Protestuotojų taktika: laikytis didesnėse grupėse

Tbilisyje ne pirma savaitė vyksta masiniai protestai prieš valdžios sprendimą priimti „rusišku įstatymu“ vadinamą teisės aktą, kuriuo būtų įvesti esminiai ribojimai paramą iš užsienio gaunančioms organizacijoms. „Užsienio agentų“ įstatymas jau seniai veikia Rusijoje, jis tapo pakankamai efektyviu represiniu instrumentu, kuriuo naudojasi Kremliaus režimas užgniauždamas paskutinius likusius oponentus.