Tokio atvejo, kai dėl eilinės medžioklės, komerciniuose plotuose, būtų koreguojama karinių pratybų eiga, juo labiau tarptautinių sąjungininkų pratybų, kuriose dalyvavo gausios NATO pajėgos – neprisiminė nei politikai, nei kariškiai, nei patys miškininkai.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis situaciją pavadino skandalu.

Vyko NATO pratybos

2017-ų metų birželio 16-ą dieną Marijampolės miškų urėdija Šunskų girininkijos Dielinės kaime esančiame miške surengė komercinę medžioklę generaliniam urėdui, jo sūnui ir šilumininkų atstovui.

Tuo pat metu toje pačioje vietoje vyko karinės pratybos „Geležinis vilkas“ (angl. Iron Wolf), kurios yra sudėtinė „Kardo kirčio“ dalis. Pastarąsias karines pratybas organizavo JAV sausumos pajėgų Europoje vadavietė.

Šunskų girioje vyko Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Marijampolės 104-os pėstininkų kuopos karinių pratybų manevriniai veiksmai.
Kaip DELFI liudijo Marijampolės kariai savanoriai, tiesiogiai dalyvavę minėtuose karinių pratybų veiksmuose, dėl tuo pačiu metu vykusios medžioklės buvo iš dalies pakeisti ir apriboti iš anksto suderinti veiksmai ir jų laikas.

„Mes keletą valandų negalėjome, kaip buvo suplanuota, naudoti visų numatytų veiksmų – patekti į dalį miško, nes ten vyko medžioklė, taip pat buvo apribotas mūsų transporto judėjimas miško keliukais, negalėjome vykdyti pasalų, šaudyti“, - DELFI pasakojo 104-os pėstininkų kuopos savanoriai, kurių tapatybių redakcija neatskleidžia.

Kuopos vadui tai – neįdomus klausimas

Aiškėja, kad tokį sprendimą vienasmeniškai priėmė kuopos vadas kapitonas Darius Noreikevičius, kuris, kaip pats patvirtino DELFI, asmeniškai tai derino su generalinio urėdo R. Prūsaičio ir jo kompanijos medžioklės vadovu, Šunskų girininkijos girininku Virginiju Rudzevičiumi.

Žemiau pateikiame pokalbio su D. Noreikevičiumi garso įrašo stenogramą.

DELFI. Kaip ten buvo, vade, kad kažkuriam laikui Jūsų pratybos kelioms valandoms kaip ir buvo sustabdytos? Ar Jūs man galėtumėte paaiškinti plačiau, kas ten vyko?

D. Noreikevičius. Ta prasme, pratybos nebuvo kelioms valandoms sustabdytos. Pratybos kaip vyko, taip vyko.

D. O kaip buvo?

D.N. Kas buvo?

D. Ta prasme, ten vyko tuo metu medžioklė...

D.N. Taip.

D. Ir jūsų pratybos tam pačiam plote?

D.N. Ne visai tam pačiam. Šalia, šalia. Šone.

D. Bet mano sako girininkas....kaip jo pavardė, palaukit... Virginijus...

D.N. Visai nesvarbu. Tam pačiam plote, kaip pasakyt, mes buvom tam pačiam miške, bet skirtinguose miško kraštuose, jeigu jums įdomu.

D. Mhm.. O jis sako?...

D.N. Pratybos nebuvo sustabdytos, pratybos kaip vyko, taip vyko.

D. Na, tačiau man kariai kai kurie iš Jūsų kuopos sako, kad buvo ne taip, kaip turėjo būti, kaip planuota buvo?

D.N. O kaip turėjo būti, kaip planuota buvo? Jeigu jums taip sako... jeigu vėl pradedam...

D. Na, esą sako, kad buvo ten tam tikrose vietose neleista, kol vyko ta medžioklė, vaikščioti, važinėti ir panašiai. Na, kad tiesiog nebūtų kažkokio, na, nelaimingo atsitikimo. Girininkas sako, kad na taip, mes paprašėme, kad tiesiog tam tikrame plote ten jie, na, nebūtų, nes mes ten, sako, medžiojome, ir kad neatsitiktų kažkokios nelaimės?

D.N. Taip. O ką?

D. Ne, tai tiesiog...?

D.N. Buvo suderinta su girininkija, kur mes darysim pratybas, kur mes būsim pratybų metu, ir tiek žinių.

D. O kada Jūs sužinojote, kad ten vyks ta medžioklė? Tą patį vakarą?

D.N. Vajeeej... Kada aš sužinojau, kad vyksta medžioklė? Ne tą patį vakarą, daug anksčiau. Kad vyks medžioklė, kad planuojama medžioklė. Kad medžioklė vyksta, tai buvo iš anksto suderinta su girininku.

