Be, A. Šedžiaus, į Etikos ir procedūrų komisiją pasiūlyta Zita Užlytė.

Dėl abiejų kandidatų Seimas balsavo atskirai.

Sprendžiant dėl A. Šedžiaus kandidatūros, Evaldas Jurkevičius ragino palaikyti tokį siūlymą. Esą jis Etikos ir procedūrų komisijos nepagadintų ir netgi galėtų „pasigalynėti“ su komisijos vadovu Algimantu Salamakinu.

Tuo tarpu Vida Marija Čigriejienė tvirtino, esą A. Šedžius – „rekordininkas pažeidžiant Seimo statutą“, ir jo paskyrimas diskredituotų Etikos ir procedūrų komisiją.

Už A. Šedžiaus paskyrimą etikos sargu balsavo 25 Seimo nariai, prieš – 12, susilaikė 39, tad Etikos ir procedūrų komisijos nariu jis netapo.

Pats A. Šedžius konservatorę V. M. Čigrijienę kaltino dezinformacija – esą jis buvo svarstomas Etikos ir procedūrų komisijoje, bet nė sykio nenustatyta, kad jis pažeidė Seimo statutą.

Konstantas Ramelis, kurį komisijoje turėjo pakeisti A. Šedžius, pareiškė nenorįs toliau dirbti su A. Salamakino vadovaujamais etikos sargais.

Tuo tarpu Z. Užlytės kandidatūrai pritarta. Už jos paskyrimą balsavo 83 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė taip pat 1. Z. Užlytė komisijoje keičia Donaldą Meiželytę, jau kurį laiką nebedalyvavusią etikos sargų veikloje.

K. Ramelio vieta palikta tuščia.

„Tvarkiečių“ frakcijos seniūnas Valentinas Mazuronis teigė, kad sprendimu atmesti A. Šedžiaus kandidatūrą Seimas parodė nepagarbą mišriai Seimo narių grupei, kuri turėjo teisę į komisiją deleguoti savo atstovą. Jis ragino apskritai netvirtinti tokios sudėties Etikos ir procedūrų komisijos.

Siūlančiųjų netvirtinti komisijos netrūko – tokią poziciją išsakė Vydas Gedvilas, Saulius Pečeliūnas ir dar keletas Seimo narių. Etikos ir procedūrų komisija vadinta politizuota, neveiksnia ir netgi kompromituojančia Seimą.

Balsuojant dėl naujos sudėties komisijos su Z. Užlyte, bet be A. Šedžiaus, už pasisakė 69 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 15.

Taigi komisija patvirtinta, tačiau viena vieta joje lieka neužimta.

Pats A. Šedžius piktinosi, kad jis komisijos nariu netapo, o visuotinį nepasitenkinimą esą keliantis A. Salamakinas kaip buvo jos pirmininku, taip ir liko.

Algimantas Salamakinas yra melagis ir šmeižikas. Labai noriu būti iškviestas į komisiją pasiaiškinti. Atsinešiu teismo sprendimą“, - sakė A. Šedžius.