Apie skirtas baudas už objekte atliktus savavališkus griovimo, statybų ir renovacijos darbus Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savo verdiktą turėtų paskelbti artimiausiomis dienomis – maksimali bauda už nustatytus pažeidimus gali grėsti dar iki 16 tūkst. eurų, o taip pat atsirasti įpareigojimas likviduoti savavališkos statybos padarinius.

Nustatė žalą valstybei

Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyriausioji specialistė Asta Naureckaitė, sprendimą dėl valstybei padarytos žalos departamento sudaryta komisija priėmė praeitų metų lapkričio mėnesį. Šiuo metu sprendimas yra atiduotas vykdymui – tai reiškia, kad jis įteiktas pažeidėjui, o valstybės patirta nuostolių suma iki balandžio pirmosios turi būti pervesta į valstybės biudžetą.

„Žalos aktas įteiktas vydymui komisijos įvardytam asmeniui, kuris pripažintas padaręs veiklas dėl kurių valstybė ir visuomenė patyrė nuostolius“, – sakė pirminį tikrinimą dvare atlikusi ir pažeidimus nustačiusi A. Naureckaitė

Pasak jos, minėtą komisiją sudarė trys ekspertai, vilniečiai, bei Kauno rajono savivaldybės atstovas, o parengtą aktą patvirtino departamento direktorius. Komisijai vadovavo tuo metu laikinai kontrolės skyriaus pareigose buvęs Robertas Motuzas, šiuo metu laikinai užimantis departamento patarėjo pareigas

R. Motuzas patvirtino informaciją apie nustatytą žalą. „Komisija nustatė, kad už du sunaikintus kultūros pavedo objektus – svirną ir tvartą – valstybė patyrė nuostolių už 34 tūkstančių eurų. Tai yra žala, kurią valstybė patyrė dėl sunakintų nekilnojamojo turto vertybių. Jei asmuo nesutiks geranoriškai atlyginti nuostolių valstybei, žala bus išieškoma per teismą“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė R. Motuzas.

Jis taip pat sakė, kad suma nėra maža, todėl atsižvelgiant į protingumo kriterijus, nuostolių atlyginimo terminas gali būti pratęstas.

Finansinė našta – vykdytojui

R. Motuzas patvirtino, kad 34 tūkst eurų sumą į valstybės biudžetą turės pervesti ne Kačiūniškės dvaro valdytojas V. Matijošaitis, bet darbus pagal sutartį dvare vykdęs fizinis asmuo. „Dėl nugriautų pastatų kaltu buvo pripažintas šiuos darbus dvaro teritorijoje atlikęs fizinis asmuo, jam skirta ir administracinė bauda – 300 eurų“, – sakė departamento laikinasis patarėjas.

Jis teigė, kad departamentas nesikiša į santykius tarp dvaro valdytojo ir vykdytojo ir nesiaiškina, kas yra tikrasis darbų sumanytojas ir užsakovas. Departamentui svarbiausia, kad žala valstybei būtų atlyginta asmens, kuris pripažintas kaltu. „Kai asmuo pradeda darbus objekte pagal sutartį ar kitu būdu, atsakomybė už jų vykdymo sąlygas, privalomus darbų derinimus su atsakingomis instuticijomis, departamento vertinimu, tenka būtent tam fiziniam asmeniui ar darbus atliekančiai įmonei“, – sakė R. Motuzas.
Ant buvusio svirno pastatų pastatytas naujas statinys

R. Motuzas taip pat informavo, kad valstybės tyrimas šiame objekte nėra iki galo baigtas, nes savojo žodžio dar netarė statybos procedūras teritorijoje vertinusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (statybos inspekcija). „Būtent nuo jos sprendimo priklausys, ar savavališkai pastatytas pastatas – svirnas – galės likti stovėti, ar galės būti, sumokėjus nustatytą baudą, įteisintas, kaip savavalinė statyba. Su savo sprendimu dėl žalos departamentas inspekciją yra supažindinęs, jie mus berods metų pradžioje informavo, kad tyrimą pratęsė“, – sakė R. Motuzas.

Komentavo lakoniškai

Paprašytas pakomentuoti dėl Kačiūniškės dvare vykdytų darbų padarytos žalos priimtą valstybės institucijų sprendimą Kauno meras V. Matijošaitis portalui „Kas vyksta Kaune“ per savo patarėją ryšiams su visuomene pateikė lokonišką komentarą.

