aA
Publikavus DELFI tyrimą apie gyventojų interesus pažeidžiančias statybas Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės teritorijoje, sukruto valstybinės institucijos. Jau nustatyta nemažai pažeidimų. Tačiau, ne gana to, kilo įtarimų, kad savivaldybės valdininkai nusilenkė bendrovei pažeidžiant įstatymus: gali būti, kad leidimai grandiozinėms statyboms išduoti neteisėtai.
Statybos Okainių kaime
Statybos Okainių kaime
© DELFI / Andrius Ufartas

Neturi statybos leidimo

DELFI jau rašė, kad vietos gyventojai sunerimo, kai Kėdainių rajone, Okainių kaime, Gerdvilų gatvėje, jų kaimynystėje prasidėjo statybos, apie kurias jie nebuvo informuoti. Kaip redakciją informavo Registrų centras, statybos vyksta teritorijoje, kuri priklauso Okainių žemės ūkio bendrovei.

Pirmąją tyrimo dalį galite rasti ČIA.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Ligita Luščiauskaitė jau anksčiau DELFI buvo informavusi, kad savivaldybė yra išdavusi du statybą leidžiančius dokumentus. 2017 m. lapkričio mėnesį leidimas gautas kitos paskirties inžineriniam statiniui – mėšlidei ir šių metų sausio mėnesį leista statyti dar vieną kitos paskirties statinį – grūdų elevatorių.

Tačiau vietos gyventojai pastebėjo, kad bendrovės teritorijoje dygsta daugiau statinių nei yra išduota leidimų. Tai patvirtino ir Statybos inspekcijos atstovė L. Luščiauskaitė. Ji DELFI informavo, kas nustatyta patikrinimo metu.

„Informuojame, kad Inspekcija atliko patikrinimą jūsų nurodytu adresu. Okainių ŽŪB vykdo trijų objektų statybas, t.y. mėšlidės, grūdų elevatoriaus ir stoginės statyba“, - teigė L. Luščiauskaitė.

Dėl pirmų dviejų objektų pretenzijų statytojui inspekcija neturi: statybos vyksta nenukrypstant nuo projektų reikalavimų. Tačiau dėl trečiojo objekto situacija visai kitokia. Statybos inspekcija nustatė, kad statybos vyksta neturint leidimo.

„Žemės sklype pradėta stoginės statyba. Statytojas pateikė supaprastintą projektą. Patikrinimo metu nustatyta, kad statoma stoginė neatitinka II grupės kitų inžinerinių statinių požymių ir techninių parametrų, pagal kuriuos ji galėtų būti priskirta tokiai projekte numatytai statinių kategorijai. Statoma stoginė pagal savo požymius ir techninius parametrus atitinka neypatingų statinių kategoriją. Vadovaujantis Statybos įstatymu, naujo neypatingojo statinio statybai privalomas leidimas. Statytojas statybą leidžiančio dokumento neturi“, - aiškino inspekcijos atstovė.

Taip pat ji paaiškino, kas laukia statytojų nustačius pažeidimą: „Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, statytojui surašytas savavališkos statybos aktas dėl be statybą leidžiančio dokumento statomos stoginės. Toliau savavališkos statybos padariniai bus šalinami teisės aktų nustatyta tvarka.“

Statybos inspekcija fermą vadina stogine

Vis dėlto po Statybos inspekcijos atlikto tyrimo DELFI pastebėjo, kad patikrinimą atlikęs inspektorius karvių fermą laiko stogine. DELFI gavo UAB „Akiro Projects“ parengtą projektą, kuriame 01 ženklu brėžiniuose pažymėta karvių ferma. Taigi galima daryti prielaidą, kad iš tiesų be leidimo statoma ne stoginė, o karvių ferma.

Tiesa, karvių fermą, o ne stoginę, balandžio 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole įvardijo ir antstolė Virginija Paunovienė, kurios paslaugas užsakė vietos gyventojai.

