aA
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) antradienį posėdyje pritarė „Naisių vasaros“ serialą tyrusios darbo grupės išvadoms, ir pripažino dalį serialo epizodų paslėpta, tai reiškia draudžiama, politine reklama.
© DELFI / Domantas Pipas

Komisija nepriėmė sprendimo, ar visas serialas yra politinė reklama. Nes trys komisijos nariai balsavo už, trys prieš, o du susilaikė. L. Matjošaitytė balsuojant visais klausimais susilaikė.

Pasak VRK pirmininkės, sprendimą, ar visą serialą pripažinti politine reklama, ką siūlo trys VRK nariai – Vilius Semeška, Maksimas Reznikovas ir Jūratė Lebedevienė,komisija priims kitame posėdyje.

„Keli komisijos nariai pateikė alternatyvų siūlymą, bus suformuoti konkretūs pasiūlymai. Šiandien buvo pateikta idėjų, jos turėtų būti susibrandinti, išsigryninti, turėtų būti aiškūs argumentai, kodėl turėtume priimti kitą sprendimą, ar turėtume pripažinti patį serialą politine reklama, ir kodėl tas turėtų būti pripažinta“, – sakė L. Matjošaitytė.

Pasak pirmininkės, komisijos Politinės kampanijos finansavimo skyriui yra pavesta suskaičiuoti, kiek reklama, kuri buvo konstatuota antradienio posėdžio metu, kainuotų politinės reklamos įkainiais.

„Apskaičiuosime, įvertinsime, pasižiūrėsime, kiek limito yra viršyta ar neviršyta, ar yra padarytas įstatyme nustatytas šiurkštus įstatymo pažeidimas.

Ir kitame komisijos posėdyje priiminėsime sprendimą, ar yra šiurkštus pažeidimus. Žinote, su šiurkščiu pažeidimu visaip būna, gali būti, kad jis atsilieps šių metų antrame pusmetyje skiriant partijoms valstybės biudžeto asignavimus“, – sakė L. Matjošaitytė.

Buvo siūloma pratęsti tyrimą. Tačiau jį palaikė tik trys VRK nariai. Trys pasisakė prieš, du susilaikė.

Su išvadomis VRK planavo susipažinti jau praėjusią savaitę, tačiau klausimo nagrinėjimas atidėtas, nes darbo grupės vadovė Svetlana Misevičienė sirgo, ir nebuvo pasirašiusi išvados. Taip pat dalis VRK narių skundėsi, kad išvadą gavo per vėlai ir nespėjo susipažint su didelės apimties dokumentu. Komisijos vadovė dėl ligos nedalyvavo posėdyje ir šį antradienį.

Kovėsi, kas priiminės sprendimą

„Valstiečių“ į VRK deleguota atstovė Jonė Valčiukienė klausimo svarstyme nedalyvavo.

Konservatorių į komisiją deleguotas Vilius Semeška iškėlė klausimą, ar nereikėtų nusišalinti Laurai Matjošaitytei, nes ji buvo susitikusi su Ramūnu Karbauskiu.

L. Matjošaitytė paaiškino, kad susitikimas įvyko dėl to, kad ji surašė protokolą dėl pažeidimą, ir R. Karbauskis atvykęs jį pasirašė. Ji pasisakymus, kad per susitikimą galėjo būti aptartas „Naisių vasaros“ tyrimas vadino sąmokslo teorija, ir teigė nematanti pagrindo nusišalinti.

Komisija balsavo, ar reikėtų pirmininkei nusišalinti, ir nusprendė leisti jai dalyvauti klausymo svarstyme. 5 komisijos nariai balsavo už tai, 2 susilaikė.

L. Matjošaitytė balsuojant dėl sprendimų susilaikė. Ji paaiškino, kad taip elgėsi todėl, kad nekiltų spekuliacijų.

„Šiandien įvertinus pateiktą medžiagą ir savo nuomonę, negalėjau sau atsakyti – už ar prieš, todėl tiesiog susilaikiau“, – sakė komisijos pirmininkė.

„Valstiečių“ partijos atstovas Liutauras Ulevičius siūlė nušalinti V. Semešką, nes jis esą yra šališkas ir savo įgaliojimus naudoja jį delegavusios partijos interesams atstovauti.

