Visa tai nustatė auditoriai, kurie aiškinosi, kiek pagrįstai ir teisėtai 2019–2023 metų kadencijos Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai elgėsi su kanceliarinėmis išmokomis.

Visuomenininkas Andrius Tapinas ir „Laisvės TV“ komanda inicijavo akciją „Skaidrinam“, kurios metu paaiškėjo, jog savivaldos politikai dideliu mastu piktnaudžiavo gaunamomis lėšomis, skirtomis kanceliarinėms reikmėms.

Po viso to Seimas panaikino galimybę gauti kompensacijas už tokias išlaidas, nustatė fiksuotus tarybos narių atlyginimus, o savivalda buvo įpareigota atitinkamai pasikoreguoti vietos teisės aktus.

Teisėsauga pradėjo keliasdešimt tyrimų dėl piktnaudžiavimo savivaldos politikų išmokomis.

Valdininkas

Auditą šia tema, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) raštą, atliko ir Šilalės rajono savivaldybė.

Nebuvo reikalavimo pateikti kelionės dokumentų

2019–2023 metais Šilalės rajono savivaldybės tarybą sudarė 25 tarybos nariai, 8 nariai per kadenciją pasikeitė. Tarybos nario veiklai vykdyti kas mėnesį, pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus, buvo mokama po 231,70 Eur.

Audito duomenimis, per minėtą kadencijos laikotarpį tarybos nariams buvo išmokėta 234 447 Eur, iš kurių: automobilių degalų įsigijimo išlaidų kompensavimui – 211 367 Eur arba 90,16 proc.; telefono, interneto ryšio išlaidų kompensavimui – 12 859 Eur arba 5,48 proc.; kanceliarinių prekių įsigijimui – 10 221 Eur arba 4,36 proc.

Auditoriai konstatavo, kad Šilalės rajono savivaldybės taryba nebuvo pasitvirtinusi tokio reglamento, kuriame būtų aiškiai ir detaliai apibrėžtas kompensuojamų išmokų panaudojimas. Pavyzdžiui, tarybos nariai neprivalėjo nurodyti eksploatuojamos transporto priemonės, jos valstybinio numerio ir techninės charakteristikos.

Eismas

„Tarybos nariai pateikė išlaidas patvirtinančius dokumentus, tačiau tai neįrodo, kad visos išlaidos buvo patirtos vykdant tarybos nario pareigas. Degalų įsigijimo kasos kvitai ar išrašytos PVM sąskaitos faktūros nesudaro įrodymo, kad degalai buvo sunaudoti vykdant tarybos nario veiklą, o dokumentų, kurie pagrįstų patirtas išlaidas nebuvo reikalaujama, t. y. nebuvo reikalavimo pateikti kelionės dokumentų, iš kurių būtų galima matyti, kad kompensuojamos išlaidos yra susijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu“, – rašoma audito išvadoje.

Kompensavosi pandemijos metu išvažinėtus degalus

Auditoriai teigė nustatę atvejų, kai tarybos nariai tą patį mėnesį (dieną) pateikė skirtingų rūšių degalų (benzino, dyzelino ir dujų) įsigijimo dokumentus. Kas reiškia, jog buvo kompensuojamos kelių skirtingų automobilių degalų išlaidos.

Taip pat nustatyta, kad kompensuotos degalų įsigijimo išlaidos net koronaviruso pandemijos laikotarpiu, kai Lietuvoje galiojo judėjimo ir tiesioginio kontakto draudimai.

Savivaldybėje galiojusi tvarka, pasak auditorių, taip pat neužtikrino interesų konflikto prevencijos – esą tarybos nariui niekas nedraudė pirkti prekių ir paslaugų iš įmonių, kurių veikloje jis pats dalyvauja.

„Vidaus audito metu nustatyta, kad tarybos narys G. Navardauskas (atstovauja Liberalų sąjūdžiui, perrinktas į tarybą – Delfi) visus degalus pirko iš uždarosios akcinės bendrovės būdamas šios įmonės akcininkas ir vadovas, dėl to negalime įvertinti, ar skirtos 10 513,40 Eur lėšos panaudotos teisėtai“, – išvadoje paminėjo auditoriai.

