Tokį nutarimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.

Balandžio 26 d. Seimas priėmė Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio teiktas Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kuriomis nutarta reglamentuoti laikinai pareigas einančio akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus skyrimo procedūrą.

Iki šiol Mokslo ir studijų įstatyme nebuvo įtvirtinta laikinai pareigas einančio asmens skyrimo galimybė.

Pagal naują reglamentavimą, jei akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įgaliojimai nutrūksta, Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pavesti laikinai eiti kontrolieriaus pareigas asmeniui, atitinkančiam kontrolieriui keliamus reikalavimus.

Seimas kovo 15 d. pareiškė nepasitikėjimą tuomečiu akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi Vigilijumi Sadausku. Naujo įstaigos vadovo atranką Lietuvos mokslo taryba pradėjo kovo 18 d.

Atlikus visas procedūras, anksčiausia galima naujo kontrolieriaus paskyrimo data būtų 2018 m. birželis. Iki to laiko kontrolieriaus įstaigos veikla būtų apsunkinta.