„Siūlymas atskirai įstatymu įtvirtinti mokiniui pareigą vykdyti policijos pareigūnų reikalavimus yra perteklinis ir vertintinas kaip ne šio įstatymo reguliavimo dalykas“,- sakoma Teisės departamento išvadoje.

Joje pažymima, kad pagal Policijos įstatymą, policijos pareigūno reikalavimai ir nurodymai turi būti vykdomi nedelsiant ir jie yra privalomi visiems asmenims, įskaitant ir mokinius.

Anot Seimo teisininkų, teikiamas reguliavimas yra tiesiogiai susijęs su asmens teisių ir pareigų reguliavimu bei Konstitucijoje įtvirtinta asmens privataus gyvenimo apsauga.

„Siūlomas teisinis reguliavimas formuluojamas kaip teisė bet kuriems asmenims (Mokyklos vidaus taisyklės gali nustatyti bet kokius asmenis) reikalauti mokinių parodyti asmeninius daiktus ir kaip mokinio besąlygiška pareiga parodyti asmeninius daiktus, nesant jokių tokio siūlomo reguliavimo alternatyvų, pavyzdžiui, galimybės atsisakyti parodyti asmeninius daiktus, reikalauti, kad apžiūrą atliktų reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo ir pan. (...) Teikiamas reguliavimas yra tiesiogiai susijęs su asmens teisių ir pareigų apimties reguliavimu bei Konstitucijoje įtvirtinta asmens privataus gyvenimo apsauga“,- sakoma Švietimo įstatymo pataisoms pateiktoje išvadoje.

Anot Seimo teisininkų, įstatyme turi būti aiškiai nurodyta, kokie asmenys gali reikalauti mokinių parodyti daiktus, kokiais atvejais, pagrindais tai galėtų būti daroma, kaip būtų užtikrinama pagarba mokiniams, jų orumui, kokie veiksmai turėtų būti atliekami aptikus draudžiamus daiktus, kaip būtų užtikrinama, jog specialių kriminalistinių žinių neturintys asmenys nepakenktų įrodomajai informacijai, kai draudžiami daiktai galėtų būti vertinami kaip nusikalstamos veikos įrodymai.

Be to, jų nuomone, įstatyme taip pat turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiama sąvoka „draudžiamos medžiagos, gaminiai ir kiti reikmenys“, kad būtų aišku, kokie daiktai įstatymo leidėjo požiūriu yra draudžiami.

„Įstatyme taip pat turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiama sąvoka „draudžiamos medžiagos, gaminiai ir kiti reikmenys“, pavyzdžiui, kaip tai apibrėžiama Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, patvirtintose rekomendacijose, kurios suderintos su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi“,- pataria Seimo Teisės departamentas.

Siekiant užtikrinti mokyklų saugumą ir moksleivių sveikatą, Seimo opozicinės Darbo partijos frakcijos nariai siūlo Švietimo įstatyme numatyti prievolę mokiniui parodyti savo asmeninius daiktus, kad mokyklos darbuotojai ar policijos pareigūnai galėtų įsitikinti, jog juose nėra draudžiamų dalykų.

Jeigu Seimas pritartų, Švietimo įstatyme būtų numatyta, kad „mokinys, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka arba policijos pareigūnui pareikalavus, privalo parodyti asmeninius daiktus, siekiant patikrinti, ar į mokyklą neįnešamos draudžiamos medžiagos, gaminiai ir kiti reikmenys.“

Švietimo įstatymo pataisas įregistravo Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis, Darbo partijos frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas, šios frakcijos nariai Ieva Kačinskaitė-Urbonienė,Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Vigilijus Jukna, Valdemaras Valkiūnas.

Iniciatyva leisti ugdymo įstaigoms vykdyti mokinių daiktų patikrinimą be tėvų sutikimo atsirado mokyklose daugėjant moksleivių, rūkančių elektronines cigaretes.