Tokį nutarimo projektą Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos vardu įregistravo šios komisijos pirmininkas Valdas Rakutis.

Tokiu būdu siekiama pabrėžti Romo Kalantos aukos prasmę Lietuvos išsilaisvinimui, pažymėti R. Kalantos protesto akcijos 50-metį, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis istorine praeitimi.

„Romo Kalantos pasiaukojimas sukėlė pasipriešinimą sovietinei santvarkai“, – sakoma nutarimo projekte.

2022 metais sukanka 50 metų nuo R. Kalantos žūties.

Vyriausybei siūloma iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Romo Kalantos metų minėjimo programą, ją patvirtinti ir 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų jai įgyvendinti.