L. Ulevičius teigė, kad V. Semeška dalyvauja TS-LKD renginiuose, minėdamas renginį su Rasa Juknevičiene Širvintose.

V. Semeška teigė, kad „valstiečiai“ nutarė nepasitikėjimo klausimą perkelti iš Seimo salės į komisiją.

„Galbūt, nepavyko nuryti karčios piliulės“, – sakė V. Semeška.

VRK nusprendė, kad V. Semeška gali dalyvauti posėdyje.

Už tai, kad V. Semeška nedalyvautų klausimo svarstyme, nepasisakė niekas. Prieš balsavo 3, susilaikė 4 VRK nariai.

Siūlė epizodus vertinti atskirai

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas L. Ulevičius per posėdį teigė, kad reikia vertinti kiekvieną epizodą atskirai. Nes kiekviena pažeidimu pripažinta serialo sekundė reiškia sankcijas.

Pasak jo, 1 sekundė reiškia 50 eurų, o dabar yra nustatyta apie 2000 sekundžių pažeidimų. „Tai yra didelė suma“, - konstatavo L. Ulevičius kaltindamas dėl šio tyrimo užmačių konservatorius.

Dalį siužetų siūlė pripažinti politine reklama

Darbo grupės išvadų projekte ne visą serialą, bet atskirus jo epizodus buvo siūloma pripažinti politine reklama.

Jeigu bus pritarta pirminiam teiginiui, kad atskiri epizodai yra politinė reklama, tada, remiantis tuo, kad jie nebuvo pažymėti, pripažinti, kad tai yra paslėpta politinė reklama, kuri yra draudžiama.

Darbo grupės vertinimu, nepaisant atskirų serialo sezonų, laikytinų politine reklama, visas serialas negali būti pripažintas politine reklama. Šis teiginys grindžiamas argumentu, kad nėra nustatyta objektyvių duomenų, kad rinkėjai iki 2016 m. Seimo rinkimų spontaniškai ir masiškai tapatino Pijų su Ramūnu Karbauskiu.

Plačiau apie darbo grupės išvadas galima skaityti čia.

VRK nepritarė siūlymui pripažinti, kad serialas tai yra nepiniginė auka partijai.

„Jeigu būtų pripažinta, kad tai yra šiurkštus pažeidimas, tai mes, turbūt, kalbėtume apie tai rudenį, ir tada galėtų kilti klausimas sprendžiant dėl valstybės biudžeto asignavimų skirstymo. Galimas variantas, kad tokiu atveju, kad komisija neskirtų valstybės biudžeto asignavimų antrą metų pusmetį“, – sakė L. Matjošaitytė.

Paaiškino, kaip vertino

VRK ir serialą tyrusios darbo grupės narė Olga Kilkinova aiškino, kad darbo grupė dirbdama, stengėsi atsižvelgti į politinės reklamos apibrėžtį. Darbo grupė, pasak jos, serialo epizodus, kurie laikytini politine reklama, atrinko vadovaujantis tokiais principais: tai yra tie epizodai, kur matoma LVŽS simbolika, arba teiginiai susiję su LVŽS rinkimų kampanija, pavyzdžiui, kur yra akcentuojamos rinkimų nuostatos arba demonstruojamas logotipas.

Taip pat buvo atrinktos serijos, kurios rodytos iki balsavimo likus mažiau negu 18 mėn. Pasak O. Kilkinovos, darbo grupė rėmėsi tyrimais, kurie rodo, kad rinkėjai geriausiai atsimena 12 mėn. įvykius.

Darbo grupės vertinimu, pasak O. Kilkinovos, R. Karbauskio ir Pijaus panašumo klausimas yra subtektyvus, o panašumas savaime negali būti vertinamas kaip politinė reklama.

Ji taip pat pažymėjo, kad panašumų tarp LVŽS ir „Naisių vasaros“ interpretavimas po to, kai LVŽS gavo daugiausiai mandatų Seimo rinkimuose, gali būti kitoks negu iki rinkimų.

Kalbėdama apie gandro simbolikos naudojimą, O. Kilkinova pažymėjo, kad darbo grupė nusprendė, kad LVŽS ir „Naisių vasaros“ gandrai nėra tapatūs. Be to, pasak jos, gandro simbolį naudoja ir kitos asociacijos, pavyzdžiui, Kaimo turizmo asociacija.

