Dalis ministerijos projektų susiję su vidaus reikalų sistemai pavaldžių tarnybų pertvarkomis. Vieną jų – Seimo rudens sesijai planuojamos teikti Vidaus tarnybos statuto pataisos, kuriomis siūloma didinti pareigūnų motyvaciją ir tobulinti jų darbo užmokesčio sistemą, taip pat numatyti priemones, kurios padės pritraukti į tarnybą daugiau pareigūnų, skelbia ministerija.

Taip pat numatoma sustiprinti Viešojo saugumo tarnybos (VST) pajėgumus bei gebėjimus. VRM siūlys VST integruoti į Lietuvos policiją kaip specializuotą policijos padalinį, kuris išliks šalies ginkluotųjų pajėgų dalimi ir vykdys gynybos plane jai numatytas užduotis. Tam reikalingos Policijos įstatymo pataisos jau registruotos Seime, praneša VRM. Anot ministerijos, taip pat svarstoma galimybė, kad ginkluotųjų pajėgų dalimi galėtų tapti ir kiti specializuoti policijos padaliniai.

Tuo metu gerinant viešąjį valdymą bus vykdomas Valstybės tarnybos pertvarkos II etapas, kuriuo siekiama suvienodinti statutinių pareigūnų, prokurorų, viešojo valdymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sistemas. Kaip teigia VRM, planuojamas biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdysenos tobulinimas, Vietos savivaldos įstatymo korekcijos bei Regionų plėtros įstatymo peržiūra pagal Vyriausybės programą.

Ministerija akcentuoja, jog rudenį taip pat laukia valstybinės įmonės „Regitra“ pertvarka į akcinę bendrovę, užtikrinant valdymo depolitizavimą, veiklos skaidrumą ir efektyvumą – tai numatančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos jau registruotos Seime.

Su civilinės saugos stiprinimu susijusi Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa, kurioje bus įtvirtinti civilinės saugos prioritetai, taip pat bus pateikta šioje Seimo rudens sesijoje. Pasak VRM, parlamentui bus teikiamos ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisos.

Tuo metu ruošiantis galimiems neteisėtos migracijos iššūkiams, Seimui pateiktos įstatymo dėl Užsieniečių teisinės padėties (UTPĮ) pataisos. Jose numatoma migrantų priėmimo ir apgyvendinimo sistemos pertvarka, šias funkcijas perduodant Pabėgėlių priėmimo centro pagrindu įkurtai agentūrai. Pasak ministerijos, Seimui taip pat pateiktos UTPĮ pataisos, kuriomis patikslintos Konstitucijai prieštaraujančios įstatymo nuostatos ir numatytas individualus kiekvieno prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo atvejo įvertinimas.

Tęsiami darbai ir prevencija

VRM praneša rudenį taip pat tęsianti jau pradėtus darbus. Ministerija pažymi, kad didelis dėmesys bus skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui civilinės saugos, teisėsaugos institucijų technologinės pažangos, migracijos valdymo srityse. Taip pat, vienu svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo prioritetų, pasak VRM, išlieka pagalba Ukrainos teisėsaugos institucijoms.

Toliau numatoma įgyvendinti ir nusikaltimų prevencijos programą. Jos metu bus dedamos pastangos kovai su narkotikų paplitimu mokyklose, praneša ministerija. Tuo metu ieškant nacionalinių sprendimų, keliose šalies savivaldybėse planuojami bandomieji prevenciniai projektai, jau parengtos informacinės priemonės ir saugios aplinkos užtikrinimo rekomendacijos visoms šalies mokykloms. Prevencinis dėmesys bus skiriamas ir seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, pažymi VRM.

Be to, kartu su savivaldybėmis toliau bus vykdoma priedangų tinklo plėtra – derinama priedangų įrengimo tvarka naujos statybos pastatuose bei svarstoma galimybė priedangoms pritaikyti renovuojamų daugiabučių rūsius, skelbiama pranešime.

Pasak ministerijos, numatomas ir 83 už civilinę saugą atsakingų parengties pareigūnų startas šalies savivaldybėse ir kitose institucijose bei jų rengimo programa Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) ugniagesių mokykloje.

Tuo metu ruošiantis galimai avarijai Astravo atominėje elektrinėje (AE), šį rudenį vyks daugiafunkcinės pratybos ir bus iš naujo peržiūrėtas Pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai, sparčiau modernizuojama gyventojų perspėjimo sistema, skelbia VRM.

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenių, negalią turinčių žmonių, jaunimo ir pagyvenusių žmonių organizacijomis, katalikų bažnyčia, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, nacionaline ir regionine žiniasklaida ministerija tęs informacinės civilinės saugos kampaniją „Esame komanda – turime planą“. Taip pat, pasak ministerijos, bus nuolat atnaujinama informacinė svetainė LT72.lt.

Taip pat bus tęsiama PAGD pertvarka, o, įvertinus teigiamus bandomojo projekto Radviliškyje rezultatus, bandomasis savivaldybių ir PAGD ugniagesių pajėgų sujungimo projektas startuos dar dviejose – Molėtų ir Druskininkų – savivaldybėse. Anot ministerijos, šiemet bus siūlomi pokyčiai ir dėl vieningos ugniagesių rengimo sistemos, tačiau jie dar nedetalizuojami.

Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir nacionalinio saugumo interesus, bus stiprinama iš Lietuvai nedraugiškų šalių atvykstančių asmenų kontrolė, informuoja VRM. O stiprinant valstybės sienos apsaugą ir valdant neteisėtos migracijos srautus, planuojama ir VSAT struktūrinė pertvarka – bus įkurta atskira Pakrančių apsaugos rinktinė. Taip pat numatoma didinti pareigūnų skaičių prie žaliosios sienos, įrengti patrulio taką ir fizinį barjerą pelkėtose vietovėse, užtikrinti karinį pasieniečių aprūpinimo standartą.

VRM praneša, kad taip pat sieks, jog ES migracijos politikoje ir teisėje atsirastų migrantų instrumentalizavimo problemai spręsti skirtos priemonės.