Kaip DELFI jau rašė, antradienį TS-LKD Priežiūros komitetas nusprendė sustabdyti R. J. Dagio narystę partijoje metams, ir siūlyti partijos prezidiumui neleisti jam su partija kandidatuoti kituose Seimo rinkimuose.

R. J. Dagys nesako, ar kandidatuos kituose Seimo rinkimuose, ir su kokia partija. Jis taip teigė dar neturįs atsakymo į klausimą, kokioje frakcijoje dirbs iki kadencijos pabaigos.

„Kol kas to sprendimo nepriėmiau. Šiandien bus partijos prezidiumas, turbūt ir taryboje bus kažkokių diskusijų. (…) Pamatysime, nedaug laiko liko. Priimdamas sprendimus vadovausiuosi vienu principu – kiek aš, kaip Seimo narys, kuris stengiasi taip, kaip aš suprantu, atstovauti krikščioniškas vertybes, galėsiu tą realizuoti dirbdamas Seime vienokiu ar kitokiu būdu, kiek man tai bus leidžiama daryti“, – sakė parlamentaras.

Landsbergį apkaltino partijos liberalizavimu

Jis nesutinka su plačiai paplitusia nuomone, kad didelėje TS-LKD partijoje visą laiką tilpo ir krikščionys demokratai ir liberalesnių pažiūrų žmonės.

„Paskutinėje sakinio dalyje yra ne visai taip. Partija šio tūkstantmečio pradžioje, po krizės, buvo sukonstruota kitokiu būdu: ją sudarė konservatoriai, dalis mūsų socialdemokratų „dutūkstantininkų“, kuriuose ir aš buvau, atėjo tautininkai, politiniai kaliniai ir krikščionys demokratai. Liberalų čia niekaip nebuvo. Ir mūsų partijos programoje buvo aiškiai parašytos konservatyvios krikščioniškos vertybės. Jos yra užfiksuotos ir neatšauktos“, – sakė R. J. Dagys.

Pasak parlamentaro, atsitiko taip, kad „išrinkus naują partijos pirmininką, kurio pažiūros yra visiškai liberalios, jis sistemiškai pradėjo liberalizuoti partiją“.

„Liberali ir krikščioniška pasaulėžiūros remiasi visiškai kitais, skirtingais ideologiniais postulatais. Jeigu sudėsite juos į krūvą, tuomet gausite tiesiog nulį. Nes daugelyje vietų jie bus vienas kitą paneigiantys. Tai yra pasaulėžiūrų klausimas“, – sakė R. J. Dagys.

Pasak politiko, nėra blogai, kad žmonės turi liberalią arba krikščionišką pasaulėžiūrą.

„Mes, konservatoriai, krikščionys demokratai, visiems pasakėme, kad mūsų pasaulėžiūra yra konservatyvi, krikščioniška, ir visi žmonės, matykite mus tokius, ir mes ją nuosekliai atstovausime.

Dabar, kai mes, nepakeitę savo programinių dokumentų, pradedame atstovauti kitokią pasaulėžiūrą, tai problema yra tai, kad mes apgaudinėjame tuos žmones. Mes jau tikrai norime perimti liberalią pasaulėžiūrą, tai natūralus dalykas turėtų būti šaukti partijos suvažiavimą, keisti doktrininius savo dokumentus. Bet to nėra, šių metų suvažiavimas yra atšauktas. Jo nebus, ir diskusijų dėl vertybių nebus“, – sakė R. J. Dagys.

Parlamentaras teigė nemanąs, kad liberalios ir krikščioniškos vertybės vienoje partijoje negali sugyventi.

„Toks modelis, kuris yra neutralus, gali būti realizuotas, bet aš matau to modelio pavojus. Kas tada virs iš politinių partijų, jeigu jos neturės savo pasaulėžiūros? Jeigu pasaulėžiūros nėra, tada lieka vienintelis stimulas pas partiją – bet kuria kaina gauti valdžią“, – sakė R. J. Dagys.

Kalbėjo apie persekiojimą

R. J. Dagys per spaudos konferenciją kalbėjo apie tai, kad kitaminčiai, pasak jo, partijoje yra persekiojami.

„Priemones jau ir patys matote. Yra vadovybės atstovų kreipimaisi į partijos priežiūros institucijas, aiškiai suponuojant toms institucijoms, „žiūrėkite, kokie žmonės į jus kreipiasi, tai jūs ten tą laisvą nuomonę galite sau pasilaikyti“, – kalbėjo R. J. Dagys.

