Kaip rašoma socdemų pranešime spaudai, LSDP frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė primena, kad dėl galimų pažeidimų „pranešėjo komisijos“ veikloje labai rimtų klausimų iškėlė pagrindinės Lietuvos teisėsaugos ir žvalgybos institucijos.

„Iškelta klausimų dėl viešų ir privačių interesų konflikto, nešališkumo principo pažeidimų, politinio spaudimo teisėsaugos institucijoms. Jau sudarant „pranešėjo komisiją“ galėjo būti pažeisti konstitucinio valdžių padalijimo, teisėsaugos ir ombudsmeno institucijų nepriklausomumo principai. Jos veikimo metodai taip pat galimai kirtosi su įstatymais.

Dėl šių įvairių galimų pažeidimų negalėjome nesikreipti ir kreipėmės į Konstitucinį Teismą“, – komentuoja R. Budbergytė.

Anot Mišrios Seimo narių grupės narės, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojos Agnės Širinskienės, yra pagrindo įtarti, kad sudarydamas „pranešėjo“ komisiją, Seimas viršijo savo įgaliojimus.

„Komisijai buvo suteiktos iš esmės beribės teisės gauti žvalgybos institucijų medžiagą, Seimo nutarimu ji dubliavo kitų institucijų veiklą: turėjo žvalgybos kontrolieriaus, vyriausiosios rinkimų komisijos ar net teismų funkcijas.

Dėl to svarbu išsklaidyti visas abejones dėl komisijos veiklos, jos įgaliojimų ir taikytų metodų teisėtumo. Neabejoju, kad kreipimasis į Konstitucinį Teismą atsakys į klausimus, ar tokie Seimo veiksmai yra leistini demokratinėje visuomenėje“, – sako A. Širinskienė.

Seimo opozicinių frakcijų kreipimesi į KT prašoma išnagrinėti įtarimą, kad buvo pažeisti „konstituciniai atsakingo valdymo, valdžių padalijimo ir teisėsaugos institucijų nepriklausomumo principai“, nusižengta Žvalgybos kontrolierių įstatymui.