Degalinė

Aptardami konkrečių Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidas, auditoriai išskyrė Rolandą Toleikį (atstovauja komitetui „Vardan Šilalės krašto“, perrinktas į tarybą), Artūrą Dambrauską (atstovauja Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams, perrinktas į tarybą), Loretą Kalnikaitę (nebėra tarybos narė), Vitaliją Jankauskaitę-Milčiuvienę (į tarybą perrinkta kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė, bet dabar Europos Parlamento rinkimuose dalyvavo su partija „Laisvė ir teisingumas“), Linetą Dargienę (atstovauja Lietuvos socialdemokratų partijai, perrinkta į tarybą), Edmundą Auškalnį (atstovauja Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, perrinktas į tarybą), Akvilę Gargasaitę (atstovauja komitetui „Vardan Šilalės krašto“, perrinkta į tarybą), Stasį Skalauską, Saulę Olendrienę ir Kęstutį Ačą (visi trys nebėra tarybos nariai).

Tą pačią dieną degalų pylėsi po kelis kartus ir skirtingų rūšių

Audito duomenimis, pagal pateiktus R. Toleikio degalų pirkimo kvitus nustatyta atvejų, kai degalai buvo perkami tą pačią dieną po du, tris kartus, įsigyjant skirtingų rūšių degalų, per trumpą laiko tarpą dideliais kiekiais, tik vienoje degalinėje.

„Pavyzdžiui, 2019-07-21 (sekmadienį) 11.55 val. įsipylė 21,01 litro benzino, 15.06 val. – 63,03 litro dyzelino ir 15.18 val. – 72,48 litro dyzelino iš tos pačios degalinės, esančios Kvėdarnoje.

Iš viso per dieną įsipylė 21,01 litro benzino ir 135,51 litro dyzelino už 174,06 Eur ir kt. atvejai“, – pateikė pavyzdį auditoriai.

Jie taip pat teigė nustatę, kad per visą kadenciją tarybos narys visus degalus pirko tik iš vienos degalinės, esančios Kvėdarnoje, už degalus atsiskaitinėjo tik grynaisiais.

Atitinkamai elgėsi ir kitas tarybos narys A. Dambrauskas, kuris, pasak auditorių, pirkdavo degalus du kartus į dieną dideliais kiekiais.

„Pavyzdžiui, 2019-05-29 07.53 val. įsipylė dyzelino 33,33 litro ir 21.08 val. – 107,14 litro dyzelino, iš viso už 157,33 Eur, ir kt. atvejai“, – pažymėjo auditoriai.

Už degalus atsiskaitinėjo ne savo kortelėmis

Audito duomenimis, praėjusios kadencijos laikotarpiu 5 Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai už degalus galimai atsiskaitė ne savo disponuojamomis banko kortelėmis.

Bankų kortelės

Nustatyta, kad:

  • L. Kalnikaitė už degalus atsiskaitė su 9 banko kortelėmis, už 3 881,29 Eur. Tarybos narė paprašė savivaldybės administracijos sudaryti taikos sutartį ir įsipareigojo 4 685,48 Eur sumą grąžinti per metus, t. y. po 195,23 Eur kas mėnesį;

  • V. Jankauskaitė-Milčiuvienė už degalus atsiskaitė su 10 banko kortelių, suma 6 127,37 Eur (eliminavus karantino laikotarpio atsiskaitymus banko kortelėmis už degalus). Auditoriai nurodė, kad ši tarybos narė iki nurodytos datos, t. y. iki gegužės 22-osios, nepateikė duomenų apie naudotas banko korteles, o į savivaldybės biudžetą esą grąžino tik 135,08 Eur už ryšių paslaugas, kai buvo kompensuota už ne jai, o vyrui Pauliui Milčiui išrašytas sąskaitas;

  • L. Dargienė už degalus atsiskaitė su 11 banko kortelių, suma 4 286,53 Eur (eliminavus karantino laikotarpiu atsiskaitymus banko kortelėmis už degalus). Ši tarybos narė, anot auditorių, iki gegužės 22-osios taip pat nepateikė duomenų apie kadencijos metu naudotas banko korteles, į savivaldybės biudžetą L. Dargienė grąžino tik dalį lėšų – 717, 52 Eur, už II karantino laikotarpiu kompensuotus degalus.

  • E. Auškalnis už degalus atsiskaitė su 15 banko kortelių, suma 2 422,52 Eur (eliminavus karantino laikotarpiu atsiskaitymus banko kortelėmis už degalus). E. Auškalnis, pasak auditorių, pateikė raštą, kuriame nurodė, jog per savo tarybos nario kadenciją naudojosi 3 banko kortelėmis, su kuriomis atsiskaitė už degalus 926,84 Eur. Likusią degalams išleistą sumą (1495,68 Eur) tarybos narys grąžino į savivaldybės biudžetą, o taip pat grąžino kompensuotas išlaidų sumas už pirktus degalus I ir II karantino laikotarpiu – 1 765,51 Eur.

