„Drąsos kelio“ frakcijos seniūnei, parlamentarei Neringai Venckienei nedalyvaujant plenariniame Seimo posėdyje Seimas panaikino teisinę jos neliečiamybę. Tai reiškia, kad N. Venckienę bus galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę.
Neringa Venckienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Už teisinio imuniteto panaikinimą balsavo balsavo 80 Seimo narių, 23 parlamentarai buvo prieš ir 15 tautos atstovų susilaikė.

Seimo sprendimas, kuriuo N. Venckienė neteko teisinės neliečiamybės, su ašaromis ir pykčiu sutiktas jos šalininkų.

Paskelbus balsavimo rezultatus, Seimo balkone susirinkę N. Venckienės šalininkai pradėjo skanduoti „Gėda!“, „Budeliai!“, „Seimą lauk!“.

„Drąsos kelio“ frakcijos seniūnės rėmėjai šaukė, netramdė ašarų ir kitaip liejo emocijas. Seimo nariai, aidint visam šiam triukšmui, paliko posėdžių salę, mat po balsavimo dėl N. Venckienės prasidėjo pertrauka prieš vakarinį posėdį.

D.Valys: teismo sprendimo įvykdymas apgynė vaiko teises

Po N. Venckienės imuniteto panaikinimo, į Seimo tribūną žengė generalinis prokuroras Darius Valys. Jis į parlamentą atvyko atsakyti į „Drąsos kelio“ frakcijos raštu pateiktus klausimus.

Pradėdamas savo pasisakymą, D. Valys pirmiausiai pareiškė nesitikintis pakeisti jam raštu klausimus pateikusių „Drąsos kelio“ frakcijos politikų nuomonės. Vis dėlto generalinis prokuroras teigė siekiantis kuo daugiau aiškumo.

Kalbėdamas apie vadinamąjį Garliavos šturmą, jis teigė, esą priešingai nei mano „Drąsos kelias“, Drąsiaus Kedžio dukters paėmimo operacijos tikslas pirmiausiai buvo vaiko gerovės užtikrinimas.

„Neabejotinai, kad teismo sprendimai, kurių pagrindu dukra buvo perduota jos motinai, buvo priimti siekiant būtent jūsų nurodytų vaiko orumo, jo fizinio ir psichinio neliečiamumo, humanizmo ir demokratijos principų užtikrinimo. Teismo sprendimo įvykdymas leido įgyvendinti ir apsaugoti vaiko orumą, teisę gyventi su motina, jo fizinį ir psichinį neliečiamumą. Ir kitas vertybes“, - kalbėjo D. Valys.

Generalinis prokuroras pažymėjo, kad visoje šioje epopėjoje teisinio įvertinimo nesulaukė tik pačios N. Venckienės veiksmai nevykdant teismo sprendimo ir Garliavos šturmo metu.

J.Varkala tikslios ligos neįvardijo

Pradėjus svarstyti N. Venckienės teisinio imuniteto klausimą, paaiškėjo, kad pati N. Venckienė į posėdį neatvyko. Jai atstovavo kitas „Drąsos kelio" atstovas Jonas Varkala, kuris perskaitė N. Venckienės kalbą.

Laikinosios komisijos pirmininkas, socialdemokratas Vytautas Saulis informavo Seimą apie tai, kad komisija siūlo Seimui leisti patraukti N. Venckienę baudžiamojon atsakomybėn, ją suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę. Parlamentas nutarė neužduoti klausimų komisijos pirmininkui ir iš karto ėmė klausytis J. Varkalos skaitomos N. Venckienės kalbos.

Tiesa, vėliau šis Seimo sprendimas sulaukė „Drąsos kelio" atstovų pasipiktinimo, kad nebuvo sudarytos galimybės užduoti klausimų komisijos pirmininkui. „Drąsos kelio" atstovai reikalavo Etikos ir procedūrų komisijos nuomonės bei pasiūlė pertrauką. Pertrauka padaryta pusvalandžiui, vėliau klausimas svarstytas toliau.

Seimui nusprendus N. Venckienės klausimo svarstyme padaryti pertrauką, J. Varkala žurnalistams teigė negalintis pasakyti, dėl ko tiksliai sunegalavo „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė.

„Nežinau, kuo serga. Valstybės apgultimi. Okupacija šita. Aš vaizdingai sakau“, - kalbėjo Seimo narys.