Kodėl statybos inspektorius užfiksavo ne karvių fermą, kuri nurodyta dokumentuose, bet stoginę, paaiškinti paprašėme pačios Statybos inspekcijos. Tačiau inspekcijos atstovė L. Luščiauskaitė konkretaus atsakymo pateikti negalėjo.

„Statytojas mūsų inspektoriui pateikė supaprastintą projektą „Kiti inžineriniai statiniai (stoginė) (01), II grupės nesudėtingasis statinys, Kėdainių r., Truskavos sen., Okainių k., Karališkoji g. 72 projektas“. Patikrinimo metu nustatyta, kad statoma stoginė neatitinka II grupės kitų inžinerinių statinių požymių ir techninių parametrų, pagal kuriuos ji galėtų būti priskirta tokiai projekte numatytai statinių kategorijai. Statoma stoginė pagal savo požymius ir techninius parametrus atitinka neypatingų statinių kategoriją. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naujo neypatingojo statinio statybai privalomas leidimas. Įstatymo 46 dalis numato, kad savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statytojas statybą leidžiančio dokumento neturi“, - aiškino ji.

Į DELFI klausimą, ar dėl šio pareigūno veiksmų Statybos inspekcija neketina pradėti tarnybinio patikrinimo, L. Luščiauskaitė pateikė neigiamą atsakymą.

„Pabrėžtina, kad skirtumo, ar tai stoginė, ar karvių ferma padarinių šalinimo ir atsakomybės (baudos dydžio) prasme nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes pakartotinio patikrinimo atlikti ir tarnybinio nusižengimo pradėti nėra pagrindo“, - teigė inspekcijos atstovė.

Ir čia pat ji patikslino, kas laukia nusižengusių statytojų: „Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 punktais, statytojui surašytas savavališkos statybos aktas dėl be statybą leidžiančio dokumento statomos stoginės, surašyti privalomieji nurodymai nevykdyti jokių statybos darbų ir pašalinti savavališkos statybos padarinius. Bus taikoma administracinė atsakomybė už šį pažeidimą. Statytojui surašytas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę iki 2018-11-11“, - informavo L. Luščiauskaitė.

Kyla abejonių, ar statybos leidimai išduoti teisėtai

Negana to, kyla abejonių, ar Kėdainių savivaldybė iš viso galėjo išduoti statybos leidimus, kol nėra praeitos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tokius nuogąstavimus DELFI patvirtino Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė Justina Černienė.

„Pagal PŪV PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatas: „Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – poveikio aplinkai vertinimas) turi būti atlikti iki įstatymuose įtvirtinto leidimo (statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ir kitų įstatymuose nurodytų leidimų) išdavimo. Jeigu atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas neatlikti, leidimas neišduodamas.“ Atsižvelgiant į tai, statybą leidžiantis dokumentas neturėtų būti išduodamas, jei neatliktos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros, tai atvejais, kai jas reikia atlikti“, - aiškino Aplinkos apsaugos agentūros atstovė.

Tai priminus Statybos inspekcijai, jos atstovė L. Luščiauskaitė DELFI informavo, kad inspekcija atliks visų savivaldybės šiai žemės ūkio bendrovei išduotų statybos leidimų teisėtumo patikrinimą.

Be to, Aplinkos apsaugos agentūros atstovė teigė, kad iki šiol nėra patvirtintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

„Šiuo metu atrankos išvada nėra priimta. Taip yra todėl, kad Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi pradinę atrankos informaciją dėl poveikio aplinkai vertinimo, gavo suinteresuotos visuomenės skundą dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuriame nurodomi netikslumai dėl atrankos informacijoje pateiktų duomenų. Įvertinusi tai, Aplinkos apsaugos agentūra nurodė poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams papildyti/pataisyti pateiktą informaciją pagal skunde dėstomas aplinkybes. Gavus papildytą informaciją, Agentūra įvertino, jog atrankos informacija buvo papildyta pagal poveikio aplinkai vertinimo subjektų kompetenciją, todėl Agentūra kreipėsi į poveikio aplinkai vertinimo subjektus – Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentą ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padalinį, tarnybinės pagalbos, prašydama pagal kompetenciją pateikti pastabas/pasiūlymus dėl papildytos Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, - informavo J. Černienė.

