Tokį vaizdą DELFI žurnalistė užfiksavo Elėjos miestelyje, vos du kilometrai nuo Lietuvos.

Į alkoholio parduotuvę Latvijoje – valdišku automobiliu

Penktadienį apie 12 valandą 40 minučių į pagrindinėje šio miestelio gatvėje esančios „Vynotekos“ parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelę įsuko pilkos spalvos automobilis „Opel“, valst. Nr. GHA 154, ant kurio priekinių grotelių puikavosi logotipas su užrašu „Klaipėdos valstybinė kolegija. Transporto inžinerijos taikomųjų tyrimų centras“.

Įvažiavęs į aikštelę vairuotojas automobilį kažkodėl pasuko gilyn ir sustojo už parduotuvės pastato, kad transporto priemonė nuo gatvės nesimatytų.

Iš automobilio išlipo vairuotojas ir trys vidutinio amžiaus moterys. Visa kompanija įėjo į parduotuvę, iš kurios po maždaug 15 minučių išėjo nešini pirkiniais: vairuotojas ir viena moteris tempė didžiules pakuotes su alaus skardinėmis, kitos dvi moterys nešėsi pilnus krepšius butelių, papuoštus alkoholio gamintojų prekiniais ženklais.

Pamatęs DELFI žurnalistę, fiksuojančią, kaip jie į aukštosios mokyklos automobilio bagažinę krauna alkoholį, vairuotojas ėmė šaukti jo nefilmuoti, stengėsi atimti žurnalistės mobilųjį telefoną.
Pareikalavus paaiškinti, ką Lietuvos valstybinės kolegijos darbuotojai ir valdiškas automobilis veikia Latvijos alkoholio parduotuvės aikštelėje, kompanija atsidakė tai padaryti. Jie taip pat neprisistatė, nors žurnalistė to iš jų prašė. Viena iš moterų, pamačiusi, kad yra žurnalistės fotografuojama, išsitraukusi savo mobilųjį telefoną filmuoti ėmė žurnalistę.

Visa tai matė ne tik kartu su DELFI autore buvę asmenys, bet ir parduotuvės lankytojai.

Ministerija ir kolegija neįžvelgia pažeidimų

DELFI paprašė komentaro ne tik Klaipėdos valstybinės kolegijos – aukštosios šalies neuniversitetinės mokyklos, komentaro, bet ir pasiteiravo, kaip tokią situaciją vertina šalies Švietimo ir mokslo ministerija.

Klausimai bei nuotraukos iš Latvijos Elėjos miestelio alkoholio parduotuvės prieigų buvo nusiųsti švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei bei Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorei Gražinai Markvaldienei.

Buvo prašoma nurodyti, kas yra nuotraukose užfiksuoti asmenys, ar jie yra Kolegijos darbuotojai, bei ką darbo dieną darbo metu kolegijos automobilis veikia Latvijoje.

Ministrė Jurgita Petrauskienė atsakyti į klausimą, kaip apsipirkimai kaimyninės šalies alkoholio parduotuvėje susiję su Lietuvos auštuoju mokslu, greičiausiai nematė reikalo. Vietoj to, DELFI gavo Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjos Nomedos Barauskienės atsiųstą švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno komentarą.

„Gavę nuotraukas iš karto susisiekėme su kolegija ir paprašėme paaiškinti. Kolegija informavo, kad žmonės grįžo iš komandiruotės Latvijoje. Aukštosios mokyklos laisvai planuoja komandiruotes, tačiau jos privalo būti sudėliotos taip, kad darbo laikas ir būtų skirtas darbui, o ne apsipirkimams“, - rašoma ministerijos komentare.

Nieko blogo tokiuose pavaldinių apsipirkimuose neįžvelgė ir Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė G. Markvaldienė.

