Antradienį Seimas po pateikimo pritarė tai numatančiam Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo projektui. Šį Seimo nario Rimanto Jono Dagio pateiktą projektą po pateikimo parėmė 65 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 11 parlamentarų susilaikė. Į Seimo plenarinių posėdžių salę Konstitucijos pataisa turėtų sugrįžti per Seimo pavasario sesiją.

"Projekto tikslas - pripažinti neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį įtvirtinant, kad šeima sukuriama laisvu vyro ir moters sutarimu sudarius santuoką", - sako R. J. Dagys.

Jeigu Seimas pritartų, Konstitucijos 38 straipsnis būtų toks: "Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeima sukuriama sudarius santuoką. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą".

R. J. Dagio nuomone, šiuo metu galiojančiame Konstitucijos 38 straipsnyje šeimos sąvokos turinys nėra tiesiogiai atskleistas, tačiau akivaizdu, kad pagrindinė ir esminė šeimos forma yra santuoka.

Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime pripažino, kad kai kurios Seimo 2008 m. birželio 3 d. priimto nutarimo "Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo" nuostatos prieštarauja Konstitucijai.

Pasak Konstitucinio Teismo, "(...) konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi".