Tai sakoma parlamentarų grupės antradienį įregistruotame Seimo rezoliucijos projekte "Dėl LRT vykdomų įstatymo pažeidimų ir LRT generalinės direktorės atstatydinimo".

"Būdami išrinktais Tautos atstovais, gerbdami ir vykdydami LR Konstituciją, reaguodami į „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ pateiktus reikalavimus, priimdami šią rezoliuciją konstatuojame, kad LRT programose įsivyravo vienašališkos politinės pažiūros - nuolat pataikaujama Tėvynės sąjungos ir liberalų politikams. Jiems suteikiama daugiausiai eterio, jų iniciatyvos ir pozicijos giriamos ir palaikomos, jų klaidos ar visuomenėje neigiamai sutinkamos jų iniciatyvos nutylimos, o su jais nesutinkančių žmonių pažiūros yra niekinamos, iš jų tyčiojamasi, apie juos skleidžiama dezinformacija, kitaip, nei valdantieji mąstantiems nesuteikiamas žodis", - sakoma rezoliucijos projekte.

Jame teigiama, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija ( LRT) nuolat neužtikrina specialiu įstatymu jam deleguotų pareigų "tinkamo vykdymo, pastoviai ir esmingai" pažeidžia LRT veiklą reglamentuojančio Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo nuostatas.

"LRT informuodama Lietuvos visuomenę apie svarbiausius įvykius ir aktualijas sistemingai pažeidžia nešališkumo principus, nes LRT laidose nėra atspindimos įvairios pažiūros ir įsitikinimai, laidose nėra kviečiami dalyvauti ir pasisakyti įvairių įsitikinimų žmonės.

Itin didelio visuomenės pasipiktinimo sulaukė LRT naujienų ir aktualijų laidų subjektyvus, negatyvus ir tendencingas informacijos pateikimas ir žeminantys komentarai nušviečiant „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ protesto mitingą", - sakoma rezoliucijos projekte.

Anot projekto, LRT veiklą reglamentuojantis įstatymas nustato, kad už LRT veiklą, LRT parengtas ir transliuojamas programas atsako generalinis direktorius. "Todėl kreipiamės į LRT Tarybą ir raginame atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus LRT vykdomus nuolatinius ir esmingus įstatymų pažeidimus, nedelsiant inicijuoti nepasitikėjimą LRT generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene ir atleisti ją iš pareigų nepasibaigus jos įgaliojimų laikui", - sakoma Seimo rezoliucijos projekte.

Jame taip pat raginama imtis LRT Tarybos kompetencijoje ir galioje esančių priemonių, kad būtų užtikrinamas tinkamas visų LRT veiklą reglamentuojančių įstatymų laikymasis.

Rezoliucijos projektą teikia Seimo nariai: Petras Gražulis, Dainius Kepenis, Česlavas Olševskis, Valdemaras Valkiūnas, Eugenijus Jovaiša, Arvydas Nekrošius, Beata Petkevič, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Juozas Varžgalys, Dainius Gaižauskas, Mindaugas Puidokas, Zenonas Streikus, Kęstutis Mažeika, Asta Kubilienė, Valius Ąžuolas, Vigilijus Jukna.