Ji raštu atsiųstame atsakyme teigia: „2017 metų gruodžio 6-8 dienomis KVK darbuotojai dalyvavo Interreg V-A Latvia - Lithuania Programme 2014-2020 projekto partnerių susitikime Jelgavoje, Latvijos žemės ūkio universitete. Gruodžio 8 dieną susitikimas baigėsi 12.30 val. Po susitikimo projekto komanda iškart išvyko į Lietuvą. Pakeliui, apie 12.50 val., sustojo Elėjos miestelyje, kuris yra pravažiuojamas vykstant į Lietuvą, 28 km nuo Jelgavos. Ten užėjo į Top maisto prekių parduotuvę ir Vynoteką. Išėjus iš parduotuvės, komandą ėmė filmuoti neprisistačiusi moteris. Kadangi ji neprisistatė, jai nebuvo pateiktas paaiškinimas ką minėti asmenys veikia Latvijoje“.

Tiek kolegija, tiek ministerija atsisakė įvardinti asmenis, kurie darbo komandiruotės Latvijoje metu apsipirkinėjo alkoholio parduotuvėje pasienyje.

Automobilis, kuriuo atvyko minėta kompanija, yra naudojamas Klaipėdos valstybinės kolegijos Rietavo padalinyje, kuriame už ES lėšas įrengtas minėtas transporto inžinerijos tyrimų centras. Jo paskirtis yra už paramos projekto lėšas įkurta mokymo bazė šios aukštosios mokyklos studentams, studijuojantiems tranpsorto inžinerijos mokslus.

Pernai tuometinės švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įsakymu Klaipėdos valstybinei kolegijai infrastruktūros projektų plėtrai vykdyti skirta beveik 2 milijonai eurų.

Renginys - už ES lėšas

DELFI iš viešai prieinamų šaltinių nustatė, kad kaimyninėje Latvijoje panašiomis dienomis iš tiesų vyko Europos Komisijos finansuojamos priemonės Interreg renginys – antrasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos antrojo programos kvietimo metu Europos regioninės plėtros fondo atrinktų projektų laimėtojų – pareiškėjų susitikimas.

Tačiau, kaip matyti iš oficialios šios programos interneto svetainės renginių sąrašo, projekto vykdytojų ir partnerių susitikimas vyko 2017 metų gruodžio 6 dieną Latvijos Jelgavos mieste.

Gruodžio 7-ąją, kaip nurodoma svetainėje, jokie minėtos programos vykdymo renginiai nevyko, o gruodžio 8-ąją vyko videokonferencija "Alternatyvūs finansiniai šaltiniai verslui" ("Alternative financial sources for business").

Tačiau šis renginys vyko ne Jelgavos, o Talsi mieste. Jį nuo Jelgavos miesto skiria 120 kilometrų, o nuo Elėjos „Vynotekos“ – net 150 kilometrų. Nuo Klaipėdos iki Elėjos Latvijoje atstumas siekia apie 240 kilometrų.

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa antrojo programos kvietimo metu iš viso skyrė 18 673 300 Eur Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimą. Šis finansavimas skirtas 48 naujiems projektams.

Klaipėdos valstybinė kolegija šioje programos priemonėje vykdo du projektus. Vieno iš jų vykdymo metu ir įvyko aukščiau aprašytas Lietuvos aukštosios mokyklos pedagogų apsiprekinimas Latvijos alkoholio parduotuvėje.

Projekto vertė – 763 tūkst. eurų

DELFI paskelbus publikaciją, paaiškėjo, kad kai kuri informacija buvo pateikta netiksliai. Tai įvyko ne tik dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorės G. Markvaldienės pateiktos nepilnos informacijos, kurios buvo prašoma, bet ir, ką DELFI patvirtino 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos padalinio Vilniuje informacijos ir projektų vadovė Inga Ringailaitė, dėl projekto interneto svetainės netobulumo.

„Taip, svetainė nėra tobula ir joje pateikiama informacija apie renginius gali klaidinti“, - sakė ji.

Dabar aiškėja, kad minėta Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovų išvyka į Latviją vyko įgyvendinant Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Latvijos žemės ūkio universiteto projektą „Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione (Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in the region)“.

Bendra projekto vertė yra 763 522,85 Eur. Šio projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga skyrė 648 994,41 Eur paramą.