O. Kilkinova paaiškino, kad darbo grupės nuomone, serialo tikslas nebuvo propaguoti balsuoti arba kitaip paveikti balsuoti už R. Karbauskį. Serialas buvo rodytas ilgą laiką, ir darbo grupė nemano, kad jis turėjo įtakos 2014-2016 m. rinkimų rezultatams.

Pasak darbo grupės narės, septintame sezone nebuvo rodytos sąsajos su R. Karbauskiu ir „Agrokoncernu“, bet 2016 m. LVŽS gavo daugiausiai rinkėjų balsų. O ankstesniais metais LVŽS rezultatai net prastėjo.

„Valstiečiai“ nesutinka su išvada

LVŽS atstovas Liutautas Ulevičius suabejojo dėl darbo grupės narioVytauto Vylio nešališkumo. Pasak jo, šis narys galimai yra buvęs TS-LKD arba jaunųjų konservatorių nariu, yra reiškęs išankstinę nuomonę.

O. Kilkinova ir V. Vobolevičius patikino, kad darbo grupė buvo nešališka, o sprendimai buvo priimami balsų dauguma.

„V. Semeškos ir V. Gylio dalyvavimas kelia abejones dėl nešališkumo. Bet VRK valioje spręsti ir priimti sprendimą“, – sakė L. Ulevičius.

LVŽS atstovas kritikavo, kad darbo grupė nesikreipė į LVŽS ir nesudarė galimybės pateikti poziciją. Esą tai neatitinka VRK praktikos.

Ulevičius kritikavo, kad VRK darbo grupė – nusprendusi vertinti epizodus 18 mėn. iki rinkimų laikotarpyje, savo nuožiūra ėmėsi aiškinti teisės aktus. Pasak jo, toks 18 mėn. laikotarpio nenurodo joks teisės aktas, o VRK negali aiškinti įstatymų.

LVŽS atstovo teigimu, toks elgesys prieštarautų teisinės valstybės principui ir galimai pažeidžia Konstituciją.

LVŽS atstovas atkreipė dėmesį, kad išvadoje nenagrinėjama pozicijų pasikeitimo galimybė per tą patį laikotarpį. Jis akcentavo, kad situacija yra pasikeitusi.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad praėjusios kadencijos VRK konstatavo, kad seriale nėra politinės reklamos. Jis teigė, kad net buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas yra pasisakęs, kad jis tikėjosi, kad darbo grupė ras pažeidimų, tačiau nerado.

LVŽS atstovas VRK dėstė, kad R. Karbauskis į Naisius kvietė ne kaip politikas, o kaip visuomenės veikėjas, kuris ilgus metus puoselėja baltiškumą. Jis klausė, ar ateityje VRK irgi taip principingai laikysis tokios nuostatas, nes tuomet esą ir kiekvienas pedagogės Austėjos Landsbergienės pasisakymas gali būti laikomas politine reklama.

Kalbėdamas apie siužetą susijusį su antialkoholine tematika, LVŽS atstovas tikino, kad daroma klaida dėl retrospektyvinio vertinimo – tai yra dabartinės nuostatos taikomos praeities situacijai. Be to, pasak jo, kyla klausimas, ar epizodas buvo rodytas politinės kampanijos laikotarpiu.

Kalbėdamas apie neigiamas nuostatas apie alkoholį, L. Ulevičius tikino, kad tokios nuostatos yra būdingos ir konservatoriams, kurie netgi yra registravę Seime atitinkamus projektus.

O su lošimais, pasak jo, kovoja ir socialdemokratas Julius Sabatauskas, o šis klausimas susiejamas išskirtinai su LVŽS programa.

Paaiškino, kodėl nuomonė pasikeitė

VRK pirmininkė L. Matjošaitytė paklausė, kodėl praėjusios ir šios VRK kadencijos darbo grupės priėjo skirtingų išvadų.

V. Vobolevičius paaiškino, kad išvados pasikeitė, nes pasikeitė darbo grupės sudėtis.

„Negalima tikėtis, kad ten, kur kalbama apie turinį, visos darbo grupės pasisakys vienodai“, – sakė V. Vobolevičius.

