Praėjusią savaitę Kaune susitikę dviejų didžiausių šalies miestų valdžios atstovai sutarė kuo skubiau imtis priemonių pagerinti susisiekimą ir tarp Vilniaus bei Kauno nutiesti greitojo geležinkelio liniją. Taip pat ketinama aptarti dabartinę Vilniaus ir Kauno oro uostų padėtį.

Bendradarbiaujant ekonomikos srityje, prioritetas bus teikiamas žinių ekonomikai. Vilnius ir Kaunas sieks sudaryti vienodą verslui aplinką, bendrai pristatys investicijų galimybes, projektus, mokesčių lengvatas. Planuojama sukurti ir bendrą informacijos sistemą, kuri pasitarnaus keičiantis žiniomis apie investavimo abiejuose miestuose galimybes. Pritraukiant investicijas, bus siekiama ne konkuruoti, o atskleisti kiekvieno miesto savitumus bei jų palankumą investicijoms.

Ateityje ketinama kooperuotis rengiant bendras kultūros, sporto šventes, koordinuotai plėsti abiejų miestų duomenų apie renginius bazę. Kaip vienas iš sektinų bendros veiklos turizmo, kultūros bei sporto srityse pavyzdžių, išskirtas paskutinis festivalis "Kaunas Jazz", kai dalis renginių iš Kauno buvo perkelti į sostinę.

Aptariant regioninės politikos Lietuvoje problemas, sutarta, kad būtent regioninė politika gali būti vienas iš būdų didinti šalies konkurencingumą, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. ES regioninė politika remiasi būtent stipriais miestais. Tikimasi, kad Vilnius ir Kaunas, užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius, galės pasiūlyti naujus šalies regioninės politikos principus.

Pirminį tolimesnės darbo strategijos planą abiejų miestų darbo grupės, kurias sudaro tarybų nariai bei administracijų specialistai, pateiks rugsėjo mėnesį.

Kaip primena ELTA, Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Kauno meras Erikas Tamašauskas kovo 8 dieną Kaune pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą, kuriuo įsipareigojama kurti Lietuvos europinės reikšmės urbanistinį centrą, jungiantį Vilniaus ir Kauno potencialus.