Jis pažymėjo, jog jeigu pats būtų N. Venckienės vietoje – net nemėgintų Seimui įrodyti savo tiesos.

„Aš jos vietoje išvis neičiau, nes čia nėra prasmės“, - numojo J. Varkala.

Kalbą skaitė J.Varkala

N. Venckienės kalba, kurią posėdyje skaitė J. Varkala, buvo parašyta taip, tarsi ji posėdyje dalyvautų. Politikė kalbėjo stovinti prieš patį aukščiausią teismą, priekaištavo, kad politikai neįsigilinę jau yra nusprendę, kaip balsuoti.

N. Venckienė netgi pasipiktino, kad konservatorius Mantas Adomėnas yra pavadinęs Konstitucinį Teismą „chunta“, tačiau ikiteisminio tyrimo nesulaukė, tuo tarpu jos laukia įtarimai už Panevėžio miesto apylinkės teismo pažeminimą.

„Leiskite perskaityti Seimo narės N. Venckienės apsigynimo kalbą, – pradėjo parlamentaras J. Varkala ir iškartė ėmė kalbėti pirmuoju asmeniu. – Šiandien aš, N. Venckienė, stoviu prieš jus tarsi visų aukščiausiąjį teismą. Aukštesnį už Aukščiausiąjį, Konstitucinį ar Strasbūro teismus. Aš stoviu prieš teisėjus, kurie nėra teisėjai, tačiau užsidegę arba mane nuteisti, arba paleisti. Tai, kas čia vyksta, jau yra teismas“.

„Jūs atėjote teisti žmogaus“ - savo kalboje rašė N. Venckienė.

Jai keliamus įtarimus ji vadino „kvazibyla“, kurie siekiama „painioti, klaidinti žmones“. N. Venckienė neliečiamybės panaikinimą traktavo kaip teismą, kurį lemia ne įrodymai, o politinės linijos, simpatijos bei antipatijos, taip pat išankstinis nusistatymas.

N. Venckienė kalboje aiškino besijaučianti panašiai, kai kas nors nekaltai apkaltina vaiką. „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė šaipėsi iš „liaunų ir pažeidžiamų“ Lietuvos policininkų, su kuriais jis esą kovojo mažametę jos brolio dukrą perduodant mamai.

N.Venckienė: turėjau vykdyti tariamą teismo sprendimą

Kalbėdama apie konkrečius kaltinimus, N. Venckienė pabrėžė, kad jos citata apie Panevėžio miesto apylinkės teismo buvo ištraukta iš konteksto. Jos teigimu, šiuo klausimu Teismų taryba pradėjo drausminę bylą, o Teisėjų garbės teismas, kuris esą net nebandė išsiaiškinti aplinkybių, paskyrė drausminę nuobaudą – griežtą papeikimą.

Pasak N. Venckienės, už šiuo žodžius ji jau nubausta, todėl nebegali būti persekiojama.

„Jaučiuosi, kaip dykumoje“, - beskaitydamas kalbą prasitarė J. Varkala, kartais nutildamas ir vėl pradėdamas kalbėti.

N. Venckienė savo kalboje rašė neturėjusi tikslo pažeminti teismo arba teisėjų. Pasak politikės, užgaulūs žodžiai apie teismą su teismu siejami tik todėl, kad interviu davė būtent Panevėžio miesto apylinkės teismo pastate.

Dėl teismo sprendimo nevykdymo N. Venckienė aiškino, kad vykdant teismo nurodymus pirmiausia jos dukterėčia turėjo būti pratinama bendrauti su biologine motina Laimute Stankūnaite – mergaitės perdavimo klausimas esą turėjo būti sprendžiamas tik po to.

„Akivaizdu, kad mane prašoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tariamą teismo sprendimo nevykdymą puikiai suprantant, kad jį įvykdyti nenaudojant fizinės prievartos, apgaulės prieš savo globotinę aš neturėjau jokios galimybės“, - savo kalboje aiškino N. Venckienė.

„Drąsos kelio“ lyderė klausė, negi ji turėjo aiškinti mažai mergaitei, kad mamos draugų „sysalų“ kišimas jai į burną galimai matant biologinei mamai bei „natūralių kremų“ naudojimas, yra naudingas sveikatai. Kaip žinoma, L. Stankūnaitei jokie įtarimai nėra pateikti.

Pasak N. Venckienės, pati L. Stankūnaitė vengė bendrauti su mažamete dukra – tiek tiesiogiai, tiek „Skype“. „Drąsos kelio“ lyderė kartojo, kad L. Stankūnaitė su policija „pagrobė“ vaiką, nors šis esą nenorėjo matyti mamos.