„Seserų benediktinių vienuolynas, vadinamas Kačiūniškės dvaras, yra asmeninis mano turtas, niekaip nesusijęs su kasdieniu mero darbu, todėl norėčiau susilaikyti nuo platesnių komentarų apie privačius dalykus“, – rašoma savivaldybės darbuotojo žurnalistams atsiųstame mero komentare.

„Galiu tik užtikrinti, jog padaryta viskas, kad sunykę ir apleisti statiniai būtų atstatyti išsaugant jų autentiką. Perkant dvarą, jo pastatai buvo apgriuvę, sukrypę, be stogų, durų, langų, o kai kurių išvis tesimatė pamatai. Turbūt jau labai greitai šio vertingo kultūros paveldo objekto būtų išvis nebelikę. Džiaugiuosi, kad pavyko išsaugoti istorinius statinius, prikeliant juos naujam gyvavimui“, – komentavo V. Matijošaitis.

Jis susilaikė ir nuo platesnio atsakymo apie dėl statybų bei remonto darbų dvare be leidimų atliktų darbų gresiančių baudų, apie kurias artimiausiu metu sprendimą tūrėtų paskelbti statybos inspekcija.

Sprendimą priims artimiausiu metu

Statybos inspekcijos atstovė ryšiams su visuomene Ieva Liutkutė, portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad šiuo metu yra gauta visa reikalinga informacija savavališkos statybos Kačiūniškės dvare Kauno rajone procedūroms užbaigti, procedūra užbaigti ketinama šią savaitę, kaip rašoma atsakymuose – apie sausio 20 d.

I.Liutkutės pateiktais duomenimis, statybos inspekcija vykdė tyrimą dėl keturių savavališkų, be statybą leidžiančio dokumento atliktų veikų šiame valstybės saugomame objekte: daugiabučio gyvenamojo namo (Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų rūmai) kapitalinio remonto; vienbučio gyvenamojo namo (Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų namas) paprastojo remonto; pagalbinio ūkio pastato (Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų svirnas) rekonstravimo; pagalbinio ūkio paskirties pastato (Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų tvartas) nugriovimo.

Statybos inspekcijos pateiktuose atsakymuose nurodyta, kad Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų rūmuose be leidimų ir derinimų naujai įrengtos durys ir langai bei išgriautos sienos, perdažytas fasadas. Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų name be tai leidžiančių dokumentų – apšiltinti fasadai, atlikti tinkavimo darbai. Kaip jau žinoma, valstybės saugomų kultūros paminklų sąraše esantis Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų svirnas buvo savavališkai nugriautas ir perstatytas naujai be priestatų. Be leidimo nugriautas ir dar viena nekilnojamojo turto vertybė – autentiškas Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų tvartas.

Kaip minėta, už dvaro teritorijoje nugriautus pastatus kultūros pavedo departamentas nustatė valstybei padarytą žalą – 34 tūkst. eurų.

Ką galima – teks atstatyti

Kaip rašoma I.Liutkutės pateiktuose dokumentuose, statybos inspekcija be leidimų savavališkai atliktus pakeitimus gali liepti atstatyti. „Remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvadomis bus surašomas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius“, – teigia I. Liutkutė.

Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentų rūmuose gali tekti atstatyti pažeistas išorines kapitalines sienas. Vienbučiame gyvenamąjame name – pašalinti įrengtą pastato apšiltinimo sluoksnį su apdaila.

Kadangi remiantis departamento išvadomis iki sužalojimo buvusios nekilnojamos kultūros vertybės – svirno – būklės atkurti nėra galimybės, aktas dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius bus surašomas dėl naujai pastatyto statinio ant svirno pamatų.

I.Liutkutė įvardijo ir baudas, kurios galimai bus skirtos už kitus Kačiūniškės dvare atliktus savavališkus griovimo, statybos ir rekonstrukcijos darbus.

Kaip teigiama raštu pateiktuose atsakymuose, kultūros paveldo statinio savavališkas griovimas užtraukia baudą iki šešių tūkstančių eurų, kultūros paveldo statinio savavališkas rekonstravimas – iki šešių tūkstančių eurų, savavališkas kapitalinis remontas – iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų, o paprastasis remontas – iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Jei inspecija skirs maksimalias baudas, minėti pažeidimai atsakovui gali kainuoti iki 16 tūkts eurų, o taip pat jis patirs ir papildomus nuostolius dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Pagal statybos inspekcijos pateiktą išaiškinimą, savavališkos statybos dokumentai ir baudos Kačiūniškės dvare vykdomų savavališkų darbų atveju bus skiriamos statytojui t. y. pastatų savininkui V. Matijošaičiui.