D. Kada?

D.N. Nežinau, neatsimenu.

D. Tai labai svarbu, gerbiamas kapitone.

D.N. O kodėl tai svarbu, gerbiamoji korespondente?

D.Todėl, kad jeigu girininkai gali kištis į kariuomenės pratybas, sąjungininkų, man tai neatrodo normalu, o man tai atrodo tam tikra grėsmė nacionaliniam saugumui.

D.N. Oooo! Kas jus tokių žodžių pamokė? Jums neatrodo, kad truputį ne tuo adresu paskambinote? Aš jums duosiu S 5-ių, mūsų, šitą, ryšių su visuomene, ir galit ten diskutuoti, kokia ten grėsmė nacionaliniam saugumui ar ne.

D. Gerai. Duokite man prašau asmenį, kuris, kaip Jūs sakot, gali su manimi diskutuoti.

D.N. Tuoj...Kad grėsmė nacionaliniam saugumui?! Nėra grėsmės nacionaliniam saugumui!.. Nesu kompetentingas atsakyti dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.

D. Ministras krašto apsaugos mano šiek tiek kitaip negu Jūs. Bet, na, kiekvienas prie savo...

D.N. Aš džiaugiuosi ministro nuomone...

D. Ar aš teisingai, dar patikslinu tiktai, kadangi vis tiek, Jūs sakote, kad Jūs pats bendravote su tuo girininku, tai tiesiog Jūs ir žinote. Jūs bendravote tą patį vakarą, 16-ą birželio, taip?

D.N. Kas jums šitą informaciją pasakė? Kad aš bendravau 16-ą birželio, tą patį vakarą?

D. Na, aš klausiu. Nes Jūs sakėte kad „aš asmeniškai bendravau“...

D.N. Jūs teigiate!!! Jūs teigiate! Šitas teiginys yra klaidingas teiginys.

D. O galite patikslinti, kada Jūs bendravote ir su kuo dėl tos medžioklės ir dėl tų vietų, tiesiog buvimo, apderinimo, kad neįvyktų kažkoksai, na, nelaimingas atsitikimas pratybų ar medžioklės metu, jeigu susidurtumėte toje pačioje...tame pačiame plote?

D.N. Čia neturi absoliučiai jokios reikšmės. Tai yra, buvo, kaip sakant, vietų suderinimas ir tiek žinių. Ir jei jūs dar norit ką nors iškast, tai aš jums duodu S5 ir jūs ten kasinėkitės. Man tai tas klausimas visiškai neįdomus. <...> Ministras mano ar kas mano? Eikit jūs jo ir klauskit!

D. Aš jo paklausiau…

D.N. Jooo. Nuostabu!

D. Gerbiamas vade, ar tiesa, kad kažkuriam laikui dalis Jūsų pratybų buvo apribota, turiu mintyje – veiksmų?

D.N. Ar tiesa, ar dalis veiksmų? Tai va, tai jums ir atsakys S5, ar buvo apribota dalis veiksmų, ar nebuvo.

Neprisimena, bet nesureikšmina

Būtent Marijampolės miškų urėdijos, kuriai priklauso Šunskų girininkija, atstovų pageidavimu buvo pakeisti tarptautinių karinių pratybų veiksmai ir jų laikas. Tą DELFI patvirtino pirmadienį kalbintas KASP vadas pulkininkas Artūras Jasinskas.
Artūras Jasinskas

„Kiek mane informavo kpt. D. Noreikevičius, būsimų kuopos pratybų veiksmai su reikalingomis institucijomis (miško plotų valdytoja „Marijampolės miškų urėdija“, Marijampolės rajono savivaldybe, vietos teritoriniu policijos komisariatu, Šunskų seniūnija, aplinkosaugininkais – DELFI)buvo suderinti prieš mėnesį iki pratybų datos. Vėliau, maždaug likus savaitei iki pratybų, buvo gautas vietos urėdijos pageidavimas pakeisti kai kurių veiksmų laiką – konkrečiai, nuo 18 iki 23 valandos tam tikrame miško plote nerengti pasalų, nešaudyti. Likus dviems dienoms iki pratybų, kuopos vadas apie tokias korekcijas informavo pratybų incidentų koordinacinę grupę“, - teigė KASP vadas.