Politikė rašo, kad bandant pirmą kartą perimti mažametę mergaitę iš N. Venckienės namų pati dukterėčia reikalavo neįleisti antstolės vidun į namus, vadino ją ragana, paprašė jos atsisėsti ant kėdės ir užsilipusi ant kelių apkabino kaklą. Jos teigimu, mergaitė verkė, kad neis su L. Stankūnaite, o esą fizinę prievartą vaiko atžvilgiu naudojo būtent L. Stankūnaitė ir jos advokatas Gintaras Černiauskas.

N. Venckienė sako, kad po pirmojo nesėkmingo bandymo perimti mergaitę iš N. Venckienės namų, mažametei pasireiškė potrauminio streso požymiai, mergaitė tapo baiminga, sustingdavo nuo bet kokio bruzdesio. Jos nuomone, antrasis mergaitės perėmimas apskritai negalėjo būti organizuojamas.

N.Venckienė aiškina pati buvusi auka

Aptardama savo pasipriešinimą policijos pareigūnams, N. Venckienė aiškino, kad ne ji sužalojo fiziškai puikiai pasirengusį policijos pareigūną, o būtent pareigūnas užlaužė jai rankas, vieną jų sužalojo, pažeidė jos, kaip teisėjos, teisinį imunitetą.

N. Venckienė taip pat aiškino, jog perimant mergaitę iš jos namų 2012 m. gegužės 17 d. mažametė buvo apsvaiginta psichotropinėmis medžiagomis: ant jos esą buvo užmestas skuduras ir iškart po to mergaitės galva neva ėmė svirti.

„Mergaitė pati laikėsi už manęs, policijos pareigūnai man užlaužė rankas. Tai buvo atlikta sąmoningai ir labai profesionaliai, ne tik siekiant suvaržyti mano fizinius veiksmus, bet sukelti man skausmą, trumpalaikį šoką, destabilizuojantį mano asmens psichologinę veiklą. Policijos pareigūnas gerai matė, kad fiziškai aš nesipriešinu ir neturiu tokių galimybių. Jis panaudojo prieš mane fizinę jėgą. Šis veiksmas yra nusikalstamas, nes jis panaudojo jėgą mano tėvų erdvėje, nusižengiant privačios nuosavybės nuostatoms“, - kalboje teigė N. Venckienė.

E.Masiulis: jei N.Venckienei rūpi vaiko interesai, tegul palieka ramybėje

Sprendžiant dėl Seimo nario imuniteto pasisakyti galėjo ir parlamentarai. Pirmasis jų kalbėjo Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, kuris konstatavo, kad išklausius J. Varkalos kalbos atrodo, jog gyvename kreivų veidrodžių karalystėje. Anot politiko, iš kalbos atrodo, kad egoistai virto angelais, o gelbėtojai – užpuolikais.

E. Masiulis ragino palikti vaiką ramybėje bei palikti ramiai augti.

„Jeigu tikėtme, kad N. Venckienei aukščiausi yra vaiko interesai, tai paprašykite palikti tą vaiką ramybėje ir palikti pilnavertiškai bręsti“, - sakė E. Masiulis.

A.Stancikienė užčiaupė A.Sysą

N. Venckienę palaikyti stojo „Drąsos kelio“ frakcijos narė Aurelija Stancikienė. Ji pareiškė galinti įrodyti, kad Garliavoje prieš vaiką neteisėtai panaudotas smurtas, tačiau čia Seimo salėje pasigirdo šurmulys.

Tarp šurmuliaujančių A. Stancikienė įžvelgė ir posėdžiui pirmininkaujantį socdemą Algirdą Sysą. Paprašiusi jo, kad šis nutildytų triukšmą, politikė kumščiu trenkė per Seimo pirmininko tribūną. Šis jos veiksmas palydėtas Seimo balkone susirinkusių „Drąsos kelio“ šalininkų ovacijomis.

V.Uspaskichas stoja N.Venckienės pusėn

Į tribūną žengiant „darbiečiams“, buvo matyti, kad ši politinė jėga palaikys N. Venckienę.

Tokią poziciją deklaravo Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas.

„Esu pakankamai susipažinęs su Lietuvos teismų sistema, - patirtimi dalijosi V. Uspaskichas. - Niekada nepalaikysiu balsuoti prieš žmogų, atiduoti tam teismui, kuris elgiasi neobjektyviai.“

Darbo partijos lyderis pareiškė manantis, kad politiko imunitetas apskritai neturi būti naikinamas.