Pasak jo, buvo svarstomas ne vienas TS-LKD partijos narių.

„Aišku, aš buvau išskirtinai mėginamas svarstyti, beje – irgi demokratijos pavyzdys – man nesant, negalint kažko paaiškinti. (…) Svarstomi visa eilė žmonių, kurie tyčia arba netyčia yra kokioje nors anoniminėje apklausoje paspaudę mygtuką, kad jie tiesiog balsuos už Gitaną Nausėdą. Ir tai jau yra pretekstas svarstyti, ir imtis sankcijų prieš juos. (…) Arba kaip kolegės, būsimos Seimo narės, atveju, koks nors tiesioginis susirašinėjimas su vienu žmogumi iš partijos narių papuola į Priežiūros komitetą“, – pasakojo R. J. Dagys.

Priežiūros komitetas pritaikė sankcijas

TS-LKD Priežiūros komitetas priėmė sprendimą, nepaisant to, kad parlamentaras prieš tai pats savo nuožiūra susistabdė narystę partijoje.

„Šiandien mes išgirdome, kad ponas Dagys susistabdė narystę. Noriu pabrėžti, kad čia yra jo teisė, kuri gali būti bet kada būti atšaukiama – tai yra šiandien jis susistabdo narystę, o rytoj gali atsišaukti.

Priežiūros komitetas, įvertinęs tas aplinkybes, kurias gavome iš pareiškėjo, nustatė, kad partijos narys pažeidė partijos įstatus, keturias partijos nario pareigas, ir pritaikė partinės atsakomybės priemones – narystės sustabdymas vieneriems metams, ir uždraudimas kandidatuoti artimiausiuose Seimo rinkimuose. Antrąją sankciją dar turi patvirtinti partijos Prezidiumas“, – sakė TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas.

Pasak Priežiūros komiteto pirmininko, konstatuota, kad R. J. Dagys nesilaikė partijos valdymo priimtų sprendimų, kalbant apie vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisas, ir padėtą parašą.

Komitetas konstatavo, kad partijos narys nesilaikė reikalavimo būti tolerantiškam kitiems partijos nariams.

„Tai yra susiję su jo pasisakymais frakcijos kolegų atžvilgiu“, – sakė V. Benkunskas.

Komitetas konstatavo, kad R. J. Dagys nevykdė partijos programinių nuostatų.

„Čia yra kalbama apie jo pasisakymus, sulyginant Europos Sąjungą su Tarybų sąjunga“, – sakė V. Benkunskas.

Pasak jo, taip pat buvo įvertinti ir R. J. Dagio pareiškimai Ingridos Šimonytės atžvilgiu.

„Buvo įvertinta nuomonė, kad partija turėjo oficialų kandidatą, remiamą prezidento rinkimuose. Pono Dagio pareiškimai, kad kandidatė pralaimėjo rinkimus dėl to, kad nusisuko nuo tradicinių vertybių, supraskite – ir partija nusisuko nuo vertybių, prieštarauja partijos įstatams. Taip partija buvo viešai diskriminuojama, šmeižiama be jokio pagrindo“, – sakė V. Benkunskas.

Pats susistabdė narystę

Kaip rašė BNS, parlamentaras R. J. Dagys pats sustabdė narystę TS-LKD partijoje nesutapus jo ir partijos požiūriui dėl Vaiko teisių pagrindų įstatymų nuostatų.

Parlamentaras pranešė, jog partijos vadovybė jį kaltina nepaklusus TS-LKD Prezidiumo įpareigojančiam sprendimui nepalaikyti daugelio Lietuvos tėvų raginimo taisyti įstatymą taip, „kad būtų kuo tiksliau reglamentuota ir užtikrinta Konstitucijoje įtvirtinta teisė tėvams auklėti savo vaikus, apsaugant juos nuo perteklinio valdžios kišimosi“.

„Manau, kad partijos vadovybės atstovų užimta pozicija šiuo ir kitais klausimais prieštarauja krikščioniškoms vertybėms, įtvirtintoms TS-LKD programoje. Tai nuoseklus siekis, išvengiant sąžiningų diskusijų, partijoje įtvirtinti liberalią pasaulėžiūrą. Apgailestauju, kad buvo atsisakyta tikros ir atviros diskusijos apie partijos pasaulėžiūrą ir ateitį“, – pranešime teigia parlamentaras.