Dėl valdininkės pradėtas tyrimas

J. Černienė savo atsakyme paminėjo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Tačiau dėl NVSC Kauno departamento Kėdainių skyriaus vedėjos Onos Šulcienės veiksmų gyventojams kilo įtarimų.

Gyventojai dėl šios valdininkės skundą pateikė sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, kurio vadovaujama ministerija, kontroliuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Skunde teigiama, kad O. Šulcienė nepateikė poveikio aplinkai vertinimo atrankos komisijai savo vertinimo dėl karvidžių ir 7500 m3 srutų duobės šalia gyventojų namų.

Taip pat gyventojai sako, kad NVSC Kėdainių skyrius nekėlė klausimo, kaip atsiradus naujiems žemės ūkio objektams bus užtikrinta gyventojų teisė į švarią ir saugią gyvenimo aplinką. Žmonės baiminasi, kad iš mėšlidės gali sklisti nepakenčiama smarvė. Esą dėl to kreipėsi į Kėdainių skyrių, tačiau atsakymo negavo.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Alina Žilinaitė DELFI patvirtino, kad ministerija yra gavusi skundą dėl minimos situacijos ir kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), prašydama paaiškinti situaciją. „Šiuo metu NVSC sudaryta komisija tiria šį atvejį ir pateiks savo išvadas artimiausiu metu. Tad kol vyksta tyrimas ir yra nagrinėjama visa turima informacija, nieko daugiau komentuoti negalime. Kai turėsime atsakymą, galėsim informuoti“, - teigė A. Žilinaitė.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Kristina Motiejūnaitė savo ruožtu patikino, kad tyrimas vyksta. Tačiau nuo detalesnių komentarų taip pat susilaikė: „Šiuo metu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlieka vidinį patikrinimą. Yra sudaryta komisija skundui ištirti. Kai turėsime daugiau informacijos, jus būtinai informuosime.“

Aplinkosaugininkai fiksavo pažeidimą

DELFI pabandė susisiekti su Kėdainių savivaldybės administracija, tačiau gauti jos paaiškinimo, kodėl buvo išduoti statybos leidimai neturint patvirtintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, prieš publikuojant tekstą nepavyko.

Atsakymą ji pateikė vėliau. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis teigė, kad teigiamai vertina Statybos inspekcijos pradėtą tyrimą. Ir jei paaiškės, kad savivaldybės darbuotojai pasielgė netinkamai, jie turės atsakyti.

„Vertiname tokį sprendimą tik teigiamai. Statybos inspekcija turi įgaliojimus tikrinti statybos leidimų išdavimo teisėtumą. Jei bus nustatyta, kad išduodant statybos leidimus buvo padaryta pažeidimų, pagal gautas patikrinimo išvadas nedelsdami kelsime atsakingų darbuotojų tarnybinės atsakomybės klausimą“, - teigė savivaldybės administracijos direktorius.

Taip pat DELFI ankstesniame tyrime rašė, kad netoli statybvietės, šalia kaimo kapinaičių, pastebėtas nupjauto medžio kelmas. Informacija apie tai buvo perduota Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui. Kėdainių rajono agentūros vyr. specialistas Justinas Vinčiūnas DELFI informavo, kad gauta informacija apie neteisėtai nupjautą pušį pasitvirtino.

„Savo neteisėtais veiksmais A. Š. pažeidė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ III skyriaus 9 punktą: saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams. Už padarytą pažeidimą piliečiui A.Š. buvo surašytas administracinių nusižengimų protokolas ir paskirta nuobauda vadovaujantis galiojančiais LR. teisės aktais“, - informavo pareigūnas.