  • A. Gargasaitė už degalus atsiskaitė su 36 banko kortelėmis, suma 4 069,67 Eur (eliminavus karantino laikotarpiu atsiskaitymus banko kortelėmis už degalus). Ši tarybos narė, auditorių teigimu, nepateikė duomenų apie kadencijos metu naudotas banko korteles, bet į savivaldybės biudžetą grąžino 2 750 Eur.

Buhalterės neužtikrino kontrolės

Auditoriai pastebėjo, kad 2019–2023 metais Lietuvoje du kartus buvo paskelbtas karantinas: nuo 2020 metų kovo 16 dienos iki birželio 16 dienos ir nuo lapkričio 7 dienos iki 2021 metų birželio 30-osios. Ir nors savivaldybės tarybos narių veikla buvo ribojama ir vyko nuotoliniu būdu (tik keletas posėdžių gyvai), karantino laikotarpiais tarybos nariai įsigijo degalų už 34 384,14 Eur ir šias išlaidas kompensavosi.

Auditoriai be kita ko konstatavo, kad savivaldybės Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniosios buhalterės Vaida Pundinienė ir Danguolė Slaboševičienė, tuo metu tvarkiusios tarybos narių išmokas, nepakankamai vykdė vidaus kontrolės procedūras, nes, kaip pažymėjo auditoriai, nustatyta atvejų, kai 7 tarybos nariams buvo kompensuotos netinkamos finansuoti išlaidos už 1 391,96 Eur.

Pinigai

Iš jų 5 tarybos nariai grąžino 1 051,13 Eur. 147,22 Eur negrąžino S. Skalauskas už pirktą žymėtą dyzeliną ir 193,61 Eur negrąžino S. Olendrienė už kanceliarines prekes, nesusijusias su tarybos nario veikla, ir už degalus, kurių įsigijimui pagrįsti pateikti įmonei „Pajūrio saulės klinika“ išduoti kvitai.

Apibendrindami auditoriai pabrėžė, kad 26 tarybos nariams, kuriems nustatytos galimai neteisėtai kompensuotos išlaidos tarybos nario veiklai vykdyti, buvo išsiųsti raštai su prašymu pateikti tam tikrą informaciją arba grąžinti į savivaldybės biudžetą lėšas. Auditorių žiniomis, tarybos nariai į biudžetą iš viso grąžino 21 215,82 Eur už neteisėtai kompensuotas išlaidas: 12 tarybos narių grąžino visą sumą, 11 – dalį lėšų, 1 tarybos narė, kaip minėta, įsipareigojo lėšas grąžinti per metus, 2 tarybos nariai (S. Skalauskas ir K. Ačas) lėšų negrąžino.

Auditoriai savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo atlikto vidaus audito ataskaitos kopiją perduoti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), kad būtų įvertinti galimai padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai bei priimti reikalingi procesiniai sprendimai.

Jančauskas: neatsakingas lėšų naudojimas buvo

Bent jau kol kas STT nepriėmė kokių nors sprendimų dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių galimo piktnaudžiavimo.

„Šiuo metu dėl jūsų minimos savivaldybės tarybos narių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas ir pareikštų įtarimų nėra“, – Delfi nurodė tarnybos atstovė spaudai Dovilė Andrijauskaitė.

STT

Delfi kalbintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Jančauskas teigė, kad vidaus audito ataskaitos kopiją jau perdavė STT. Audito rezultatai, anot jo, niekuo ne kitokie nei visoje Lietuvoje.

„Aišku, mūsų išmokos buvo mažesnės, bet tarybos narių neatsakingas lėšų naudojimas buvo. Kai kurie sugrąžino lėšas“, – pastebėjo A. Jančauskas.

Dabar, pasak jo, savivaldybės taryba atitinkamai pagal Seimo sprendimą pasikeitė vietos teisės aktus – tarybos nariai nebegauna išmokų, skirtų kompensuoti kanceliarines išlaidas.

„Jie gauna atlyginimą ir nebėra kur piktnaudžiauti“, – teigė administracijos direktorius.

Šiuo metu STT atlieka 30 ikiteisminių tyrimų dėl 26 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo, įtarimai yra pareikšti 13 asmenų, į teismą perduotos 4 bylos, teismai yra priėmę 2 sprendimus: pirmosios instancijos teismas dėl Mindaugo Sinkevičiaus piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo, turto pasisavinimo, jam einant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, teismo sprendimas dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaišnoro dokumentų suklastojimo ar disponavimu suklastotu dokumentu, turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo jau yra įsiteisėjęs.