Prašo grįžti prie nuotolinio mokymosi

Trečioko mama Vilma pasakoja, kad mokykla, kurioje mokosi jos sūnus, grasinantį laišką su ketinimu įstaigą susproginti, gavo viena iš pirmųjų.

„Vos tik sužinojusi, kad mokiniai evakuojami, atvažiavau pasiimti sūnaus. Tuo metu jie buvo mokyklos stadione. Mano sūnus verkė, buvo išsigandęs, sakė, kad mokytoja liepė greičiau bėgti, kitaip sprogsime. Vaikas išgyvena iki šiol, bijo eiti į mokyklą ir atsisveikindamas klausia, ar joje saugu. Mūsų pažįstamų vaikai išgyvena lygiai taip pat, o ukrainiečiai – dar labiau“, – teigia mama Vilma ir klausia, ar nevertėtų, kol viskas aprims, sugrįžti prie nuotolinio ugdymo.

„Manau, tai būtų protingiausias sprendimas. Per karantiną pamatėme, kad vaikai geba mokytis nuotoliu. Gal vertėtų dabar pagalvoti apie jų emocinę sveikatą“, – sako Vilma.

Asociatyvioji  nuotrauka

Mokysis įprastai

Šią savaitę grasinančių laiškų sulaukusi Panevėžio „Minties“ gimnazija antradienį paskelbė nuotolinį mokymąsi, tačiau trečiadienį į laišką reagavo pagal naujas rekomendacijas – pamokos vyko įprastai.

Laikinai „Minties“ gimnazijos direktoriaus pareigas einanti Jovita Ivanauskienė sako, kad mokykloje mokosi ir vaikai iš Ukrainos, tačiau nerimą keliančių jų reakcijų nebuvo.


„Visi vaikai reaguoja ramiai, pamokos vyksta. Apie nuotolinį mokymąsi bent kol kas tikrai nesvarstome. Šiandien turėsime susirinkimą su tėvų klubo nariais kur diskutuosime apie esamą situaciją. Tokios didelės panikos nėra, kad svarstytume apie mokslus nuotoliu“, – teigė J. Ivanauskienė.

Panikos nekelia

„Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė sako, kad mokykla grasinantį laišką gavo jau du kartus. Į juos mokyklos bendruomenė reaguoja pagal Policijos departamento rekomendacijas.

„Informavome policiją, Švietimo skyrių. Atsakingai apžiūrėjome teritoriją, mokyklos patalpas, lipome ant stogo, nieko neradome ir ugdymo proceso nutraukti mums nerekomendavo“, – teigė direktorė.

„Šaltinio“ progimnazijoje šiuo metu mokosi 16 vaikų iš Ukrainos. Paklausta, kaip į susidariusią situaciją reaguoją šie vaikai, Z. Stripeikienė sako: „Ukrainiečiai nesureagavo jautriau nei kiti vaikai. Esame sutarę panikos nekelti, nevykdėme evakuacijos, kad negąsdinti vaikų. Stengiamės išvengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti blogas emocijas. Tėvams pranešėme, kad su vaikais apie tai per daug nediskutuotų. Vienas dalykas – vaikai tikrai gali išsigąsti, kitas – vaikai gali pradėti spekuliuoti informacija ir patys, norėdami, kad pamokos nevyktų, sukelti paniką“.

Lauks nurodymų

Direktorės nuomone, grėsmė nėra tikra, todėl nesinorėtų nutraukti ugdymosi proceso.

„Laukiame miesto Savivaldybės ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymų, ne rekomendacijų, nes vienas vadovas sunkiai gali priimti sprendimus, kai viskas vyksta nacionaliniu mastu. Norėtųsi aiškesnių nurodymų iš aukščiau“, – sako Z. Stripeikienė.

Asociatyvioji nuotrauka

Kviečia išlaikyti rimtį

Apie gautus grasinančius laiškus skelbia ir „Vilties“ progimnazija. Apie tai informuota policija, Švietimo skyrius.

„Mokyklos darbuotojai apžiūrėjo patalpas, teritoriją, peržiūrėjo vaizdo kamerų įrašus. Jokių neteisėto įsilaužimo pėdsakų ar daiktų, keliančių įtarimą, neradome. Administracija, suderinusi su policija ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, priėmė sprendimą nekelti panikos ir tęsti ugdymo procesą įprastu būdu. Jeigu Jums neramu, galite atvykti į progimnaziją ir pasiimti vaiką“, – laiške tėvams rašo „Vilties“ progimnazijos direktorė Danutė Valiukienė.

Prašo laikytis rekomendacijų

Policija prašo vadovautis antradienį atnaujintomis rekomendacijomis ir konsultuotis su policija nurodytu telefonu – 8 700 60 000, nenutraukti vykdomų veiklų. Skubiu pagalbos telefonu 112 skambinti tik tuomet, jei apžiūrėję patalpas ir teritoriją, randate įtartiną objektą. Įstaigoms ir organizacijoms siūloma dar kartą peržiūrėti savo evakuacijos planus, juos išbandyti.

Prašoma teisingai pranešti apie grasinantį elektroninį laišką t. y. paskirti vieną atsakingą žmogų, kuris turi pranešti policijai. Prašoma surinkus numerį kantriai laukti, kol atsilieps operatorius, tai gali užtrukti kelias minutes, svarbiausiai nenutraukti skambučio ir nerinkti numerio iš naujo.