Teigia, kad statybos leidimai yra

DELFI žurnalistai dėl institucijų pradėtų patikrinimų susisiekė su ūkio vadovu Viliumi Samuoliu. Jis nusistebėjo, kad fermos statybos vyksta be leidimo.

Statybų inspekcija patvirtino, kad Okainių kaime ŽŪB „Okainiai“ statoma ferma neturi išduoto leidimo. Priminus šią išvadą, V. Samuolis nustebo: „Kaip tai? Mes neturim jokio dokumento, įrodančio, kad statybos vyksta be leidimo. Ten viską tvarko projektuotojai“, – tikina pašnekovas ir prideda, kad jei statybų leidimo ir nėra, tai jis tikrai bus – viskas tebėra tvarkoma.

Paklausus, ar prie pat gyvenamųjų namų statomos fermos ir srutų duobės neapkartins aplink gyvenančių žmonių gyvenimo, V. Samuolis dėl to nieko blogo neįžvelgia ir nemano, kad fermos statomos per arti kitų gyventojų.

„Nusiskundimų negirdėjau. Kas tie žmonės, kurie skundžiasi? Jeigu skundžiasi, turi būti ir pavardės“, – teigia jis.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Profesorius turi atsakymą, kodėl strigo vakcinavimas: politikai padarė kelias baisias klaidas

Šeimos gydytojai yra pirmieji medikai, į kuriuos Lietuvos žmonės kreipiasi atsiradus sveikatos...

27-erius metus siuvimu užsiimanti rietaviškė: veiklą gyvenime mesti norėjau tik kartą (14)

Rietave gyvenanti Palmira Mikalauskienė drabužius siuva, taiso ir mezga kone visą savo gyvenimą....

Viktorija Dačinskaitė | D+

Naujos statybos daugiabučio Vilniaus centre gyventojams už rūšiavimą teks susimokėti: situaciją vadina didžiausiu absurdu

Prestižinės Vilniaus miesto gatvės vis tankiau apgyvendinamos, vienas po kito dygsta modernūs...

Migrantas šaukiasi pagalbos: tėvynėje turėjo viską, o dabar bijo mirti Lietuvoje (585)

Pierras Mbocko pasakoja Kamerūne turėjęs viską: butą, automobilį, mylimą darbą, nuosavą...

Dabar jau aišku: Jungtinė Karalystė dėl COVID-19 padarė lemtingą klaidą

Boriso Johnsono vadovaujama Jungtinės Karalystės vyriausybė ankstyvajame koronaviruso...

Garsių Amerikos menininkų šešėlyje likusios moterys: ne tik mūzos ar namų šeimininkės, bet ir mylimuosius lenkiančios kūrėjos

Buvo laikai, kai moterims teko kovoti už savo vietą meno pasaulyje, išsivaduoti iš stereotipų ir...

Automobilis partrenkė 67-erių „Vedęs ir turi vaikų“ žvaigždę Katey Sagal (15)

Automobilis partrenkė Katey Sagal, kai ši ėjo per vieną Los Andželo gatvių. Įvykis nutiko...

Užkalnis uosto: senelis aristokratas ir jo budulis anūkas (59)

Jūs žinote, kokie yra bjauriausi pasaulio kvepalai, kuriuos mėgsta Lietuvos buduliai , gezai ,...

Saldžiausiai dienai: 5 gardžiausių obuolių pyragų receptai – abejingų neliks (1)

Ar žinojote, kad šiandien - Saldžiausia metų diena? Rašytojas Murėjus N. Rothbardas iš...

Natalijos Bunkės ir jos vyro kelionės iki namų apkarto: nauju automobiliu priversti bristi purvu (203)

Lietuvoje – dar daug žvyrkelių, kuriais kasdien tenka riedėti begalei žmonių. Kol vieni...