Jis pripažino, kad nei jis pats asmeniškai, nei KASP Dainavos 1-osios rinktinės vadovybė apie tokį kuopos vado D. Noreikevičiaus sprendimą informuoti nebuvo. Esą to daryti kapitonas neprivalėjo.
„Mes negalime neatsižvelgti į tos teritorijos šeimininkų, šiuo atveju, urėdijos pageidavimus, ir privalome, pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, savo veiksmams toje teritorijoje gauti savininkų ar valdytojų sutikimą. Minėtos korekcijos nieko neįnešė į savanorių kovinį pasirengimą, visi numatyti veiksmai buvo atlikti, tik kitu laiku. Tai yra smulkūs dalykai, detalės, kurias planuoja, derina ir priima sprendimus vietos kuopos vadas. Tai yra jo kompetencija ir jo atsakomybė“, - sakė A. Jasinskas.

Pulkininkas nesiėmė vertinti, ar anksčiau yra buvę atvejų, kai dėl medžioklės teko koreguoti kariškių planus.

Generalinis urėdas: medžioklės nesureikšminu

DELFI pirmadienį kalbintas generalinės miškų urėdijos vadovas R. Prūsaitis neslėpė minėtoje medžioklėje dalyvavęs. Tačiau vyriausiasis Lietuvos miškų „generolas“ nesureikšmino nei pačios medžioklės, nei jos dalyvių.
Rimantas Prūsaitis

„Nieko ten išskirtinio nebuvo: užsiregistravome, nuvažiavome, susimokėjome kiekvienas už save, sumedžiojome po šernioką ir grįžome namo“, - sakė R. Prūsaitis.

Tiesa, neaišku, ar pats generalinis urėdas žinojo, kad tuo pačiu metu tame pačiame miške vyko ir karinės pratybos, mat visus organizacinius klausimus su savanoriais kariais derino V. Rudzevičius, o pačią medžioklę registravo ir užsakė – V. Čeponis.

Šunskų girininkijos girininkas ir minėtos medžioklės vadovas V. Rudzevičius su žurnaliste buvo atviresnis ir nuoširdesnis nei kiti pašnekovai.

Miškininkas prisipažino, kad tokie medžiotojai jo rengiamose komercinėse medžioklėse lankosi nedažnai.

„Generalinis urėdas tai tikrai šiemet pirmą kartą medžiojo. O ir anksčiau nedažnai, gal kelis kartus, bet tikrai nedažnai. Vilnius, matote, toli nuo mūsų“, - sakė Šunskų girininkijos girininkas.

Jis patvirtino, kad apie būsimas pratybas žinojo, nes kariškiai visuomet pagal nustatytą tvarką privalo tai derinti su vietos valdžia – tiek miško, tiek savivaldybės.

V. Rudzevičius taip pat patvirtino, kad sužinojęs apie būsimą medžioklę susisiekė su kuopos vadu D. Noreikevičiumi ir išsakė pageidavimą, kad tam tikru laiku medžioklės vietoje savanoriai nenaudotų šaunamųjų ginklų ir kitų veiksmų, dėl kurių gali kilti pavojus tiek medžioklės dalyvių, tiek ir karių savanorių saugumui.

Miškininkas pasidžiaugė, kad Marijampolės kuopos pėstininkų vadovybė „geranoriškai pažiūrėjo į prašymą“.

Situaciją vadino išimtimi, o ne kasdienybe

Patyrę medžiotojai, kalbėdami su DELFI, neslėpė nuostabos. Pasak jų, net vietos medžiotojų būreliams, kurių medžioklės plotuose vyksta karinės pratybos, neleidžiama medžioti, ir tai, anot jų, visai suprantama.

Tiesa, ką patvirtino ir KASP vadas A. Jasinskas, Lietuvos įstatymai imperatyviai numato prievolę tokių pratybų dalyviams gauti žemės valdų savininkų ar naudotojų sutikimą.

„Ir jei ūkininkas, sakykime, nesutiks, kad jo pievoje būtų karių pasala, teks kariams ieškotis vietos kitur tai pasalai rengti. Tiesa, tokių atvejų neprisimenu, nes turiu pripažinti, kad mūsų žmonės į tokius veiksmus kaip karinės pratybos žiūri labai sąmoningai ir pilietiškai, net jei karine technika sugadiname lauką ar keliuką, paprastai nereikalaujama nei kompensacijų, nei pykčio būna“, - sakė pulkininkas A. Jasinskas.

Šiuo metu atostogaujantis ir užsienyje viešintis krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, telefonu iš DELFI išgirdęs apie minėtą situaciją, teištarė: „Jeigu tai yra tiesa, tuomet tai yra skandalas“.

Anot ministro, tuomet reiktų sutikti su premjeru Sauliumi Skverneliu, kad stipriausios Lietuvoje yra medžiotojų ir urėdų partijos.