Prezidentas Rolandas Paksas pareiškė turįs žinių, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) vestoje ir jo perimtoje operatyvinėje byloje dėl alkoholio bendrovės "Alita" privatizavimo trūksta dokumentų, ir pareikalavo Generalinės prokuratūros ištirti jų dingimo aplinkybes.
Rolandas Paksas
© ELTA
Spaudos konferencijoje antradienį R.Paksas teigė, kad byloje trūksta 12-kos dokumentų, kuriuos jis perduoda Generalinei prokuratūrai. Prezidentas neatsakė į klausimą, iš kur gavo tuos trūkstamus dokumentus, pasiūlęs teirautis Generalinės prokuratūros.

Jis reikalauja prokurorų ištirti dokumentus, pokalbių telefonu įrašus ir jų išklotines, susijusius su "Alitos" privatizavimu. Prezidentas taip pat reikalauja ištirti, ar VSD pareigūnai galėjo suklastoti dokumentus, taip pat ar "kai kurie" socialliberalų vadovai negalėjo daryti įtakos "Alitos" privatizavimui, ar kai kurie VSD pareigūnai nepažeidė valstybės paslapčių apsaugos ir valstybės tarnybos įstatymų.

A.Paulauskas neigia daręs neteisėtą įtaką

Naujosios sąjungos (socialliberalų) lyderis, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas įtarimus socialliberalams pavadino "bandymu mesti jauką visuomenei" ir neigė, jog jis pats ar kiti socialliberalai darė neteisėtą įtaką bendrovės privatizavimui.

"Esu įsitikinęs, jog neturėjome jokių blogų kėslų, o atvirkščiai, siekėme, kad "Alita" būtų privatizuota skaidriai, objektyviai ir su didžiausia nauda", - žurnalistams antradienį sakė Seimo vadovas.

A.Paulauskas yra raginęs surengti pakartotiną privatizavimo konkursą, kai iš jo buvo pašalintas pirmosios vietos laimėtojas.

"Alitos" privatizavimo konkurso nugalėtoju buvo paskelbtas Italijos įmonių grupės "Bosca" vadovas bei savininkas Luigiterzo Bosca (Luidžitercas Boska), tačiau jam nustatytu laiku neatvykus parafuoti akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, iš konkurso jis buvo pašalintas.

"Tai negalima vadinti įtakojimu neteisėtiems veiksmams, aš, atvirkščiai, įtakojau, kad būtų skaidriai ir objektyviai šitas procesas vykdomas", - teigė A.Paulauskas.

Prezidentas teigė, kad byloje radęs du dokumentus su identiška registracijos data ir numeriu, tačiau skirtingu turiniu. R.Paksas taip pat teigė, jog VSD nepateikė visos turimos informacijos bylos dėl "Alitos" privatizavimo tyrimą kontroliuojančioms teisėsaugos institucijoms.

VSD kategoriškai atmeta prezidento įtarimus

Valstybės saugumo departamentas (VSD) antradienį kategoriškai atmetė prezidento Rolando Pakso įtarimus klastojus dokumentus alkoholio bendrovės "Alita" operatyvinėje byloje ir priminė apie savo teisę reikalauti teisinės atsakomybės už nepagrįstus kaltinimus.

"VSD dar kartą kategoriškai pareiškia, kad kol byla buvo saugumo departamento žinioje, jokie duomenys iš jos nebuvo išimti, slepiami ar kaip nors klastojami", - pažymima antradienį išplatintame VSD pareiškime.

Prezidentas antradienį pareiškė turįs žinių, kad jo iš VSD perimtoje operatyvinėje byloje dėl "Alitos" privatizavimo trūksta dokumentų, ir pareikalavo Generalinės prokuratūros ištirti jų dingimo aplinkybes.

"Už įvairių asmenų reiškiamas užuominas bei tiesioginius kaltinimus klastojimu VSD pasilieka teisę reikalauti teisinės atsakomybės", - pažymima pareiškime.

Jame taip pat primenama, kad Lietuvos įstatymai griežtai reglamentuoja operatyvinės informacijos perdavimo tvarką ir institucijų kompetenciją. "VSD, neturėdamas operatyvinės bylos, negali teikti pirminės operatyvinės informacijos", -pažymima pareiškime.

Jame paaiškinama, kad bendrovės "Alita" privatizavimo byla yra darbinė operatyvinio tyrimo byla, kurioje, be kitų duomenų, atsispindi susirašinėjimas tarp VSD padalinių, įvairūs planai, netgi juodraščiai, ir visi joje esantys dokumentai yra skirti vidiniam departamento naudojimui.

Anot pareiškimo, VSD Alytaus apygardos skyriaus vadovas Albertas Sereika buvo atsakingas už šios bylos tinkamą tvarkymą ir joje esančių duomenų apsaugą bei apskaitą.

