Už nuopelnus mūsų šaliai senatorius Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanotas šių metų liepos 6-ąją.

Pasak prezidentės, J. McCainas buvo išskirtinis Lietuvos draugas, visada rėmęs mūsų valstybę. Senatorius itin svariai prisidėjo prie paramos telkimo mūsų šaliai, jos gynybai ir piliečių saugumui. Jis aktyviai palaikė artimus ryšius tarp Europos ir JAV, pasisakė už transatlantinės bendruomenės vienybę ir bendradarbiavimą. Senatorius visada pabrėžė karinės paramos Europai svarbą, ypač akcentuodavo būtinybę padėti mūsų šalims apsiginti nuo bet kokių grėsmių.

Paskutinį kartą Lietuvoje J. McCainas lankėsi 2016 m. pabaigoje. Susitikime su šalies vadove kalbėta apie Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos srityje, saugumo padėtį Europoje ir mūsų regione.

J. McCainas mirė šių metų rugpjūtį sulaukęs 81-erių.

Darbo vizito į Niujorką atvykusi prezidentė sakys kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos sesijoje. Vėliau vadovaus Lietuvos inicijuotam aukšto lygio renginiui apie moterų ekonominį įgalinimą. Renginyje, pasak Prezidentės spaudos tarnybos, dalyvaus JT generalinis sekretorius, Kroatijos, Estijos ir Maltos prezidentės, Norvegijos ir Bangladešo premjerės, JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė, Pasaulio banko vadovas.