Aušros Vartų Švc. Marija, kurios užtarimo meldžia tikintieji, nesiliauja stebinti stebuklais.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Kaip DELFI pasakojo lenkų maldininkai ir prie šventovės sutikti vietiniai žmonės, jie šventai tiki Švč. Mergelės Marijos globa. Prie Aušros Vartų maldas kalba ne tik už save, bet ir už artimuosius, ypač namuose likusius ligonius, prašydami jiems sveikatos.

Pasak žmonių, ne iš piršto laužta, kad šioje vietoje šventos jėgos daro stebuklus – šimtmečiais gyvos istorijos apie išgydytus ligonius, nubaustus piktadarius.

Liudytojų patvirtinti stebuklai aprašyti Vilniaus karmelito, tėvo šv. Grigaliaus Hilarijono 1761 m. išleistoje knygelėje „Reliacija apie Švč. Mergelės Marijos paveikslą, Aušros Vartuose prie Šv. Teresės basųjų karmelitų bažnyčios malonėmis garsėjantį“. Čia minimos ir Švč. Mergelės bausmės piktadariams, kurie kėsinosi į stebuklingąjį paveikslą ar šventos vietos orumą.

Prikėlė mirusį vaiką

1671 metais, kai į koplyčią buvo įneštas atvaizdas, dvejų metukų vaikelis iš antro aukšto taip smarkiai nukrito ant akmeninio grindinio, kad buvo pakeltas negyvas. Sielvartaujantys tėvai priešais Aušros Vartų paveikslą jį pavedė Švč. Mergelei Marijai, „didžiai pasitikėdami, kad į jų maldavimą tikrai bus atsakyta“. Rytojaus dieną rado jį „sveikutėlaitį, be mažiausios žalos kūnui ir be menkiausio sumušimo“. 

Už tai dėkodami Švenčiausiajai Motinai, stebuklą vaizduojančią tapytą lentelę žmonės pakabino koplyčioje, „kuri paskum drauge su koplyčia 1715 metų gegužės 27 d. sudegė“. 

Aprašydamas didįjį Vilniaus gaisrą karmelitas mini dar vieną daugelio žmonių regėtą stebuklą. 1706 m. gegužės 18-ąją per patį vidurdienį ugnis įsiplieskė netoli Šv. Mikalojaus bažnyčios „iš vieno apgailėtino namelio ir daugybę puikių namų, vienuolynų, Dievo šventovių sunaikino“.

Aušros Vartus ir šalia esančią bažnyčią bei vienuolyną „ugnis iš abiejų pusių užpuolė taip, kad ankštame kieme mediniai statiniai supleškėjo“. Tačiau kai iš Aušros Vartų du vienuoliai išnešė Švč. Marijos paveikslą ir padėjo jį bažnyčioje, „tuoj pat ugnis nuo vienuolyno ir bažnyčios atlyžo“.
Pasak metraštininko, tuo metu Švč. Motina maldingų asmenų buvo regėta su didžiu spindesiu stovinti ant karmelitų (šv. Teresės – DELFI) bažnyčios. 

Kareivis ištiško į gabalus

Dar viena aprašyta istorija – apie baisingą stebuklą. 1708 m. Maskvos caras Petras Aleksejevičius visai žiemai įsikūrė Vilniuje su visa savo kariuomene. Vienas bedievis karys iš tos kariuomenės pagautas godumo, kažin kaip įsmukęs į Aušros Vartus, ryžosi nuo Švenčiausiojo Paveikslo nuplėšti sidabrinį drabužį. Vos jį palietė šventvagiška ranka, Švč. Mergelės buvo nublokštas sienon, kareivis ištiško į gabalus. 

Pasak liudininkų, tas baisingas stebuklas Maskvos kariuomenę ne tik pergąsdino, bet ir paskatino Švenčiausiojo Paveikslo pagarbą. Kariai pradėjo dalyti išmaldą, savo papročiu žemai nusilenkdami Aušros Vartų Marijai. Iš pagarbos jai, vartuose stovintiems sargybiniams net buvo uždrausta rūkyti tabaką.

Ant piktžodžiautojų krito vartai

Taip pat pasakojama apie švedų armiją, kuriai 1702 m. užėmus Vilnių prie visų miesto vartų buvo išstatyta sargyba. Okupantai neleidę žmonėms giedoti priešais Aušros Vartų paveikslą, šaipęsi iš Dievo Motinos. Balandžio 14 d., Didžiojo šeštadienio rytą, „vartai, kuriems pajudinti reikėjo dešimt vyrų, patys savaime, Švč. Mergelės Marijos galia buvo išplėšti iš vyrių ir su didžiu trenksmu krito“ ant piktžodžiaujančių sargybinių, kurie šildėsi prie laužo.

Vėlyvesnis pasakojimas aiškina, kaip stebuklą patyręs žmogus Švč. Mergelei Marijai dovanojo brangaus metalo grandinę.

Vaikystėje našlaičiu likusį vaiką priglobė pienininkė našlė. Vėliau juo rūpinosi Aušros Vartų koplyčios klebonas. Karštai Dievo Motiną mylėjęs našlaitis per Mišias užmigo ir atsibudo užrakintas bažnyčioje. 

Kaip pasakojo, vidurnaktį į bažnyčią atėjo du angelai. Pažadino berniuką ir nuvedė į koplyčią. Atidengę Švč. Mergelės Marijos paveikslo veidą, angelai pasakė, kad Dievo Motina išklausė jo maldų ir padės jam tapti didžiu žmogumi. 

Angelai atidarė prie altoriaus buvusią dėžutę ir pasiūlė jam pasiimti auksinų. Tačiau berniukas nesutiko, sakydamas, kad pinigai skirti Švč. Mergelei Marijai. Tuo tarpu, Dievo Motina tik nusišypsojo, linktelėjo ir leido jų pasiimti. 

Bėgo metai. Berniukas iškeliavo į Rygą, tarnavo pas pirklius ir uoliai saugojo savo švarkelį su pinigais. Vėliau baigė mokslus. Tapęs žymiu žmogumi Aušros Vartų Marijai padovanojo grandinę ir kasmet jai siuntė brangenybes.

Kita legenda pasakoja apie turtuolį, kuris sirgo vandenlige ir nesiliovė tinti. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos ligonis prašė padėti pasveikti ir pažadėjo dovanoti tokio ilgio sidabro grandinę, kokią visas sutinęs galėtų apsijuosti. Stebuklingai pasveikęs pažadą tesėjo.

Stebuklai šiandien

Pasakojimų apie stebuklingus išgijimus ir kitus stebuklus, siejamų su Aušros Vartų koplyčios paveikslu, apstu ir šiandien.

Tai liudija tikinčiųjų padėkos – iš brangus metalo kaldinti įvairių formų votai. Pasak menotyrininkų, daugiausia jų paaukota būtent prie Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslo.

Šaltiniuose minima, jog 1927 metais čia buvo apie 14 tūkstančių tokių dovanų. Dabar dalis votų saugoma šventovės lobyne, dalis nuklojo koplyčios sienas, apgaubdami garsųjį Aušros Vartų Mergelės paveikslą sidabru.

Bažnyčios istorijoje votai žinomi nuo ankstyvosios krikščionybės laikų. Šių dirbinių pavadinimas, kilęs nuo lotyniško žodžio „votum“, reiškia linkėjimą, dovaną, pažadą.

Kaip DELFI sakė Juvelyrė Kristina Dulevičiūtė, dėkoti Dievui ir Švč. Mergelei Marijai dovanojant bažnyčioms votus – populiaru ir šiandien. Prašydami menininkės sukurti votą, žmonės pasidalija ir savo istorijomis.

„Esu kūrusi votą šeimai, kuri su Dievo pagalba santuokoje išgyveno 40 metų. Jame panaudojau šeimos simboliką – dvylika žvaigždučių ir švytintį deimantą su po kryžiumi išgraviruota šeimos malda“, - pasakojo juvelyrė.

Išliko gyvas po lėktuvo avarijos

Teologinį išsilavinimą turinčios menininkės kurti votai – su individualumo ženklu, nors gali būti ir paprasta lentelė su įrašyta padėka ar sentencija bažnyčiai.

„Kai maldos namuose būna tų votų perteklius, paprastų, klasikinių formų votai be įrašų sulydomi ir iš lydinio gaminami liturginiai reikmenys“, – sakė K. Dulevičiūtė.

Juvelyrė kūrusi daug ir įvairių votų. Tarp užsakovų buvo moteris, kurios vyras skrido lėktuvu ir išliko gyvas po nelaimės. Taip pat – nuo nepagydomos ligos stebuklingai išgijusi moteris, kuri prašė Švč. Marijos pagalbos išsaugoti šeimą ir buvo išklausyta.

K. Dulevičiūtės jaunavedžiams yra kūrusi vestuvinius žiedus, kuriuose panaudojo Vilniaus Aušros Vartų Marijos paveikslo rėmo ornamentiką – barokiniais ženklais apaugintus Švč. Marijos inicialus.

