„Įtrauksime jį į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę“, – paskelbė vakariniam parlamento posėdžio pirmininkavusi Seimo vicepirmininkė Irena Šiaulienė.

Po svarstymo stadijos Seimas daugelį metų bandomam priimti įstatymo projektui pritarė bendru sutarimu.

Teisės aktas numato, kad apie galimą korupciją ar kitokius pažeidimus įstaigose pranešusiems žmonėms būtų garantuojama apsauga.

Seime svarstomo įstatymo projekto likimu domisi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai, vertindami Lietuvos galimybes tapti šio 35 šalis vienijančio klubo nare.

Užtikrinti asmenims galimybę apie korupciją pranešti nerizikuojant, kad jų duomenys bus atskleisti ar jie bus persekiojami, Vyriausybę ne kartą ragino su skaidrumą skatinanti nevyriausybinė organizacija „Transparency International“.

Jos vadovas Sergejus Muravjovas BNS sakė, kad Seime svarstomas įstatymas atitinka esminius pranešėjų apsaugos reikalavimus. Tačiau, pasak jo, numatomas priimti reguliavimas kelia grėsmę, jog galutinė atsakomybė už pranešėjų apsaugą netiesiogiai bus priskirta tik Generalinei prokuratūrai.

„Pranešėjų apsauga turi tapti kiekvienos įstaigos vadovo reikalu ir neatsiejama kiekvienos organizacijos kultūros dalimi. Tik tokiu atveju galime tikėtis realių pokyčių“, – teigė nevyriausybininkas.

Pasak jo, po įstatymo priėmimo Vyriausybė turės parengti taisykles, kaip „karštosios linijos“ veiks organizacijų viduje ir kaip kiekvienas galės saugiai pranešti apie institucijoje esančią negerovę.

Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas be kitų dalykų numato, kad nuo pranešimo momento prieš pranešėją būtų draudžiama imtis drausminio poveikio priemonių, atleisti jį iš darbo, pažeminti pareigose, perkelti į kitą darbo vietą arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones kaip bauginimas, priekabiavimas, grasinimai susidoroti, atlyginimo sumažinimas, darbo valandų pakeitimas.

Draudimas daryti neigiamą poveikį pranešėjui galiotų dvejus metus po galutinio sprendimo priėmimo tiriant asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą. Taip pat įstatymo projekte nustatyta galimybė pranešėją, kuris dalyvavo darant pažeidimus, bet apie juos pranešė, atleisti nuo atsakomybės.