Joje įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys parlamentarai akcentuoja atsakingų asmenų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbą nukentėjusiesiems.

„Lietuvos Respublikos Seimas (...) griežtai smerkia Rusijos Federacijos tęsiamą karinę agresiją, sistemingai ir dideliu mastu, remiant Rusijos Federacijos politikams, panaudotą ir toliau naudojamą seksualinį smurtą bei kitus prieš Ukrainos žmones vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui“,- sakoma rezoliucijos projekte „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems.“

Šiuo dokumentu Seimui siūloma kreiptis į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą, į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą. Šias institucijas ketinama paraginti imtis visų pagal jų kompetenciją įmanomų veiksmų, siekiant ištirti Rusijos Federacijos vykdomus seksualinius ir kitus nusikaltimus bei padėti nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Seimas taip pat ketina paraginti Lietuvos ir kitų valstybių vyriausybes inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kad jų valstybių teritorijoje esančioms Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytų seksualinių nusikaltimų aukoms būtų suteikta visa reikiama medicininė ir psichologinė pagalba.

Dokumento projekte reiškiamas palaikymas visiems ukrainiečiams, prieš kuriuos Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos panaudojo seksualinį smurtą ar bet kuriuo kitu būdu pažeidė jų tarptautinės teisės saugomas žmogaus teises.

Seksualinis smurtas karo metu yra, kaip pažymima dokumento projekte, nusikalstama veika, kvalifikuojama kaip nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto nuostatas.

Rezoliucijos projekto autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, naudodamasi universaliosios jurisdikcijos principu, vykdo ikiteisminį tyrimą dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksmų Ukrainoje, nes Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, įskaitant ir atsakomybę už išžaginimą, seksualinį prievartavimą, įtraukimą į seksualinę vergovę, vertimą užsiimti prostitucija bei priverstinį apvaisinimą ar sterilizavimą, kai dideliu mastu ar sistemingai vykdoma valstybės politika užpuldinėti civilius.

Seimas ketina pakviesti kitas valstybes pasinaudoti universaliosios jurisdikcijos principu ir pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms priklausančių asmenų Ukrainos teritorijoje įvykdytų ir tebevykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tarp jų ir nusikaltimų, susijusių su sisteminiu seksualiniu smurtu.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją