Pagal viešai prieinamą informaciją, ES lėšomis finansuojamą projekto rangos konkursą laimėjo UAB „Eikos statyba” ir ta pati įmonė finansavo valstybinėje žemėje esančio parko techninio projekto parengimą. Be to, pirkimo sąlygose buvo išviešinta preliminari sutarties vertė - 1 767 238,02 EUR be PVM. Vienintelė ,,Eika” pasiūlė kainą, mažesnę nei išviešinta preliminari kaina, t.y. kitų trijų dalyvių (,,Litcon”, ,,Irdaiva” ir ,,Infes”) pateikti pasiūlymai buvo didesni nei pirkėjo išviešinta kaina, tad jeigu ,,Eika” nebūtų teikusi pasiūlymo, jų pasiūlymai būtų atmesti.

Iniciatyvinė grupė pažymi, kad taip sukuriama neskaidrios veiklos regimybė, kadangi tokiu būdu ,,Eikai” investavus nežymią dalį į projekto rengimą (apie 5 proc. skvero sutvarkymo kainos) buvo gautas solidus užsakymas, apie 2 mln. eurų, didžiąja dalimi finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų. Be to, „Eika“, finansuodama techninio projekto rengimą, galėjo daryti įtaką projekto sprendiniams sau palankia linkme.

„Eika“ ne tik faktiškai finansavo projekto parengimą, o po to laimėjo to paties projekto rangos darbų konkursą, tačiau su Reformatų parku besiribojančiuose sklypuose jau yra pastačiusi ir dar planuoja statyti naujus gyvenamųjų namų kompleksus, kas taip pat rodo šios įmonės tiesioginį suinteresuotumą šio parko rekonstrukcijos darbais ir galėjo paveikti, į kokių visuomenės grupių - potencialiai bendrovės statomų namų naujakurių - interesus buvo atsižvelgta“, - rašoma kreipimesi.

Birželio 29 d. Vilniaus savivaldybė paviešino Reformatų skvero atnaujinimo projektą, kuris buvo parengtas be konkurso, neatlikus būtinų archeologinių tyrimų, taip pat neatlikus sociologinių tyrimų ir neišvysčius produktyvaus dialogo su visuomene. Projektas buvo plačiai paviešintas žiniasklaidoje tik jau pasirašius sutartį su rangovu.

Visuomenei ir specialistams išreiškus nepritarimą, liepos 30 d. buvo inicijuota piliečių apklausa, kurią šiuo metu yra atsakę daugiau nei 940 žmonių. Apklausos rezultatai rodo, kad piliečiai nepritaria itin didelei daliai projekto sprendimų.

Rugpjūčio 9 d. vykusiame Reformatų festivalyje šimtai žmonių susirinko protestuoti prieš vienašališkai priimtą Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą dėl Reformatų skvero atnaujinimo. Tą pačią dieną tarp Vilniaus savivaldybės ir visuomenės vykusios diskusijos metu visuomenininkai, architektai, įvairių sričių specialistai ir bendruomenių atstovai išsakė daug kritikos skvero atnaujinimo projektui, taip pat buvo pabrėžti procedūriniai šio projekto priėmimo pažeidimai. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas suteikti dvi savaites laiko piliečiams siųsti pasiūlymus dėl projekto taisymo bei Vilniaus savivaldybei sureaguoti į šiuos siūlymus.

Rugpjūčio 13 d. Vilniaus savivaldybei ir Aplinkos ministerijai buvo išsiųstas 13 visuomeninių organizacijų pasirašytas reikalavimas stabdyti neteisėto Reformatų skvero projekto vykdymą. Rugpjūčio 20 d. Reformatų iniciatyvinė grupė išsiuntė 43 žmonių teiktus siūlymus, 16 klausimų ir prašymą pateikti 12 iki šiol neviešintų dokumentų ar jų rinkinių. Šiuo metu laukiama Vilniaus savivaldybės atsakymo, kada bus rengiamas susitikimas jų apsvarstymui.