Projekto paraiškoje teigiama, kad šiuo projektu siekiama padidinti įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos mobilumą, plėtoti naujas GIS kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius regione ir pagerinti jungtines GIS švietimo paslaugas ir mokymo kokybę, projekto regione gyvenantys bei dirbantys specialistai, įgis geresnius darbo su GI sistemomis įgūdžius, pagerins savo konkurencingumą darbo rinkoje, o regionas taps patrauklesne vieta dirbti ir įsikurti darbingo amžiaus žmonėms.

„Dėstytojai įgis naujų darbo su GI sistemomis įgūdžių bei pakels savo kvalifikaciją. Regione bus įkurti du bendro naudojimo GIS mokymo centrai ir daugiau nei du šimtai tikslinės grupės dalyvių išklausys bendrąsias mokymo programas; projektas bus labai reikšmingas ir naudingas studentams, darbuotojams, verslo organizacijoms, taip pat – vietos bendruomenėms; projekto įgyvendinimas kartu užsienio partneriais padės pasiekti norimų rezultatų, dalintis gerąja patirtimi, taip pat plačiau skleisti informaciją apie projekto įgyvendinimą; tikslingas mokymasis leis Latvijos bei Lietuvos studentams gauti geriausią patirtį ir padidins jų įsidarbinimo galimybes. Projekto partneriai organizuos jungtinius mokymus, seminarus ir praktinius užsiėmimus; projekto rezultatai paskatins projekte dalyvaujančių regionų gyventojus siekti bendrų švietimo bei ugdymo ir mokslinių tyrimų tikslų“, - rašoma projekto tiksluose.

Kas važiavo į komandiruotę užsienyje?

Susisiekus su Klaipėdos valstybinės kolegijos vykdomo ES projekto koordinatore – kolegijos projektų skyriaus specialiste Egle Hidri, kuri yra užfiksuota nuotraukoje, moteris kategoriškai atsisakė įvardinti, kas už ES lėšas vyko į darbo komandiruotę užsienyje.

Dar daugiau: telefoną iš E. Hidri perėmusi jos viršininkė, Projektų skyriaus vadovė Eglė Brezgytė, DELFI piktinosi straipsnio turiniu ir jame esančiais netikslumais.

Pirminiame straipsnio tekste buvo įvardinta, jog kartu su E. Hidri Elėjoje užfiksuota ir E. Brezgytė bei Audronė Černeckienė, tačiau Eglė Brezgytė DELFI atsiuntė reikalavimą patikslinti šią informaciją, nes ji minėtoje komandiruotėje nedalyvavo.

„Aš draudžiu įvardinti jai pavardes tų asmenų“, - sakė E. Brezgytė.

Paprašius pateikti teisės aktą, kuris neleistų įvardinti projekto dalyvių arba neleistų žinoti informacijos apie valstybinės aukštosios mokyklos darbuotojų tarnybinių komandiruočių, moteris to nenurodė.

Toks Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovų elgesys nustebino projekto vykdymo koordinatorę I. Ringailaitę. Pasak jos, projektas yra viešas, jis finansuojamas iš ES paramos lėšų, todėl informacija apie tai, kas naudojasi viešaisiais pinigais nėra konfidenciali.

Po straipsnio publikavimo DELFI pasiekė skaitytojo laiškas, kuriame jis nurodo, jog nuotraukose iš Elėjos užfiksuotas vairuotojas galėtų būti Klaipėdos valstybinės kolegijos Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros lektorius Indrius Kuklys, o viena iš užfiksuotų moterų – jo žmona, taip pat minėtos Kolegijos lektorė Lina Kuklienė.

Projekto interneto svetainėje www.gisedu.eu nuotraukų galerijoje yra asmens, kuris užfiksuotas ir Latvijos „Vynotekos“ parduotuvėje nuotrauka, tačiau jo pavardė nenurodyta, todėl teigti, kad skaitytojo pateikta informacija yra teisinga, negalime.

Ar tai tiesa ir kas dar darbinės komandiruotės užsienyje metu neatsispyrė pagundai įsigyti pigaus alkoholio Latvijos pasienyje, greičiausiai paaiškės tik tuomet, kai projekto vykdymo dokumentus įvertins Europos Komisijos auditoriai, tikrinantys, ar tikslingai naudojamos Europos Sąjungos lėšos.