Ša­ly­je dau­gė­ja vy­rų kri­zių cen­trų, ta­čiau daž­nam įvai­rių prob­le­mų tu­rin­čiam stip­rio­sios ly­ties at­sto­vui vis dar gė­da pra­ver­ti to­kių įstai­gų du­ris.
© Shutterstock nuotr.

Kaip rašo „Lietuvos žinios“, pa­pras­tai jo­se lan­ko­se tie, ku­riuos tai da­ry­ti pri­ver­čia teis­mai, ir tie, ku­rie jau­čia­si ne­be­tu­rin­tys nei kur ei­ti, nei ko pra­ras­ti. Dar vi­sai ne­se­niai vy­rų kri­zių cen­trai vei­kė tik Vil­niu­je ir Kau­ne. Bai­gian­tis 2013-ie­s.

Pir­ma­sis Vil­niaus vy­rų kri­zių cen­tras gy­vuo­ja nuo 2001 me­tų. Jo įkū­rė­jas žur­na­lis­tas Al­gir­das Meš­kaus­kas tei­gė šio cen­tro idė­ją par­si­ve­žęs iš da­ly­ki­nės vieš­na­gės po Skan­di­na­vi­jos ša­lis. Ten jam te­ko su­si­pa­žin­ti su to­kių įstai­gų veik­la. „Nes­lėp­siu, kai iš­gir­dau apie to­kį cen­trą, ma­ne šo­ki­ra­vo vien jo pa­va­di­ni­mas. Tuo­met ne­įsi­vaiz­da­vau, kad vy­rai ga­li pa­tir­ti kri­zių, dėl to smur­tau­ti ar tap­ti smur­to au­ko­mis“, - pri­si­pa­ži­no A.Meš­kaus­kas. Ta­čiau la­bai grei­tai jis su­vo­kė, kad par­amos stip­rio­sios ly­ties at­sto­vams ti­krai rei­kia, to­dėl su­sku­bo kur­ti vy­rų kri­zių cen­trą Lie­tu­vos sos­ti­nė­je. A.Meš­kaus­kas pri­si­mi­nė, kaip iš pra­džių ne­drą­siai, o pa­skui ga­na gau­siai į jo įkur­tą įstai­gą pra­dė­jo ei­ti prie sky­ry­bų slenks­čio at­si­dū­rę ar­ba jas jau iš­gy­ve­nę vy­rai ir ieš­ko­ti tei­si­nės bei psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos.

Ute­nos aps­kri­ties vy­rų kri­zių cen­tro di­rek­to­rius Egi­di­jus Kor­ne­vas - pe­da­go­gas, dir­ban­tis Ute­nos vai­kų glo­bos na­muo­se. Su jų di­rek­to­re Dia­na De­vei­kie­ne pe­da­go­gas ir įkū­rė vy­rų kri­zių cen­trą. Jis vei­kia nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio. „Pir­mas į mū­sų cen­trą krei­pė­si ran­ką prieš žmo­ną pa­kė­lęs, to­dėl į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­te­kęs vy­ras. Žmo­gus ti­ki­no ne­be­ma­tan­tis pra­smės gy­ven­ti ir klau­sė mū­sų, ar jam dar ga­li kas nors pa­dė­ti“, - pa­sa­ko­jo E.Kor­ne­vas. Anot jo, jau po tri­jų kon­sul­ta­ci­jų šis ne­lai­mė­lis ra­do jė­gų gy­ven­ti.

An­tro šio vy­rų kri­zių cen­tro lan­ky­to­jo is­to­ri­ja, ga­li­ma sa­ky­ti, pi­kan­tiš­ka. Ve­du­sį vy­rą pra­dė­jo at­akuo­ti jau­nys­tės lai­kų drau­gė. Mo­te­ris tvir­ti­no au­gi­nan­ti jo vai­ką ir rei­ka­la­vo šį iš­lai­ky­ti. „Ka­dan­gi tas vy­ras su žmo­na at­ža­lų ne­su­si­lau­kė, mes jį įti­ki­no­me, kad tu­rė­ti vai­kų - di­džiu­lis džiaugs­mas. Jis tai su­pra­to ir da­bar ne­be­si­jau­čia toks ne­lai­min­gas, koks bu­vo iki tol“, - kal­bė­jo E.Kor­ne­vas. Jis pri­si­mi­nė dar vie­ną iš­skir­ti­nį at­ve­jį, kai į kri­zių cen­trą pa­skam­bi­no vy­ras ir pa­si­guo­dė, kad žmo­na jį iš­va­rė iš na­mų. Žmo­gus pra­šė prie­globs­čio. Vy­ras bu­vo pa­kvies­tas lan­ky­ti kur­sus ir ban­dy­ti iš­mok­ti gy­ven­ti taip, kad dau­giau ne­be­tek­tų pa­lik­ti na­mų.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Prorusiški separatistai rado naują taikinį: pasakoja kraupią istoriją apie Lietuvos karius (296)

Lietuvių kariai Ukrainoje išprievartavo mažametes mergaites, o vietos pareigūnams atsisakius...

Banko akibrokštas: liepia algą pervesti į jo sąskaitą, kitaip pakels palūkanas (51)

Bankų klientai turėtų labai atidžiai skaityti pasirašomų sutarčių sąlygas ir ne visada...

D. Britanijos privalumas kovojant su IS – griežta ginklų kontrolė šalyje (4)

Praėjusią savaitę Londone surengtas sprogdinimas. Tai dar vienas liudijimas, kad po ilgo...

Orai: pagaliau galėsime mėgautis rudeniu (6)

Antroje savaitės pusėje pamažu įvyks permainos. Ketvirtadienis dar nieko naujo neatneš, o nuo...

Baisi smegenų liga, kurią signalizuoja prastėjanti atmintis patarimai sergantiems ir jų artimiesiems (1)

Alzheimerio liga kasmet kamuoja vis daugiau žmonių, prognozuojama, kad po 30 metų ja sirgs net...

Vilniuje pabiro konteineriai su vištomis dėl įvykio apsunkintas eismas (17)

Vilniuje Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankirtoje iš sunkiasvorio automobilio iškrito...

Vokietijos specialistų naudotų automobilių ataskaita: „Ford Mondeo“ po 100 tūkst. kilometrų

DELFI su žurnalu „ Auto Bild Lietuva“ tęsia straipsnių seriją, kuriais kviečia skaitytojus...

Piratai siunčiasi vis daugiau: įvardijo, kas agresyviausi (12)

Visame pasaulyje didėja muzikos piratavimo apimtys: 40 proc. vartotojų siunčiasi nelicencijuotos...

7 netikėtos priežastys, dėl kurių slenka plaukai (1)

Galbūt jums atrodo, kad nuo plaukų slinkimo kenčia tik pagyvenę vyriškiai, tačiau ši problema...

Su realybe susitaikęs Š. Jasikevičius: laukia daug darbo (9)

Kauno „Žalgiris“ naująjį LKL sezoną pradėjo vangoku žaidimu, bet užtikrinta pergale...