Jis taip pat pažymėjo, kad kiekviena darbo grupė susikuria savo metodologiją. Esą šios darbo grupės metodologija buvo kitokia, pavyzdžiui, imties klausimu. Ši darbo grupė žiūrėjo visą serialą. Praėjusi – tik septintą sezoną, primena DELFI.

O. Kilkinova papildė, kad esminis skirtumas yra susijęs su požiūriu į priklausomybę nuo alkoholio ir azartinius lošimus. Esą šios kadencijos darbo grupė teigia, kad politinė reklama yra ne tik tada, kada siekiama paveikti rinkėjų valią, bet ja gali būti laikomas ir politinės partijos nuostatų propagavimas.

Trys komisijos nariai turi atskirąją nuomonę

Trys VRK nariai konservatorių deleguotas V. Semeška, liberalų deleguotas Maksimas Reznikovas ir socialdemokratų deleguota Jūratė Lebedevienė pateikė atskirą nuomonę, kurią įgarsino V. Semeška.

Šie VRK nariai nesutinka su darbo grupės išvada. Jų nuomonė, darbo grupė neįvertino, kada serialas yra R. Karbauskio ir LVŽS tęstinis projektas, kuriuo vykdyta nuolatinė kampanija siekiant paveikti rinkėjų motyvacija.

Esą darbo grupė pripažino, kad atskiri epizodai yra paslėpta reklama, tačiau neįvertino, kad scenarijaus autorius ir sumanytojas yra R. Karbauskis, kurio bendrovė „Agrokoncernas“ rėmė projektą.

Šių VRK narių nuomone, serialas yra galimai finansuotas LVŽS per trečiuosius asmenis, ir tai yra vertintina kaip šiurkštus įstatymo pažeidimas.

V. Semeška kėlė klausimą, apie finansavimo šaltinio – kiek kainavo politine reklama pripažintų epizodai, ir ar toks finansavimas yra per teisėtą šaltinį.

„Juk tai nėra nemokama reklama. Ar tai yra teisėtas finansavimo šaltinis? Jeigu neteisėtas šaltinis, tai yra trečiųjų asmenų auka, kas yra draudžiama įstatymu“, – sakė V. Semeška.

Darbo grupės narė O. Kilkinova teigė, kad darbo grupė nemato, kad buvo padarytas šiurkštus pažeidimas, kadangi jie nepripažįsta, kad „Agrokoncerno“ auka buvo padaryta R. Karbauskio arba LVŽS prašymu.

Nemano, kad programavo rinkėją

Darbo grupės nariai V. Vobolevičius ir O. Kilkinova dėstė, kad visas serialas nebuvo pripažintas politine reklama, nes nerasta įrodymų, kad serialo žiūrėjimas būtų paveikęs žmonių politines nuostatas.

V. Vobolevičius teigė, kad jis ir jo aplinkos žmonės panašumus tarp Pijaus ir R. Karbauskio pradėjo pastebėti tik tada, kai žiniasklaidoje pasirodė paveiksliukai, kur jie šalia sugretinami. Tačiau darbo grupės nariai nerado įrodymų, kad anksčiau jie irgi būtų buvę tapatinami.

Darbo grupės narys pripažino, kad yra teorijų apie tai, kad rinkėjai gali būti programuojami. Tačiau jis teigė esąs skeptiškas, kalbant apie tokį aiškinimą, nes tokios teorijos yra naujos ir labai kvestionuotinos.

V. Vobolevičius aiškino, kad serialas yra rodomas nuo 2009 m., ir iki 2015 m. buvo stebima, kad per tą laiką „valstiečių“ reitingai silpnėjo.

Reitingų šuoliui 2015-2016 m. paaiškinti, pasak jo, yra daugybė kitų priežasčių.

Prezidentės į VRK deleguota Aistė Žilinskienė teigė, kad ne tiek svarbu, kiek serialas turėjo įtakos rinkimų rezultatams, nes retrospektyviai „to niekas neįvertins“. Pasak jos, esminiai klausimai yra, ar politikai ir partijos naudojo teisėtas priemones, ir ar tos teisėtos priemonės buvo naudotos teisėtais būdais.

VRK narė klausė, ar dabartinė darbo grupė naudojosi praėjusios kadencijos darbo grupės surinkta medžiaga. Darbo grupės narė O. Kilkinova patvirtino, kad medžiaga naudotasi buvo.

Neišsiaiškino, kokiu tikslu Karbauskis kūrė serialą

A. Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad praėjusios kadencijos darbo grupės išvadoje pažymėta, kad serialo autoriai yra R. Karbauskis ir R. Skaisgirys. Ji klausė, ar darbo grupės nariai išsiaiškino, kokiu tikslu R. Karbauskis kūrė šį serialą.

„Ir koks skirtumas, kada tiesiog politikas mecenuoja serialo kūrimą, ir kada jis pats yra scenarijaus autorius? Ar tai nebuvo politiko tikslas serialo būdu skleisti savo ideologiją“, – klausė A. Žilinskienė.

V. Vobolevičius teigė, kad nebuvo išsiaiškinta, koks buvo R. Karbauskio tikslas, esą neįmanoma nustatyti, „kas kirbėjo jo širdyje, nes pirminis šaltinis, R. Kabauskis yra nepatikimas“, o antrinių šaltinių rasti neįmanoma.Pasak jo, tikslas buvo reklamuoti "Agrokoncerną". Jis posėdžio metu taip pat patikslino, kad, anot darbo grupės, vien tai, kad serialo autorius yra politikas, nereiškia, kad pats serialas yra politinė reklama.

O. Kilkinovos teigimu, darbo grupės vertinimu, serialo tikslas buvo parodyti Lietuvos gyvenimą, nebuvo nustatyta, kad serialo tikslas buvo reklamuoti R. Karbauskį.

A. Žilinskienė taip pat klausė, kaip tos reklaminės ištraukos turėtų būti pažymėtos. Jos nuomone, reikėtų serialą vertinti sistemiškai – arba tai yra reklamos priemonė arba ne.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Gyvai / DELFI Diena. Išskirtinis interviu su Veryga ir kodėl prezidentę sustabdė sugedęs lėktuvas (10)

Išskirtinis sveikatos apsaugos ministro interviu „DELFI Dienai“: kurios ligoninės bus...

Šimašiaus sprendimas užminė mįslę: liko tuščiomis kišenėmis ar išlošė aukso puodą? (65)

Vilniaus meras Remigijus Šimašius priėmė gan rizikingą sprendimą – likus visai mažai...

Aušra Maldeikienė ir Gitanas Nausėda turėjo ką pasakyti vienas kitam: jūs „durninate“ tautą (88)

Pirmadienio LNK laidoje „Yra, kaip yra“ 17 val. 35 min - pirmoji kandidatų į Lietuvos...

R.I.T.A. Marijampolės LEZ investicijų šleifas: kur nuteka valstybės ir investuotojų pinigų upės?

Valstybės kontrolė yra nustačiusi, kad LEZ – Laisvųjų ekonominių zonų - priežiūra...

Peikia galimybę važinėti su užsienietiška technine apžiūra: taip į kelius grįžta „lavonai“

Galimybė Lietuvoje užregistruoti naudotą automobilį, turintį galiojantį užsienyje atliktos...

Trumpo komentarai sukėlė internautų pašaipų bangą (15)

Socialinių tinklų vartotojai Suomijoje pirmadienį neslėpė nuostabos dėl Jungtinių Valstijų...

Lietuviai pasidalino į dvi stovyklas: ar brangtų prekės, jei prekybos tinklai sekmadieniais nedirbtų? (165)

Prekybos tinklų darbo laikas sekmadieniais – vis dar neišspręstas klausimas. Seime sprendimas...

Miške surado įtartinai sužymėtus medžius: ką visa tai reiškia? (36)

Vaikštinėjant miške, dažniausiai grožimasi natūralia gamta, mėgaujamasi grynu oru. Vasaros...

Paviešintos mįslingai dingusio povandeninio laivo liekanų nuotraukos (1)

Manoma, kad Argentinos karinių pajėgų laivas, prieš metus mįslingai pradingęs su 44 įgulos...

Naujas turistinis maršrutas Mažojoje Lietuvoje: šis kraštas nuo seno viliojo skanaus maisto gerbėjus (5)

Tilžės sūris, vofeliai, kafija – tai tik keli Mažosios Lietuvos skanėstai, apie kuriuos...