„N. Venckienė yra dabar politikė. Aš niekada nebalsuosiu prieš. Todėl, kad tam ir suteiktas imunitetas. Tegul imunitetą atima rinkėjai, o ne politiniai oponentai“, - tęsė V. Uspaskichas.

Jo pasisakymą N. Venckienės šalininkai palydėjo ovacijomis, nors A. Sysas jų prieš tai ne sykį prašė netriukšmauti.

N.Venckienė sirguliuoja?

Kad N. Venckienė neplanuoja dalyvauti Seimo posėdyje, iš ryto pranešė Seimo narys Povilas Gylys. „Ne, neplanuoja dalyvauti, bet detalių nežinau“, - DELFI sakė „Drąsos kelio“ frakcijos atstovas P. Gylys.

Kitas „Drąsos kelio“ atstovas Algirdas Patackas sakė nežinąs, ar N. Venckienė pasirodys Seime, tačiau priminė, kad parlamentarė sirguliavo jau savaitgalį, todėl nepasirodė ir „Drąsos kelio“ suvažiavime Kaune, kuris dėl žmonių stokos neįvyko.

„Kiek žinau sirguliavo, bet gal dar ateis, nes tik 12 valandą“, - svarstė A. Patackas bei pridūrė, kad su N. Venckiene itin artimai nebendrauja.

„Drąsos kelio“ lyderė N. Venckienė į telefono skambučius antradienį neatsakė.

N. Venckienei posėdyje atstovauja „Drąsos kelio“ pirmininkas J. Varkala. Paklaustas, kokia liga parlamentarė serga, J. Varkala minėjo infekciją ir nuovargį, tačiau sakė per daug neklausinėjęs ir nieko konkretaus nežinantis.

„Infekcija yra, užgultis yra. Manęs paklausė, ar galiu paskaityti, sakau - gerai, paskaitysiu. Aš suprantu žmogų tokioje valandoje: nuovargis tiesiog. Suprantu ją, visi linki: stiprybės jums, stiprybės jums, telefonas nuolat skamba, bet kartais ir patylėti šalia gerai negu visos tos banalybės. Suprantu, kad ji pavargus yra, bet nesiknaisioju", - sakė J. Varkala.

Svarsto nedalyvaujant

Laikinosios komisijos, kuri nagrinėjo N. Venckienės neliečiamybės klausimą, pirmininkas, socialdemokratas V. Saulis DELFI teigė manantis, kad N. Venckienei posėdyje nedalyvaujant Seimas turės apsispręsti – ar tęsti klausimą parlamentarei nedalyvaujant, ar palaukti, kol „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė atvyks į posėdį.

„Matyt, spręstų Seimas. Statute parašyta, kad komisijos pirmininkas arba įgaliotas asmuo pateikia rezoliucijos projektą, atsako į klausimus, toliau žodis suteikiamas, vaizdžiai tariant, kaltinamajai – ji irgi turi teisę atsakinėti į klausimus. Po to pasisako du „už“, du „prieš“. Toks niuansas yra. Aš irgi turiu tokią informaciją (kad N. Venckienės posėdyje nebus – DELFI)“, - teigė V. Saulis.

Parlamentaro teigimu, Seimo Statute nėra nurodoma, kaip elgtis, jeigu posėdyje, kuriame svarstomas konkretaus asmens neliečiamybės klausimas, pats asmuo nepasirodo.

„Iš tikrųjų kursime precedentą, ką padarysi“, - sakė socialdemokratas.

Seimo Statute nurodoma, kad diskusijoje svarstant Seimo nario neliečiamybės klausimą dalyvauja pats Seimo narys, kurio klausimas sprendžiamas, ar kitas jo įgaliotas parlamentaras.

DELFI primena, kad Garliavos šturmo vaizdo įrašą pamačiusi laikinoji Seimo komisija nusprendė siūlyti leisti atimti teisinę neliečiamybę iš „Drąsos kelio“ frakcijos lyderės N. Venckienės, bet galutinį verdiktą dar turi tarti Seimas.

Generalinis prokuroras Darius Valys yra nurodęs šešis Baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos norima N.Venckienei pateikti įtarimus.

Pasak generalinio prokuroro, ikiteisminių tyrimų metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad N. Venckienė 2010 m. lapkričio 17 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo patalpose viešai užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą.