Pati nesaugiausia Vilniaus vieta

Šiandien Aušros Vartai daugumai žmonių asocijuojasi su maldos namais. Tačiau prieš kelis šimtmečius jie buvo vieni iš 10 gynybinės sienos vartų, pastatytų Vilniuje XVI a. Tai liudija ir išorinėje vartų pusėje iki šiol gerai matomos šaudymo angos.

Aušros Vartai statyti pavojingiausioje, labiausiai atakuojamoje Vilniaus vietoje. Istorikai mini, jog 1799 metais Rusijos imperijos kariuomenė griovė gynybinę Vilniaus sieną, tačiau Aušros Vartus paliko. Manoma, tiesiog iš baimės naikinti šventojo paveikslo buveinę.

Stebuklingas švenčiausiosios Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos paveikslas Aušros Vartų koplyčioje dar vadinamas Aušros Vartų Madona arba Vilniaus Madona.

Paveikslą, XVII a. pagal Nyderlandų dailininko Martino de Voso pavyzdį tapytą specialiai šiai koplyčiai, gerbia ir lanko katalikai, stačiatikiai, unitai.

Pasak menotyrininkų, nėra daug paveikslų, kuriuose Švenčiausioji Mergelė Marija būtų vaizduojama viena, be kūdikio. Šis – būtent toks, todėl žinomas visame pasaulyje. Jo kopiją galima rasti Paryžiaus Šv. Severino bažnyčioje, daugelyje Lenkijos bažnyčių, panašus paveikslas puošia lietuvių koplyčią Vatikane.

Dingo per karą slėptos karūnos

Švč. Mergelės Marijos atvaizdas iš pradžių buvo be metalo aptaisų. Vėliau Švč. Marija vainikuota net dviem karūnomis. Apatinė iškaldinta iš vario lydinio ir paauksuota, viršutinė – iš sidabro ir aukso, puošta spalvoto stiklo akutėmis. 

1927 m. paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Pijaus XI palaimintomis naujomis karūnomis. Tikslios senųjų karūnų kopijos buvo padarytos iš tam reikalui žmonių suaukoto aukso. Aušros Vartų Marijai suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

Popiežiaus palaimintų karūnų likimas nėra žinomas. Manoma, jog prasidėjus II pasauliniam karui jos buvo paslėptos, o vėliau nebežinota, kur jų ieškoti.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Lietuviai pasipiktinę: plaukti keltu yra nesaugu (14)

Skrendant lėktuvu taisyklės aiškios: oro uoste būsite patikrinti metalo detektoriais, kurie...

Z. Balčytis susikrovė lagaminus, G. Kirkilas prabilo apie netikėtą sprendimą (114)

Buvęs socialdemokratas Gediminas Kirkilas , pirmasis kandidatas pakeisti europarlamentarą Zigmantą...

„Rimi“ leista pirkti „Iki“ (52)

Bendrovė „ Rimi Lietuva “ galės įsigyti 100 proc. „Palink“ akcijų.

Lyg juodo humoro komedijoje: girtą prie vairo pakeitė ne ką blaivesnis (14)

Prie vairo – vienas už kitą girtesni vyrai: kai kilo įtarimas, kad draugas nebegali vairuoti ir...

N. Oželytė: dalį V. Landsbergio nešama šviesa dirgina (206)

Profesoriui Vytautui Landsbergiui spalio 18-ąją sukako 85-eri. Nepriklausomybės Akto signatarė...

K. Sobčiak paskelbė apie dalyvavimą Rusijos prezidento rinkimuose (63)

Žurnalistė Ksenija Sobčiak paskelbė apie savo planus dalyvauti Rusijos prezidento rinkimuose...

Autobusas į miestą važiuoja 3 dienas per savaitę: dirbtų, bet pėsčiomis nevaikščios (4)

Ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenantiems žmonėms nusigauti iki rajonų centrų tampa vis...

Atlikėja A. Petravičienė sulaukė pasiūlymo tekėti: piršlybos įvyko po lemtingo susitikimo (9)

Neseniai su trenksmu į sceną sugrįžusi atlikėja Agnė Petravičienė gali džiaugtis sėkme ne...

Gravitacinės bangos atskleidė aukso kilmės paslaptį (8)

Pagrindinis auks o ir platinos susidarymo šaltinis – neutroninių žvaigždžių susiliejimas. Ši...

Lietuvių filmukas driokstelėjo feisbuke: nekainavo nė cento, o peržiūrėjo milijonai (84)

Beveik 6 mln. peržiūrų, 37 tūkst. reakcijų, 16 tūkst. pasidalijimų – tokių rezultatų per...