Dr. Violeta Meiliūnaitė yra Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja. 2003 m. ji baigė kalbotyros magistro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). 2004–2008 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2009 m. birželio mėnesį apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.

V. Meiliūnaitė Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2002 m. – iš pradžių jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau mokslo ir vyresniąja mokslo darbuotoja.

Doc. dr. Vidas Valskys nuo 1992 m. dirba VPU (dabar Lietuvos edukologijos universitetas, LEU). 2009 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. 2007‒2010 m. ėjo VPU Lietuvių kalbos katedros vedėjo, 2014‒2016 m. LEU Lituanistikos fakulteto studijų prodekano pareigas. Šiuo metu – LEU Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentas ir Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos kalbos tvarkytojas.

2000 m. V. Valskys apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją iš lietuvių ir latvių kalbų dalyvių sintaksės. Pagrindinės jo mokslinio tiriamojo darbo sritys – sintaksė, terminologija, kalbos norminimas. Paskelbė per 40 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, išleido keletą metodinių priemonių.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės ir pavaduotojo kandidatūras išsirinko Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.

Seimui taip pat pasiūlyta patvirtinti naujos sudėties Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir atleisti į jos sudėtį nepatekusį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininką Audrį Antanaitį.

Jeigu Seimas pritartų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariais būtų paskirti Albina Auksoriūtė, Dalia Gedzevičienė, Laimantas Jonušys, Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Ramunė Kasperė, Rūta Kazlauskaitė, Žydronė Kolevinskienė, Violeta Meiliūnaitė, Lina Murinienė, Vilija Sakalauskienė, Daiva Sinkevičiūtė, Vitalija Stravinskienė, Virginija Stukaitė-Laniauskienė, Jurga Trimonytė-Bikelienė, Vidas Valskys, Vilma Zubaitienė.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narius skiria ir atleidžia Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu. Siūlymus Seimo Švietimo ir mokslo komitetui teikia universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos ir kūrybinės sąjungos.

Kalbos komisijos nariai skiriami 5 metams. Jų įgaliojimų laikotarpių skaičius neribojamas. Kalbos komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Švietimo ir mokslo komiteto teikimu iš Kalbos komisijos narių 5 metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymas numato, kad ši komisija sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus; teikia Seimui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei siūlymus kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimais, teikia Seimui išvadas dėl teisės aktų kalbos.

Kalbos komisija nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, sprendžia lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus; rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacijos technologijas.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija taip pat rūpinasi svetimybių keitimu lietuviškais atitikmenimis, tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, nustato tradicinių vietovardžių vartojimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

Ši komisija rūpinasi visuomenės kalbos kultūra – kalbos būkle švietimo įstaigose, visuomenės informavimo priemonėse (žiniasklaidoje), leidyboje, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir kitose srityse.

Šaltinis
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją