Daugiau nei penkis tūkstančius eurų mokesčių mokėtojams kainavusias nuotraukas, tiksliau – jų paviešinimą, ministerija pridengė keturiomis raidėmis – BDAR.

„Ministerijos darbuotojų veido atvaizdas yra asmens duomenys, kurių viešą skelbimą ar kitokį tvarkymą reglamentuoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)“, – atsisakymą paviešinti visuomenei šimtą dvidešimt fotosesijos metu padarytų SAM darbuotojų fotografijų grindžia pati ministerija.

Neviešinti už mokesčių mokėtojų lėšas įsigytos fotosesijos metu padarytas nuotraukas nusprendė pati Sveikatos apsaugos ministerija, atsakiusi į Seimo opozicijos atstovės, „valstietės“ Agnės Širinskienės prašymą.

Atsakymą Seimo narei pasirašė laikinai ministerijos komunikacijai vadovaujanti Neringa Mikėnaitė.

Atsakymą iš SAM gavusi parlamentarė teigia, kad toks ministerijos bandymas dangstytis valstybės tarnautojų privatumo marška – ne tik neteisėtas, bet ir keliantis dar daugiau klausimų.

„Tai gal jokių nuotraukų net nėra, o pirkimas galimai buvo fiktyvus? Tuomet tikrai nėra, ką parodyti, ir savaime suprantama, kodėl atsisakoma tai padaryti. Kitas dalykas, lygiai taip pat keltinas klausimas, kad gal galėjo būti fotografuota ne A. Dulkio komanda, ne vieši asmenys, o privatūs asmenys, gal šeimų nariai? Tuomet toks noras užsislaptinti – taip pat suprantamas“, – sako Seimo narė A. Širinskienė.

Pirko ministerijos darbuotojų fotosesijos paslaugas

Delfi spalio 5-ąją paskelbė, kad Sveikatos apsaugos ministerija praėjusią vasarą neskelbiamos apklausos būdu, t. y. be konkurso, pirko fotosesijos paslaugas iš fotografo Vilmanto Martinėlio.

Iš viso birželio 16- ąją sudarytos sutarties vertė siekia 5200 eurų. Viešai skelbiama, kad minėto fotografo atliekamos fotosesijos kaina – 250 eurų.

„Kodėl aš jums turėčiau aiškintis?“ – klausimu į klausimą, kaip buvo pasirašyta minėta sutartis, atsakė V. Martinėlis.

Sutartis, kurią pasirašė SAM kanclerė Jurgita Grebenkovienė ir verslo liudijimo pagrindu veikiantis V. Martinėlis, sudaryta neskelbiamos apklausos būdu.

Sutartimi numatyta, kad SAM perka 102 vnt. „aukštos rezoliucijos retušuotų nuotraukų gamybą“.

Sutarties techninėje specifikacijoje nurodoma, kad ministerijos perkamos paslaugos yra „skirtos Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės nuotraukų atnaujinimui“.

Į paslaugų kainą, nurodoma, turi įeiti vizažisto paslaugos „preliminariai 30-čiai asmenų“ ir apšvietimas.

Kilus skandalui, Sveikatos apsaugos ministerija paviešino visas pavardes ministerijos darbuotojų, kurie buvo pagal minėtą sutartį nufotografuoti.

Fotosesijoje dalyvavo 31 asmuo

Iš jų aiškėja, kad iš viso fotografas Vilmantas Martinėlis fotografavo 31-ą ministerijoje dirbantį asmenį – be ministerijos vadovybės, dominuoja atskirų departamentų ir skyrių vedėjai ir patarėjai.
Žemiau pateikiame SAM atsiųstą jų sąrašą:

Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras
Aistė Šuksta, ministro patarėja ir atstovė spaudai (buvusi)
Asta Riukienė, ministro patarėja
Anželika Oraitė, ministerijos Farmacijos politikos skyriaus vedėja
Audrius Ščeponavičius, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius
Aušra Bilotienė Motiejūnienė, viceministrė
Aurimas Pečkauskas, viceministras
Birutė Kavaliauskienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja
Danguolė Jankauskienė, viceministrė
Eglė Butkevičienė, ministro patarėja
Ginreta Megelinskienė, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja
Gitana Ratkienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja
Ignas Rubikas, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas
Ilona Šakienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja
Inga Cechanovičienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Jurgita Grebenkovienė, ministerijos kanclerė
Jurgita Pakalniškienė, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja
Justina Aleksaitė, ministro patarėja
Loreta Ašoklienė, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja
Lukas Galkus, ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus patarėjas
Marius Čiurlionis, ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo ministerijos patarėjas
Neringa Mikėnaitė, ministerijos Spaudos tarnybos patarėja
Odeta Vitkūnienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė
Raimonda Janonienė, ministerijos Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja
Rasa Biekšienė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja
Rita Sketerskienė, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vedėja
Tomas Gailius, ministro patarėjas
Simona Bieliūnė, ministro patarėja
Viktorija Buzytė, ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja
Vilma Telyčėnienė, ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vedėja
Živilė Simonaitytė, viceministrė.

