tikrą delikatesą (47)

Baltijos jūra daugeliui lietuvių asocijuojasi su vasaros atostogomis lietuviškame paplūdimyje....