Bet tiems, kurie užsiima žuvusių karių palaikų paieška, tai nėra svarbu, nes yra kitų pavojų.

Persekioja viena mintis

„Žinoma, mums neramu, nes tai pavojinga. Suprantu, kad priekyje eina jauni vaikinai, bet jie žino riziką“, – žurnalistams sakė „Placdarmo“ grupės vadas Oleksijus Jukovas.

Daugiausiai problemų tokiose buvusių mūšių vietose pridaro palikti sprogmenys ir minos. Bet žuvusius karius ar tai, kas iš jų liko, vis tiek reikia surinkti.

„Kiekvieną kartą – vis nauja istorija apie kitą žmogų. Visą laiką galvoji, ką jis galvojo tomis paskutinėmis minutėmis“, – kalbėjo O. Jukovas.

Anot „Info TV“, tai – liūdnas darbas, nes greičiausiai šių praėjusią vasarą žuvusių Ukrainos karių artimieji vis dar tikisi, kad jie gyvi.

„Supranti, kad kai praneši artimiesiems, visos jų viltys, kad karys pateko į nelaisvę arba slapstosi, pranyks“, – sako jis.

Tie, kurie tikrai liko gyvi, bet buvo sužeisti ir pasveiko, dabar vėl mokosi kariauti, kad galėtų sugrįžti į frontą.

Šie vyrai tikrai matė ir patyrė daug.

Išgelbėjo savo vadą

Pavyzdžiui, linksmuolis seržantas Vitalijus Demiančukas išgarsėjo kai pats sužeistas sugebėjo ištraukti savo vadą majorą Andrijų Solomoniuką.

Tai atsitiko per kovas prie Bachmuto.

„Net ir tada nepraradau nuotaikos, gulėjau padengtas nuolaužomis, šalmas nulėkė. Bandžiau susikaupti, nušliaužiau maždaug per pusę kambario, pamačiau krūvą nuolaužų ir girdžiu, kad kažkas krenkščia. Taigi, ėmiau kapstyti“, – pasakojo vadą išgelbėjęs karys.

Majoras buvo taip sumaitotas skeveldrinio pėstininkams naikinti skirto rusų sviedinio, kad jo kojos, rankos, krūtinė plūste plūdo krauju, o akis buvo išmušta.

„Su tokiais sužeidimais būčiau nukraujavęs, jei jis man nebūtų suteikęs pirmosios pagalbos ir suorganizavęs evakuacijos“, – sakė A. Solomoniukas.

Tikisi kuo daugiau apmokyti

Abu vyrai pateko į skirtingas ligonines. Majoras jau pergyveno keliolika operacijų ir vis dar gydomas. Jo seržantas jau pasveiko – baigė kursus ir prieš išvykdamas į frontą nuvažiavo aplankyti savo vado.

Deja, majoras A. Solomoniukas jau nebegalės kariauti. Bet jis nesutiko eiti į atsargą ir pasiprašė darbo mokomuosiuose būriuose.

„Kol kas tebevyksta karas, kuo daugiau apmokysiu, tuo daugiau gyvybių bus išgelbėta“, – sakė jis.

Tokiais mokymais ir net slaptomis karinėmis operacijomis Ukrainoje užsiima apie 200 JAV ir Europos specialiųjų pajėgų karių. Daugiausiai tai – amerikiečiai ir britai. Bet net kaimynai latviai yra pasiuntę ten 17 savo karių.

Kinai žada netiekti ginklų

Karo eiga Ukrainoje labai priklausys nuo Kremliaus režimo galimybių aprūpinti kariais, ginklais, šaudmenimis ir karo technika daugiau kaip 1 tūkstančio kilometrų ilgio frontą Ukrainoje.

Vokietijos užsienio reikalų ministrės vizito Pekine metu Kinijos užsienio reikalų ministras, net ir turėdamas omenyje, kad Kinija tapo pagrindine Rusijos naftos ir kitų prekių pirkėja, pareiškė, kad komunistų valdoma Kinija į karą tiesiogiai nesikiš.

„Karinės produkcijos eksporto srityje Kinija laikosi apdairaus ir atsakingo požiūrio. Kinija neteiks ginklų konflikto šalims. O dvejopo naudojimo prekių eksportą valdys ir kontroliuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus“, – sakė jis.

Kita vertus, kinai ir toliau kartoja karo išvakarėse Kremliaus sugalvotus išvedžiojimus apie „nedalomą saugumą“. Jie taip ir nėra pasmerkę invazijos į Ukrainą ar pavadinę ją karu.

Visą INFO TV laidos „Info diena“ reportažą apie Ukrainos karius žiūrėkite čia: