Lietuvos himno autorius ilsisi miesto kapinaitėse. 1934 metais, pastačius skulptoriaus Vinco Grybo sukurtą paminklą daktarui V. Kudirkai, miesteliui suteiktas jo vardas. Daug medžiagos apie tautiškos giesmės kūrėją šiandien galima rasti vietos muziejuose.

„V. Kudirka yra mūsų krašto žmogus, kaip mes jo galim nemylėt. Juk jis viską davė Lietuvai, svarbiausia, jis himną davė“, – teigė Kudirkos Naumiesčio gyventoja Birutė Vaitkevičienė.

Šiemet, švenčiant V. Kudirkos 150 metų gimimo jubiliejų norėta sutvarkyti pagrindinę Varpo aIkštę, kurioje stovi paminklas garsiajam „varpininkui“. Tačiau Šakių savivaldybės vadovai sako, kad Vyriausybė iš prašytų beveik 2 milijonų litų, skyrė tik 700 tūkstančių, kurių pakako restauruoti paminklui ir dalies aikštės infrastruktūrai sutvarkyti. Už tai savivaldybė statybininkams liko skolinga 200 tūkstančių litų.

„Aikštėje ne visi darbai padaryti iki galo. Reikėjo dar keturis takus po 20 metrų pabaigt. Bet nieko nepadarysi,padarėm tiek, kiek sugebėjom padaryti“, – sakė Šakių rajono mero pavaduotojas Algimantas Damijonaitis.

„Norėjom mes labai pasipuošti ir aplink aikštę esančių namų fasadus, bet tų namų labai daug. Iš, aišku, reikėjo mums dar to milijono, kurio negavome“, – kalbėjo Kudirkos Naumiesčio seniūnas Vincas Alfredas Puida.

Lėšų pritrūko ir kapinaičių, kuriose ilsisi ne tik tautos laisvės šauklys V. Kudirka,bet ir ne vienas žymus Lietuvos veikėjas, naujai tvorai. Dabar ji baigiasi ties V. Kudirkos kapu.

„Pasigedom valstybinės komisijos, kurios nebuvo, nors labai prašėm ją sudaryti. Būtent tos komisijos nebuvimas apsunkino pasiruošimą šiam jubiliejui“, – teigė A. Damijonaitis.

Pasak valdininko, jubiliejiniai renginiai V. Kudirkai ir Tautiškos giesmės 110-osioms sukūrimo metinėms paminėti vyksta daugelyje Lietuvos miestų, todėl buvo tikėtasi, kad valstybinė komisija padės juos rengti ir koordinuoti.