„Lietuvių tauta įsteigė ir atkūrė savo valstybę, pirmiausiai lietuviai ir yra atsakingi už savo šalį, už savo tėvynę, todėl sakome ir nuolat kartojame: Lietuva nepriklauso nei Maskvai, nei Briuseliui, nei jokiems kitiems viršininkams, nei Rytams, nei Vakarams, nei globalistams, nei visokiems atkakėliams. Čia mūsų, lietuviško, pasaulio širdis. Kaip pranešė Vincas Kudirka: Lietuva – lietuviams“, – po eitynių per mitingą Lukiškių aikštėje sakė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys tautininkas Gintaras Songaila.

„Ši tiesa nėra skirta tam, kad kas nors neteisingai įsižeistų arba kaip nors neteisingai būtų nuskriaustas. Jei pritariate man, pakartokite visi: Lietuva – lietuviams“, – ragino jis.

G. Songaila tvirtino, kad vienas svarbiausių šių laikų uždavinių – atšaukti KT nutarimą dėl Europos Sąjungos sutarčių viršenybės prieš nacionalinę teisę.

„Pastaruosius keliolika metų mums visiems į akis pučia miglas, siekiant nustumti į savosios valstybės išsižadėjimą ir tautos susinaikinimą, o prieš šešerius metus Konstitucinis Teismas, siekdamas užkirsti kelią referendumui dėl lito išsaugojimo, priėmė tautos suverenumą paminantį nutarimą – neva viskas, kas išplaukia iš Europos Sąjungos sutarčių, yra aukščiau net už mūsų valstybės konstitucinius pamatus. Gėda“, – sakė jis.

„Stojimas į ES negali pakeisti mūsų Konstitucijos viršenybės Lietuvos teritorijoje“, – pabrėžė G. Songaila.

Jis ragino įstatymu apriboti KT galias.

„Nuo šiol mums visiems, kurie pasiryžę ginti savo valstybę, tikrąją valstybę, kurioje suverenios galios priklauso tautai, o ne keliems teisėjams, iškyla esminis uždavinys atšaukti šį neteisėtą Konstitucinio Teismo nutarimą, įstatymu apriboti šio teismo įgaliojimus. Šis uždavinys yra svarbesnis už kokius nors grupinius skirtumus“, – sakė tautininkas.

Eitynių dalyviai dainavo liaudies dainas, nešė plakatus „Už Lietuvą – didžią“, „Išsaugosim šeimą – išsaugosim Lietuvą“, „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis“, Kazio Škirpos, Jono Noreikos, Antano Smetonos portretus, skandavo: „Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietuvai“, „Viens, du, trys su puse, graži Lietuva be rusų!“.

Nuo Katedros iki Lukiškių aikštės rengiamas eitynes lydėjo tautine simbolika papuoštų visureigių kolona.

Eitynių dalyviai buvo pasipuošę tautine atributika, nešėsi trispalves, istorines vėliavas.

1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.