Šį kartą Seimo Etikos ir procedūros komisija patars, kaip toliau turėtų elgtis Seimas.

Praėjusią savaitę Etikos ir procedūrų komisija bendru sutarimu nutarė Seimui siūlyti priimti vieną iš Seimo statute nurodytų sprendimų. Statute nustatyti keli galimi sprendimai, pavyzdžiui, Seimas gali grąžinti projektą pagrindiniam komitetui patobulinti, grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti iš esmės. Šiuo atveju įstatymo projekto svarstymo procedūra kartojama nuo pateikimo Seimo posėdyje. Seimas taip pat gali atmesti projektą ir prireikus pavesti parengti naują.

Gegužės 21 d. siūlymas pradėti apkaltos procedūroms būtinus žingsnius po svarstymo nesusilaukė reikiamos paramos. Nutarimo projektui nebuvo pritarta, nes už balsavo 49 parlamentarai, prieš pasisakė 28, o susilaikė 26 Seimo nariai.

Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė pranešė, kad, remiantis Seimo statuto normomis, šis nutarimo projektas turi būti grąžintas iniciatoriams tobulinti. Seimo posėdyje išsiskyrus nuomonėms dėl nutarimo projekto tolesnės svarstymo procedūros ir Seimo statuto nuostatų taikymo, Seimo pirmininko pavaduotoja I. Degutienė kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją išaiškinti nutarimo projekto svarstymo procedūrą.

ELTA primena, kad Seimui pritarus būtų sudaryta Seimo specialioji tyrimo komisija, kuri ištirtų ir įvertintų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo narei I. Rozovai pagrįstumą. Seimo specialioji tyrimo komisija, kurią siūloma sudaryti iš 12 parlamentarų, turėtų parengti išvadą, ar yra pagrindo pradėti apkaltos procesą.