"Neteisėtai paėmus "Alita" operatyvinę bylą, tolimesnis tyrimas yra sutrikdytas ir netgi sužlugdytas. Šiuo metu yra neaišku, kas už tai bus atsakingas", - pažymima pareiškime.

VSD teigimu, tyrimas nebuvo baigtas, todėl galutiniai sprendimai taip pat nebuvo priimti ir nebuvo galutinai įvertinta informacija pagal jos patikimumo laipsnį. Todėl tik atlikus šiuos veiksmus, gali būti sprendžiamas klausimas dėl informacijos įvertinimo ir galimybės panaudoti operatyvinę informaciją įrodymams rinkti pagal Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus.

Pareiškime primenama, kad praėjusią savaitę speciali VSD komisija konstatavo, jog atlikus tarnybinį tyrimą jokių bendrovės "Alita" operatyvinės bylos tyrimo eigos dokumentų klastojimo atvejų nenustatyta. "Šiuo metu jokių naujų duomenų, galinčių pakeisti šią nuomonę taip pat nėra gauta", - pažymima VSD pareiškime.

R.Paksas atidavė Generalinei prokuratūrai bylą dėl "Alitos"

Antradienį R.Paksas atidavė Generalinei prokuratūrai operatyvinę bylą dėl "Alitos", kurią jam iš Alytaus VSD padalinio, pažeisdamas įstatymus, jam atvežė tuometinis padalinio vadovas Albertas Sereika. Pastarasis už šį poelgį neteko tarnybos VSD, bet buvo priimtas dirbti į Prezidentūrą.

Generalinės prokuratūros prokurorė Ona Rojūtė antradienį popiet išsivežė iš Prezidentūros operatyvinę Valstybės saugumo departamento (VSD) medžiagą apie alkoholio bendrovės "Alita" privatizavimą, kurią buvo perėmęs prezidentas Rolandas Paksas.

Prokurorė, lydima prezidento patarėjo valstybės saugumo klausimais Evaldo Vaitkaus ir dviejų prezidento asmens sargybinių, apie 14 valandą išėjo per vidinį išėjimą į Prezidentūros kiemą, kur sėdo į jos laukusį automobilį ir išvyko.

Nors žurnalistams kilo daug klausimų, susijusių su "Alitos" byla, prezidentas atsakymus į beveik kiekvieną jų siūlė ieškoti Generalinėje prokuratūroje.

"Yra pažymos originalios su parašais, jos yra išlikusios, yra pažymos be parašų su skirtingu turiniu. Ir tą medžiagą, ir aną aš atidaviau Generalinei prokuratūrai", - teigė R.Paksas.

"Kategoriškai atmetu jūsų teiginius apie kažkokiu išplėšimus, ar kokius tai klastojimus, esančius čia (Prezidentūroje - BNS). Tą įrodo ir pats bylos turinys", - teigė R.Paksas.

Prezidentas tikino, kad A.Sereikai ir jo patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Romualdui Algirdui Senovaičiui vežant medžiagą iš Alytaus į Vilnių, dokumentai negalėjo dingti.

"Tie dokumentai yra. Ir vieni, ir kiti duodami Generalinei prokuratūrai. Tik vienų dokumentų nėra pagrindinėje byloje, bet visi originalai yra. Jie sudėti į atskirą krūvą. Jie atiduodami Generalinei prokuratūrai", - teigė R.Paksas.

R.Paksas atsisakė įvardyti konkrečius byloje figūruojančius asmenis, taip pat apgailestavo, kad VSD nepateikė jam telefoninių pokalbių įrašų, kaip kad buvo prašęs. "Tiek, kiek byloje yra medžiagos, aš su ja susipažinęs. Man ten neaiškumų nebėra", - teigė R.Paksas.

Paklaustas, ar perimant bylą nebuvo siekiama nuslėpti prezidento aplinkos žmonių dalyvavimą privatizavime, prezidentas atmetė tokį klausimą kaip nepagrįstą.

"Atmetu šitokius klausimus ir tokias versijas, kaip visiškai nepagrįstas, kadangi aš išsamiai susipažinęs su šita byla", - teigė R.Paksas. VSD prezidento kaltinimus klastojant dokumentus yra kategoriškai atmetęs.

Prokuratūra aiškinsis

Antradienio rytą Prezidentūroje apsilankęs generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis žurnalistams teigė, kad prokuratūra aiškinsis, ar yra nusikalstamos veikos VSD Alytaus padalinio vadovo Alberto Sereikos veiksmuose jam paimant bylą iš darbovietės ir bevežant į Prezidentūrą, ir ar yra nusikalstamos veikos požymių, vedant "Alitos" privatizavimo operatyvinio tyrimo bylą. Generalinė prokuratūra, gavusi iš Prezidento Rolando Pakso operatyvinę medžiagą, susijusią su "Alitos" privatizavimu, tikisi per porą savaičių pateikti atsakymus į šiuos klausimus.

VSD tarnybinio tyrimo metu nustatė, kad G.Sereikai paimant bylą ir perduodant ją prezidentui buvo pažeisti tiek Lietuvos įstatymai, tiek kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo su slapta informacija taisykles bei instrukcijas. A.Sereika buvo atleistas iš Valstybės saugumo departamento už pareigūno vardo žeminimą ir VSD statuto pažeidimą.

G.Jasaitis taip pat pažymėjo, kad operatyvinei medžiagai atsidūrus Prezidentūroje, "ypatingos sėkmės" tiriant "Alitos" privatizavimą jau nebegalima tikėtis.

Prieš tris savaites operatyvinę medžiagą dėl "Alitos" privatizavimo po asmeninio prezidento skambučio Prezidentūrai perdavė A.Sereika, kuris praėjusią savaitę už tokį poelgį buvo atleistas iš užimamų pareigų VSD, tačiau buvo priimtas į Prezidentūrą dirbti analitiku.

VSD paprašė Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A.Sereikos veiksmų. VSD pareigūnas Linas Petronis prieš kurį laiką Lietuvos televizijos laidoje "Spaudos klubas" sakė, jog "prezidentas rado byloje savo aplinką ir savo aplinkos rietenas dėl kąsnio".

Panašiai rašė ir dienraštis "Lietuvos rytas", paskelbęs, jog "Alitos" byloje figūruoja Liberaldemokratų frakcijos Seime seniūnas Henrikas Žukauskas, šios frakcijos narys Dailis Barakauskas ir Liberalų demokratų partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis.

Dienraščio žiniomis, iš užfiksuotų telefono pokalbių matyti, jog politikai nepasidalija pinigų, gautų už tarpininkavimo paslaugas siekiant kai kuriems verslininkams palankių įmonės "Alita" privatizavimo konkurso rezultatų.

Bendrovės "Alita" privatizavimo konkursą laimėjo ketvirtąją vietą užėmęs jos vadovų konsorciumas. Nugalėtoju jis tapo iš konkurso pasitraukus kitiems dalyviams.

Praėjusią savaitę Seimas pradėjo apkaltos prezidentui procesą dėl kaltinimų šiurkščiai pažeidus Konstituciją ir sulaužius duotą priesaiką.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Baikerio Kilkaus nužudymu įtariamas Baltrūnas griebėsi naujos taktikos (23)

Prieš daugiau kaip tris mėnesius mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus tyčiniu nužudymu...

Kaip buvo „taisoma“ nomenklatūrininkų sveikata (49)

Dažnas vyresnio amžiaus skaitytojas atsimena sovietmečiu sklidusius gandus apie tai, kad įtakingus...

Sugalvojo, kaip pagauti nesilaikančius kelio ženklo vairuotojus (29)

Kėdainiuose Didžiosios gatvės atkarpoje nuo Senosios gatvės iki Didžiosios Rinkos aikštės...

Šie specialistai taps aukso vertės (177)

Pastarąjį pusmetį įsibėgėjusios intensyvios diskusijos apie idėjas, kurios į Lietuvą...

Gyvai / Lemtingasis 13-asis Dakaro etapas: lietuviai nesiruošia sudėti ginklų Peterhanselis pateko į avariją (225)

Paprastai 13-asis Dakaro ralio etapas vadinamas lemtinguoju, mat jame sportininkai galutinai...

Tragiška avarija prie įvažiavimo į Kelmę: sužaloti 5 žmonės, vienas jų mirė ligoninėje

Penktadienį, apie 16.50 val., Kelmės r., kelyje Šiauliai-Kelmė, prie pat įvažiavimo į Kelmę,...

Malinauskas nesėkmingai bandė įrodyti, kad užversti upę akmenimis jį pamokė aplinkosaugininkai (15)

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pralaimėjo bylą Kauno apygardos teisme –...

Bitkoinų naudojimas egzotiškoje saloje - po didinamuoju stiklu

Indonezijos pareigūnai praėjusių metų pabaigoje pradėjo tirti bitkoinų panaudojimą kurortinėje...

Dėl oro sąlygų Maskva tapo pašaipų objektu: gruodį saulė čia švietė vos 6 minutes (50)

Tie, kuriems teko susidurti su rūsčia rusiška žiema, nedvejodami pripažins, kad nuolatinis...

Prieš nerdamas į naujus vandenis užgrūdintas Lietuvos krepšinio generolas jautėsi lyg dezertyras (1)

Linas Kleiza kartą yra prasitaręs, kad jam išties labai gaila stratego Ramūno Butauto. „Tai –...