Savaitgalį socialiniuose tinkluose imta dalintis netikru dokumentu, kuriame buvo rašoma, kad naujojoje gyvenimo įgūdžių pamokoje moksleiviai bus mokomi lytiškumo pagal LGBT ideologijos standartus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) šeštadienį pranešė, kad socialinėje erdvėje plintantis dokumentas neturi nieko bendro su tikruoju programos turiniu.

Pasak Švietimo ministerijos Ugdymo programų skyriaus vedėjos Irenos Raudienės, gyvenimo įgūdžių programa apima socialinio ir emocinio ugdymo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, patyčių ir smurto prevencijos, savižudybių prevencijos, lytiškumo ugdymo, sveikatos ugdymo, pirmosios pagalbos ir žmogaus saugos temas.

„Programa siekiama padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui pasirengti gyvenimui, suteikti žinių, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padės laiku atpažinti ir patiems arba su kitų pagalba įveikti įvairius gyvenime kylančius iššūkius“, – apie naująją pamoką pasakoja Ugdymo programų skyriaus vedėja.

Pirmokai mokysis atpažinti patyčias, įgis pirmosios pagalbos pagrindų


Pavyzdžiui, pasak I. Raudienės, pirmokai mokysis atpažinti, koks elgesys vadinamas patyčiomis, kaip reikia į jas reaguoti, diskutuos, kokias taisykles gali kurti patys ir kam jos reikalingos.

„Diskutuos, kuriuos sprendimus gali priimti patys, mokysis tai daryti, o kada būtina kreiptis pagalbos į suaugusiuosius. Analizuos įvairias buityje, mokykloje ir kitose erdvėse naudojamas priemones, mokysis, įvertinti jų saugumą ir kaip su šiomis priemonėmis reikia elgtis“, – teigia specialistė.

„Mokysis saugaus elgesio gatvėje, taip pat mokysis pažinti savo kūno ribas ir jas saugoti, pažinti ir apibūdinti pagrindines kūno dalis, organus ir jų funkcijas. Jau pirmoje klasėje pradės mokytis pirmosios pagalbos sau ir kitam suteikimo įgūdžių, pavyzdžiui, pamatuoti temperatūrą, sutvarkyti nubrozdinimą“, – priduria I. Raudienė.

Be to, mokiniai mokysis emocijų valdymo strategijų, išmoks atpažinti nerimą, nusiraminti ir pritaikyti įtampą mažinančius pratimus.

Programoje taip pat skiriamas dėmesys savo įgūdžių, talentų, savybių atpažinimui.

„Vaikai mokysis įsivardyti savo gebėjimus ir suplanuoti, kuriose srityse norėtų tobulėti“, – priduria ŠMSM atstovė.

I. Raudienės teigimu, moksleiviai analizuos priežastis, skirtumus ir panašumus tarp tyčinio ir netyčinio elgesio, patyčių ir konflikto.

„Mokysis įsivertinti sprendimus, ar jie nedaro jam ir aplinkiniams žalos, pasipriešinti grėsmę keliančiam elgesiui bei veikti ištiktus nelaimei“, – sako specialistė.

Vaikai bus mokomi atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms


Pasak Ugdymo programų skyriaus vedėjos I. Raudienės, per dešimties metų mokymosi programą mokiniai ugdysis atsparumą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui bei nusikalstamai veikai.

„Programa pasitarnaus siekiant mažint patyčias, smurtą, savižudybes, stiprinant sveikatą, saugant gyvybę“, – pridūrė ji.

Taip pat, I. Raudienės teigimu, vyresniems mokiniams yra numatytos temos, aktualios karjeros planavimui.

„Devintokai ir dešimtokai reflektuos, kaip asmeniniai gebėjimai, pomėgiai daro įtaką karjeros pasirinkimui, mokysis planuoti savo profesinę karjerą ir savanorystės galimybes. Kiekvienais metais mokiniai mokysis išsikelti asmeninius tikslus, susidaryti tikslo siekimo planą ir numatyti, kokie iššūkiai gali kilti planuojant“, – pasakoja ŠMSM specialistė.

Programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys: „Savęs pažinimas, kėlimas ir siekimas asmeninių tobulėjimo tikslų“, „Tarpusavio santykių kūrimas ir mokymasis bendradarbiauti“, „Atsakingas elgesys ir pasekmių įvertinimas“, „Asmens, bendruomenės gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas“.

Programoje įgūdžiai ir gebėjimai ugdomi palaipsniui, kartojant kasmet, pridedant kiekvienam įgūdžio ar gebėjimo mokymuisi ir tobulinimui po vieną plėtojantį, įgūdį įtvirtinantį žingsnį ar skirtingą kontekstą.

Dalykas nebus vertinamas pažymiais. Šiais mokslo metais gyvenimo įgūdžių dalykas įvestas 5 ir 7 klasėse – po vieną pamoką per savaitę ir 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką.