Anot P. Vaitiekūno, J. Prigožino žygis parodė vidinį Rusijos silpnumą.

„Parodė vidinį Rusijos silpnumą visur: ir kariniuose dalykuose, ir organizaciniuose, ir fronto dalykuose, nes fronte labai reikšmingą vaidmenį vaidino būtent Prigožino samdiniai, „Wagneriai“ vadinamieji – jie buvo profesionalūs. Aš nekalbu apie tuos kalinius, kuriuos jis mobilizavo – tai buvo patrankų mėsa“, – aiškino jis.

Pašnekovo teigimu, iki šiol tikrųjų „Wagner“ karininkų profesionalumas nekėlė abejonių, tačiau žygis parodė, kad J. Prigožinui tebuvo svarbu spręsti savo asmenines problemas ir jas jis sprendė „Wagner“ karių sąskaita.

Petras Vaitiekūnas

Prievartos monopolija

„Bet kuri autoritarinė valstybė, kokia yra Putino Rusija, turi prievartos monopoliją ar bent jau turėti prievartos monopoliją. Aš įsivaizduoju, kad Rusijoje ta struktūra, kurią per vidaus reikalų ministeriją valdo Putinas, vienas dalykas yra daužyti demonstrantus, per kariuomenę kariauti, vykdyti uždavinius užsienyje, bet jis įkūrė dar trečią struktūrą, kuri jam sprendė klausimus ir pasaulyje, nemaišant Vyriausybei“, – mintimis dalijosi A. Valionis.

Anot jo, Putinas galvoja, kad jis gali valdyti įvairias struktūras, tačiau dabar paaiškėjo, kad Prigožinas nėra iki galo kontroliuojamas.

„Gynybos ministerija ne iki galo konsoliduota, veikli, energinga, kad net ir vidaus problemas sugebėtų spręsti. Kada Prigožinui buvo liepta įsijungti į kariuomenės struktūras, kariuomenės gretas, pasirašyti kontraktus su Šoigu – jis bandė priešintis ir įtakoti Putiną, kad taip neįvyktų, nes jis supranta, kad jo galia dingsta, jam tapus pavaldžiu“, – teigė pašnekovas.

Antanas Valionis

Akivaizdu, jog Prigožinas kovoja už savo įsivaizduojamas teisęs. Jo maištas – tai pavyzdys, kuris gali būti užkrečiamas: jeigu taip gali pasielgti vienas, galbūt galės ir kitas? Anot A. Valionio, žiniasklaidoje pasirodė daug informacijos apie tai, kad tie, kurie pamatė, koks silpnas yra režimas, dabar galėtų imtis likviduoti Putiną.

„Bet jie puikiai supranta, kad žudikai, atėję į valdžią, neįgys legitimumo Vakarų civilizacijos akivaizdoje ir todėl dabar planuojama spausti Putiną, kad jis neitų į kitų metų prezidento rinkimus, kad tai būtų procesas, kuriame Putinas arba nedalyvauja, arba pralaimi, o atėję į rinkimus – keičia taktiką ir sako, kad mes legaliai atėjome ir dabar tarkimės, kaip mums išeiti iš šitos situacijos“, – teigė A. Valionis.

Anot jo, tai yra scenarijus, kuris mažai ką įtikins, tačiau mes jau gyvename tokiame laike, kada sunku pasakyti, kas tiesa, o kas melas.

Problemos viduje

P. Vaitiekūnas sutiko su mintimi, kad dabar įvairiausiais būdais bus stengiamasi patraukti Putiną į šalį, nes jis nebeatlieka savo vaidmens, nes, anot jo, Prigožinas išryškino konkrečias Rusijos ir Putino problemas.

„Jis eilinis banditas, eilinis mafijozas, gabus žmogus, sukūręs neįtikėtinus dalykus: ir tą privačią kariuomenę, kurią laikė, uždirbęs milijardus, į karą atvedęs profesionalią kariuomenę, bet mafijos taisykles jis pažeidė. Taip, kaip ir jis įpratęs visą savo gyvenimą gyventi“, – apie Prigožiną kalbėjo P. Vaitiekūnas.

Anot jo, pačios Rusijos griuvimo scenarijus galėtų turėti kelias versijas.

„Taikus arba netaikus, mus užkabinantis arba neužkabinantis, su gaujų skverbimusi per sienas su Europos Sąjungos šalimis, branduolinio ginklo kontrole išliekančia arba praradus branduolinio ginklo kontrolę, išsišliaužiojant branduoliniam ginklui į pašales kaip tarakonams, kas būtų pasaulinė problema, bet visas šias problemas mes išspręstume. Kol kas reikia išspręsti viena vienintelę problemą – Putino problemą“, – teigė P. Vaitiekūnas.

Jo teigimu, bet kas, atėjęs po Putino, suteiktų šaliai naujas galimybes.

„Gali situacija pablogėti, bet ji gali ir pagerėti. Be to, Putinas negali išeiti iš karo su Ukraina, o, atėjęs jo įpėdinis, negalėtų to karo tęsti, todėl, kad jis turėtų aiškinti, kodėl jis ateina vietoj Putino ir ką jis darys kitaip, o pagrindinis dalykas yra karas, kuris atėjo į Rusiją“, – teigė pašnekovas.

