Galutinį politinį teisinį sprendimą dėl to turėtų priimti Lietuvos parlamentarai.

Kaip žinoma, 2004-aisiais apkaltos būdu iš prezidento pareigų pašalintam R. Paksui iki gyvenimo pabaigos uždrausta siekti aukščiausių politinių pareigų, kurias pradedant eiti reikia prisiekti.

Tačiau šių metų pradžioje Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) Strasbūre nusprendė, kad apkaltos būdu pašalintam prezidentui Lietuva pritaikė neadekvačiai griežtą bausmę, iki gyvenimo pabaigos apribodama jam galimybę dalyvauti Seimo rinkimuose - esą toks sprendimas neatitinka Europos žmogaus teisių konvencijos reikalavimų ir "yra neproporcingas".

Todėl premjeras Andrius Kubilius sudarė specialią teisininkų darbo grupę, kuri turi pasiūlyti Vyriausybei, kaip derėtų pasielgti šiomis aplinkybėmis.

Pasak darbo grupės vadovės, Vyriausybės atstovės EŽTT Elvyros Baltutytės, 8 teisininkų darbo grupė įpareigota dirbti iki gegužės pabaigos.

Tačiau E.Baltutytė atsisakė komentuoti, kokios gali būti teisinės R.Pakso klausimo sprendimo alternatyvos. "Kai jos bus priimtos, tada ir bus komentuojamos. O kol kas nieko negaliu pasakyti šiuo klausimu", – sakė pareigūnė.

Kai Strasbūro teismas paskelbė savo išvadą, teisininkai ir politikai diskusijose minėjo, kad galėtų būti siūloma keisti Konstituciją ir įstatymus – nustatyti, kad priesaiką sulaužiusiems ir dėl to iš pareigų apkaltos būdu pašalintiems asmenimis apribojimai dalyvauti rinkimuose galiotų ne iki gyvenimo pabaigos, bet 5, 10 ar net 20–25 metus.

Jeigu būtų nuspręsta nustatyti 5 metų apribojimų laikotarpį, Tvarkos ir teisingumo partijos lyderiui gali būti suspėta leisti dalyvauti 2012 m. Seimo rinkimuose. Jeigu bus nustatytas ilgesnis periodas, tuomet R.Paksas galės į Seimą kandidatuoti ne anksčiau kaip 2016 m.

Dėl to, kad turėtų būti nustatytas laikotarpis, per kurį R.Paksui ir kitiems per apkaltą pašalintiems pareigūnams būtų draudžiama kandidatuoti į Lietuvos parlamentą, sutarė bemaž visi teisininkai. Tačiau diskutuojama, kokio ilgio galėtų būti šis laikotarpis.

EŽTT taip pat nepasakė, kokia apribojimų trukmė turėtų būti nustatyta, ir paliko tai spręsti pačiai Lietuvai.