„Čia ne pabaiga, aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs. Jūs pamatysit, praeis dveji, penkeri metai – ir viskas išlįs. Tegu jie negalvoja, kad jie dabar užgesino viską, būdami korumpuoti, kyšininkai, ir iškrypėlių klaną gindami, čia taip nebus“, - tai žodžiai, kuriais N. Venckienė 2010 m. lapkričio 17 d. apibūdino Panevėžio miesto apylinkės teismą, nutraukusį baudžiamąją bylą prieš vienintelį pedofilijos bylos įtariamąjį Andrių Ūsą.

N. Venckienė taip pat įtariama nevykdžiusi Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo, kuriuo buvo įpareigota skubiai perduoti tuo metu globotą brolio Drąsiaus Kedžio dukrą mažametės mamai Laimutei Stankūnaitei.

Seimo nare tapusi buvusi teisėjai pateikiami įtarimai ir dėl trukdymo antstolei. N. Venckienė taip pat įtariama 2012 metų gegužės 17 d. piktnaudžiavusi vaiko atstovo teisėmis, psichiškai gniuždžiusi L. Stankūnaitės dukrą, panaudojusi fizinį smurtą prieš L. Stankūnaitę ir prieš policijos pareigūną.

Primename, kad N. Venckienės teisinį imunitetą buvo panaikinusi Vyriausioji rinkimų komisija, kai „Drąsos kelio" lyderė buvo kandidatė į Seimo narius. Imunitetą N. Venckienei buvo panaikinęs ir praeitos kadencijos Seimas, nes būdama teisėja N. Venckienė taip pat turėjo teisinę neliečiamybę.

Kaip žinoma, Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011 m. metų gruodžio 16-ąją nusprendė N. Venckienės mirusio brolio D. Kedžio ir jo sugyventinės L. Stankūnaitės dukrą, kurią globojo N. Venckienė, perduoti motinai.

Sprendimas, pasitelkus dideles policijos pajėgas, įvykdytas 2012 m. gegužės 17-ąją.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Vienos kraupiausių žudynių istorijoje: odekolono vonios – vienintelis būdas atsikratyti kraujo dvoko (165)

„Degtinę, kaip patys suprantate, maukdavo iki sąmonės netekimo. Sakykite, ką norite, bet darbas...

Naktinis reidas Vilniuje: girtus vairuotojus gaudė ir policija, ir pareigingi piliečiai (7)

Naktį iš penktadienio į šeštadienį reidą surengę Vilniaus kelių policijos pareigūnai vėl...

Šalis su 4 500 eurų vidutine alga stebina kainomis (108)

Nors Šveicarijos vidutinis atlyginimas „į rankas“ yra didesnis nei Lietuvoje kone 7 kartus, kai...

Šaltis smogs kaip reikiant: –15 laipsnių bus ne riba (17)

Žiemos gerbėjai gali džiūgauti, nes sniegu ir žiemišku šaltuku dar kurį laiką tikrai...

Baikerio Kilkaus nužudymu įtariamas Baltrūnas griebėsi naujos taktikos (413)

Prieš daugiau kaip tris mėnesius mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus tyčiniu nužudymu...

Tryliktasis Dakaro etapas: puikiai pasirodęs Žala finišą pasiekė 9-oje vietoje, Juknevičius ir Vanagas dvidešimtuke (524)

Priešpaskutinis 2018 metų Dakaro etapas Lietuvos komandoms klojosi lyg iš natų. Geriausiai sekėsi...

Papasakojo, kas Kaune dedasi vakarais: be dujų balionėlio į gatvę nekelia kojos (481)

„Apie 22 val. laukiau autobuso ir telefonu kalbėjau su drauge. Stotelėje sėdėjęs aiškiai...

„AX Armani“ su naudingais lietuviais paskutinę sekundę triumfavo Vitorijoje, CSKA paėmė „Pao“ tvirtovę „Real“ krito Malagoje (10)

Viena autsaiderių Milano „AX Armani“ (6/13) Eurolygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės....

Nesušalkite! 6 pozos, tinkamos seksui po antklode (44)

Neatsisakykite meilės žaidimų vien dėl to, kad kambaryje yra vėsu.

Kaip buvo „taisoma“ nomenklatūrininkų sveikata (168)

Dažnas vyresnio amžiaus skaitytojas atsimena sovietmečiu sklidusius gandus apie tai, kad įtakingus...