Nuotraukas pirko „tinkamai ministerijos reprezentacijai“

Paviešinus pavardes tų, kurie buvo fotografuoti fotosesijos metu, ministerija paaiškino ir kam tokių paslaugų prisireikė.

Pasak ministerijos Spaudos tarnybos, „nuotraukos naudojamos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) tinkamai reprezentacijai bendradarbiaujant su žiniasklaida, komunikacijai socialiniuose tinkluose, konferencijoms, pristatymams, talpinamiems SAM tinklapyje“.

Tačiau atsakydama į oficialų Seimo narės A. Širinskienės paklausimą paviešinti visas minėtos fotosesijos metu darytas fotografijas, SAM staiga persigalvojo ir „tinkamai ministerijos reprezentacijai“ pirktas nuotraukas staiga pavertė asmeniniais ministerijos valstybės tarnautojų duomenimis.

„Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnyba, atsakydama į gautą raštą, atkreipia dėmesį, kad ministerijos darbuotojų veido atvaizdas yra asmens duomenys, kurių viešą skelbimą ar kitokį tvarkymą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). Sveikatos apsaugos ministerija, kaip ir kitos valstybės institucijos, privalo laikytis Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų reikalavimų ir tvarkyti duomenis tik esant vienai iš teisėtų asmens duomenų tvarkymo sąlygų. Be asmens sutikimo ministerija turi pareigą skelbti tik ministro nuotrauką. Ši pareiga nustatyta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 16.1 papunktyje. Kitų darbuotojų nuotraukos galėtų būti skelbiamos tik turint jų sutikimą. Teisę į atvaizdą įtvirtinta ir Civilinio kodekso 2.22 straipsnyje, kuriame taip pat numatyti ribojimai naudoti fizinio asmens atvaizdą be jo sutikimo. Atsižvelgiant į tai, ministro nuotrauka viešai skelbiama ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/vadovybe“, – rašoma A. Širinskienei atsiųstame Sveikatos ministerijos rašte.

„Jeigu tiesa, ką ministerija teigė anksčiau, kad jie esą vykdė A. Dulkio komandos nuotraukų pirkimą viešinimo tikslu, tai tos nuotraukos ir taip turėtų būti prieinamos visuomenei – jos tam ir buvo skirtos. Be to, fotografuoti vieši asmenys už viešuosius finansus. Tad dangstymasis BDAR‘u ir atsisakymas parodyti prabangiai kainavusias nuotraukas atrodo juokingai. Manau, kad A. Dulkys, kaip buvęs valstybės kontrolierius, turi suprasti viešumo ir skaidrumo prasmę. Bet koks slapstymasis ir slėpimas iš karto kelia klausimus, kad yra, ką slėpti. Ypač kai pamatai nerealią nuotraukų kainą. Dulkys turi išsklaidyti šias abejones, nes dėl SAM vykdomų viešųjų pirkimų pastaruoju metu ir taip kyla per daug skandalų, kurie ministerijai reputacijos tikrai negerina“, – piktinasi iš SAM gautu atsakymu, kuriuo atsisakoma viešai pateikti fotografijas, už kurias buvo sumokėti mokesčių mokėtojų pinigai, parlamentarė A. Širinskienė.

Įregistravo įstatymo pataisą

Paskutiniu metu BDAR taikymas ir jo interpretavimas kelia vis daugiau diskusijų visuomenėje.

Kas yra viešas asmuo ir kiek BDAR nepažeidžia visuomenės teisės žinoti viešojo valstybės valdymo reikalus? Ar asmens duomenimis neprisidengiama norint išvengti nemalonių klausimų ar visuomenės dėmesio? Kada žurnalistai gali viešinti asmens duomenis ir kokius?

Šie ir kiti klausimai paskutiniu metu kelia vis daugiau diskusijų. Reaguodami į paskutines aktualijas, praėjusią savaitę Seimo konservatoriai įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis plečiama viešojo asmens sąvoka.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija Seime praėjusį ketvirtadienį įregistravo Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama išplėsti ir sukonkretinti viešojo asmens sąvoką. Konservatorių frakcijos nario Arvydo Vyšniausko teigimu, išplėsti viešo asmens sąvoką paskatino nevienareikšmiškas sprendimas byloje, kurioje portalas „Atvira Klaipėda“ pripažintas pažeidęs Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Delfi primena, kad praėjusį trečiadienį teismas atmetė skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo, kurio portalas „Atvira Klaipėda“, pranešdamas apie Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos bendrovės ,,Gatvių apšvietimas“ viešuosius pirkimus ir atskleisdamas su jais susijusių asmenų pavardes, buvo pripažintas pažeidęs BDAR.

Toks sprendimas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės ir teisininkų reakcijos, todėl apie teisės aktų pakeitimus, apibrėžiančius viešo asmens sąvoką, prakalbo ir Seimo nariai.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (252)