K. Brazauskienė siekia teisės į būstą ir Respublikos prezidento valstybinę našlių rentą.

Byloje skundžiamasi dėl tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kovencijos 14 straipsnio (diskriminacijos uždraudimas) atskirai ir kartu su Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga) pažeidimo.

Konstitucinis Teismas dar 2014 metais išaiškino, kad prezidento sutuoktiniai negali turėti privilegijų, tačiau K. Brazauskienė dar pernai pateikė ieškinį ir Lietuvos teisme siekia prisiteisti per 100 tūkst. eurų kompensaciją už negautą našlės rentą.

Konstitucinis Teismas 2014 metais paskelbė, kad prezidento našlės rentą įtvirtinanti įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai.

Renta K. Brazauskienei neskiriama nuo 2010 metų liepos.

Teismas taip pat yra pripažinęs, kad K. Brazauskienė kurį laiką Turniškėse gyveno neteisėtai. Iš rezidencijos ji išsikraustė po teismo išaiškinimo ir antstolių raginimo.

Po teismo išaiškinimo, kad ji negali toliau gyventi Turniškėse, ji kreipėsi į Vyriausybę su prašymu pateikti sąrašą vietų, kur ji galėtų gyventi nemokamai.

Algirdas Brazauskas su ilgamete drauge susituokė 2002 metais. Tuo metu premjero pareigas ėjęs A. Brazauskas susituokė slaptai.

A. Brazauskas anapilin iškeliavo 2010 liepą. Nuo tos dienos K. Brazauskienei ir nemokama renta, kurios ji reikalauja ir Lietuvos, ir EŽTT teismuose.