Anot jo, esminė Rusijos problema šiuo metu yra tai, kad ten nėra nei valstybės, nei ją kuriančio žmonių intereso.

„Žmonės nebalsuoja, nieko nerenka – jokios atsakomybės nėra. Yra Putino interesas, yra Si Dzinpingo interesas. Jau amerikonų spaudoj vis dažniau ir dažniau pasirodo straipsniai, kad mes turime net ne Kinijos interesą, kurį atstovavo kolektyvinis komunistų partijos organas, o asmeninį Si Dzinpingo interesą ir ypač tai ryšku Rusijoje“, – teigė jis.

Rusija

A. Valionio teigimu, Putino valstybė – sudėtingas mechanizmas.

„Pusė turbūt visų gubernatorių yra buvę jo apsauginiais ar artimais žmonėmis – jis kuria savo patikimų žmonių ratą, kuris jį apsaugo ir jis atsilygina jiems lojalumu, už jų lojalumą jam. Netgi Prigožino konflikto metu, manau, buvo kažkoks lojalumų balansas surastas ir problema išspręsta iki tiek, kad tas, ant kurio dabar „važiuoja“ visa Rusijos propaganda – normaliai skraido į Peterburgą, tvarko savo reikalus, gauna pinigus ir taip toliau“, – teigė jis.

Anot A. Valionio, šias situacijas visi analizuoja ir dar ilgai analizuos kaip politinį procesą.

Prigožino eros pabaiga

Anot P. Vaitiekūno, Prigožino istorija jau turėtų būti baigta.

„Aš labai nustebau, kad apie jį rašo, kad jis čia skraido kažkur, pinigus atgauna. Manau, kad jo vaidmuo jau suvaidintas ir jis į istorinę areną nebesugrįš“, – teigė pašnekovas.

Tačiau, jo teigimu, tai neturėtų sustiprinti Putino įvaizdžio.

„Nesustiprins nei įvaizdžio, nei Putino, nes aiškiai išvirto tie Rusijos mafijiniai viduriai. Visas pasaulis pamatė, kokia ji yra silpna, valdoma banditiškos valdžios“, – teigė P. Vaitiekūnas.

Prigožinas, Putinas 2010 m.

Ką pamatysime toliau?

„Manau, kad procesai Rusijoje yra gilūs ir greiti. Manau, artimiausiomis savaitėmis mes pamatysime visiškai kitą vaizdą. Regionuose yra neramu. Rusija yra virš 90 regionų subjektų apjungusi ir jų interesai visiškai nesutampa nei su mafijos, nei su Putino klano interesais. Jiems užtektų tiesiog pareikšti savo interesą. Tie regionai yra tautos, valstybių užuomazgos – jie vestų prie kitos Rusijos“, – dalijosi P. Vaitiekūnas.

Tačiau A. Valionis teigė, jog tai yra itin optimistiškas mąstymas.

„Aš esu labiau pesimistiškas. Mane labiau domina kitas dalykas – gilūs, negatyvūs procesai ekonomikoje. Jeigu dabar iš tikrųjų biudžeto deficitas jau per pirmus tris mėnesius viršijo planuotą metinį ir artėja prie 100 rublių už dolerį, kas yra Rusijos valstybei naudinga, bet žmonėms tai atsiliepia tiesiogine infliacija ir kainų augimu, tai tie sukelti neramumai išprovokuos vieną procesą, kad žmonės pradės domėtis“, – teigė jis.

Anot jo, kai žmonės pajus tuos dalykus – pradės kilti neramumai.

„Kitas dalykas – žuvusių žmonių skaičius pasieks kažkokią kritinę masę. Ką kalba patys rusai užsienyje gyvenantys, tai, kad apie 5-7 tūkstančiai Rusijos karių žūsta kasdien Ukrainos fronte. Neaišku, ar jie patys spėlioja, kokią kritinę masę turi pasiekti žuvusių skaičius, kad galų gale įvyktų tas sukrėtimas ir išblaivėjimas“, – teigė A. Valionis.

Maskva

Pašnekovas atskleidė ir tai, kokį scenarijų mato Vakarai.

„Pirmas scenarijus, kurį mato Vakarai – tai galimybė išlaikyti Rusiją tokią pačią, sudaryti jai, naujai demokratinei didžiajai Rusijai, alternatyvią pagalbą ir alternatyvą vystytis, kad ji nedreifuotų link Kinijos, neišsidaužytų į smulkius darinius, kada negalėtum sukontroliuoti nei branduolinio ginklo, nei savo sienų, dėl didelių migrantų skaičių ir taip toliau. Toks yra scenarijus numeris vienas ir į jį atsakydami ukrainiečiai irgi vienareikšmiškai teigia, kad jie eis tik iki savo sienų ir neis toliau“, – dalijosi A. Valionis.

Visą laidą galite klausyti Žinių radijo portale: