L. Kontrimas kultūros ministrei pataria Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo ir medijų bei informacinio raštingumo klausimais. Taigi jis yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

L. Kontrimas kartu su sutuoktine Romualda Stonkute valdo UAB „PIAR“, dar žinoma kaip „PR Service/Edelman Affiliate“ - „Registrų centro“ duomenimis, L. Kontrimui priklauso 51 vardinės paprastosios akcijos, R. Stonkutei - 49.

Iš viešumoje pateikiamos informacijos susidaro vaizdas, kad L. Kontrimas, būdamas kultūros ministrės patarėju, nepasibaigus darbo valandoms, liepos 13 d. atvyko į „PIAR“ patalpas Domininkonų g. 5 ir dalyvavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio, advokatės Liudvikos Meškauskaitės, privataus asmens Gretos Kildišienės ir „PIAR“ direktorės R. Stonkutės susitikime, kuriame, anot R. Karbauskio, buvo nagrinėjami privatūs G. Kildišienės knygos „Atvirai“ viešinimo reikalai.

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija prašo išsiaiškinti, ar kultūros ministrės patarėjas dalyvavo minėtame susitikime kaip kultūros ministrės atstovas, ar kaip privatus asmuo.

Jeigu L. Kontrimas susitikime atstovavo Kultūros ministerijai, kyla klausimas, ar taip nėra painiojami viešieji ir privatūs interesai - į kultūros ministro patarėjo pareigų aprašymą neįeina funkcija apsaugoti savo sutuoktinės vadovaujamos įmonės susitikimo dalyvių privatumo.

Jeigu susitikime L. Kontrimas dalyvavo kaip privatus asmuo, tuomet jis atvyko į susitikimą, anot žiniasklaidos pranešimų, nepasibaigus oficialiam darbo laikui - apie 16.15 val.

Lietuvos socialdemokratų frakcija taip pat prašo atsakyti į klausimą, ar kultūros ministrės patarėjas nediskredituoja pačios Kultūros ministerijos ir ministrės savo agresyviu elgesiu, koja užremdamas duris žurnalistams, taip trukdydamas vykdyti tiesioginę jų pareigą - informuoti visuomenę.

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija prašo įvertinti šias aplinkybes vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu bei pateikti išaiškinimą, ar nebuvo padarytas pažeidimas.