Šį Seimo narės Dalios Asanavičiūtės ketvirtadienį pateiktą dokumentą po pateikimo parėmė 101 Seimo narys, 1 buvo prieš, 4 parlamentarai susilaikė.

Referendumo iniciatyvą svarstys pagrindiniu paskirtas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, į plenarinę posėdžių salę jis sugrįš gegužės 18 d.

Pateikdama nutarimo projektą darbo grupės referendumui dėl daugybinės pilietybės vadovė, Seimo Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė sakė, kad kartelė yra labai aukštai pakelta, todėl reikia visų susitelkimo, kad referendumas būtų sėkmingas.

„Čia reikia visų mūsų susitelkimo, prašymo ateiti, dalyvauti, balsuoti, nes kito kelio mes neturime. Jeigu šį kartą nepavyks referendumo būdu, nežinau, kada trečią kartą tas galės būti vykdoma“,- sakė D. Asanavičiūtė.

Seimo narys „valstietis“ Giedrius Surplys pastebėjo, kad lieka daug neatsakytų klausimų. „Paliekame viską migloje konstitucinio įstatymo, kurio mes dar nematėme“,- sakė parlamentaras.

Beje, ketvirtadienį įregistruotas Pilietybės konstitucinio įstatymo projektas. Jis apibrėžia Lietuvos Respublikos pilietybės principus, jos įgijimo ir netekimo pagrindus, sąlygas ir tvarką, reglamentuoja kitus Lietuvos Respublikos pilietybės santykius.

Privalomajam referendumui dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo siūlomas toks tekstas: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką“.

Seimui pateiktame utarimo projekte siūloma pavesti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai valstybės biudžeto lėšomis referendumo agitacijos laikotarpiu informuoti visuomenę apie spręsti referendumui teikiamo klausimo svarbą Valstybės ir Tautos gyvenimui.

Seimui siūlymą paskelbti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teikia Seimo valdybos 2022 m. birželio 8 d. sprendimu sudaryta darbo grupė referendumui dėl daugybinės pilietybės.

Šiuo metu Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnis numato, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas“.

Nutarimo projektą dėl referendumo paskelbimo parėmė 61 parlamentaras.